1209222215phpvS8qNq_lekno

„Ať už se tady dostaneš do jakýchkoli podmínek, ať už ti osud chystá jakékoli nástrahy, musíš žít tak, jak přísluší Člověku. Máš se sám stávat Člověkem a pomáhat s tím lidem kolem sebe. Nejdůležitější v životě je být svobodný duchem, osvobodit se od materiálního světa, kráčet k Bohu a neodbočovat z této cesty. Potom i ve vnějším životě můžete přinést maximální užitek lidem a prožít život hodný jména Člověk.

A právě v tom je skryto veliké tajemství! Staň se člověkem tady a teď, v tomto sobeckém materiálním světě. Staň se podobným Lotosu, který vyrůstá ze špíny a bahna, ale bez ohledu na to nabývá dokonalé čistoty! Vždyť jsi Člověk a máš v sobě Boží semínko!“

                                                                          Anastasia NOVYCH

Reklamy