S mentálnými predstavami pracujem už dlhšie. Pozerám hlavne na situácie dopredu ,ako sa budú vyvýjať, ale aj na prítomnosť ako vnímam isté veci, alebo ľudí. Niekto povie : “Sú to len tvoje predstavy”, ale  je v tom oveľa viac a s týmito predstavami sa dá mentálne pracovať. Na čo všetko ich môžeme využiť?

„Mentálne znovuprežitie” môžeme použiť v rôznych situáciách:

sila v nás1.Mentálne znovuprežitie – ako denná revízia predošlého dňa.

Pritom „nanovo prežívame” predovšetkým neharmonické pocity dovtedy, až sa náš deň stane harmonickým. Ovládnutím tejto techniky sa postupne naučíme nanovo prežívať udalosti ihneď (a nie až večer), skôr než sa nám usadia v psychike a mohli by ju nepriaznivo ovplyvniť.

2.Vyrovnanie sa s minulosťou a zbavenie sa jej.

Je to predovšetkým „veľké upratovanie”, ktoré sa ponúkavždy po prekonaní nejakej krízy. S odstupom môžeme pozitívne posudzovať minulosť (ako dar !) a potom sa jej „láskyplne” zbaviť. Ku každému stupňu vývoja patrí zbavenie sa minulosti rovnako nevyhnutne, ako odhodenie balastu pri letebalónom.

3.Mentálne prenesenie sa do minulosti, aby sme si niečo pripomenuli.

Kde mám kľúče ?  Kde pas ?  Vstupenky ?  Ako to ten druhý vtedy myslel ?  Ako to presne prebehlo ?

Pri tejto technike však nejde o to, spomenúť si iba v myšlienkach, ale musíme sa preniesť reálne naspäť do situácie, aby smejú mohli ešte raz celú prežiť.

4.Mentálne prežitie vopred.

Dopredu môžem prežiť aj svoju budúcnosť a pripraviť sa na ňu: Čaká ma dnes niečo zvláštne ?  Ako sa chcem, alebo ako by som sa mal v tom prípade správať ?  Ako prebehne tento deň v ideálnom prípade ?

Ďalším krokom je technika „spomenúť si” na svoju budúcnosť: Čo urobím ?  Súhlasí to ?  Čo mám ešte zmeniť, aby bola moja budúcnosť absolútne v poriadku ?  Čo som urobil pre to, aby mi táto budúcnosť vyhovovala ?

5.Sebavýchova pomocou mentálneho znovuprežitia.

Tuje potrebné vlastnosti, ktoré si neželáme, nahradiť želanými. Tak môžeme časom preformovať svoj charakter na ideálny. Tým, že sa zmením, zmením svoj osud, pretože životné okolnosti sú iba „zrkadlovým odrazom” môjho bytia. Aká je ideálna predstava mňa samého ?  Aký by som si želal byť v svojom životopise ?  Kde by malo byť vybrúsené moje Ja ako diamant, aby mohlo zažiariť v celej svojej kráse ?

6.Návyky rozpoznať a meniť.

Práve návyky sú najtvrdošijnejšie. Ale aj dobré návyky majú tento zvyk. Ide len o to, aby sme si želané návyky sústavným opakovaním pevne uchovali.

Pritom by sme mali preskúmať „vnútornú galériu obrazov” a prispôsobiť ju svojmu terajšiemu rebríčku hodnôt. Zastaranéobrazy môžete kedykoľvek vymeniť alebo obmeniť. Myslite však pri tom na potrebné precvičovania.

7.Preniesť sa mentálne do splneného želania.

Často si želáme niečo, čo sa k nám vlastne vôbec nehodí. Rozmýšľame o svojej úlohe ešte v akomsi klišé – na svojej pozícii musím dosiahnuť to a to. Keď potom dosiahneme to, čo sme chceli, sme sklamaní, pretože sa to k nám vôbec nehodí. Želanie nevychádzalo zo srdca, ale bolo iba výmyslom našej hlavy. Preneste sa teda pri každom želaní najskôr do stavu jeho splnenia, a v duchu sa spýtajte: Prinesie mi to naozaj uspokojenie ?  Stojí to vôbec za námahu ?

Túto metódu nazývam „vyskúšať si budúcnosť”. Vkĺznite jednoducho do viacerých možných budúcich udalostí ako pri skúške šiat: Čo sa ku mne naozaj hodí ?  Tak si ušetríte mnoho zbytočných obchádzok.

8.Mentálne prežitie vopred ako zavŕšenie procesu vedomého stanovenia príčiny.

Keď si vedome stanovím príčinu, prenesiem sa do situácie dosiahnutého účinku. Tak sa nielenže dostanem do cieľa, ale vzápätí môžem s hlbokým pocitom vďaky na príčinu zabudnúť.

Otestujte si, či ste nejakú situáciu naozaj mentálne „znovuprežili”, alebo či si to len myslíte. Po znovuprežití sa jednoducho musíte cítiť inak !  Vtedy akoby ste každú zlosť alebo nepríjemnosť odfúkli.

Časom hneď zbadáte, či vaše podvedomie toto znovuprežitie prijalo. Potom sa vyskytne stále menej situácií, v ktorých ešte budete mentálne znovuprežitie vôbec potrebovať. Potom budete hneď konať správne a harmonicky.

Zhrnutie.

   Každá zmena má tri aspekty: zbaviť sa, uchovať, obnoviť – alebo ako hovoria Američania: „Love it, change it or leave it !”

   Ak chcem, aby sa mi do skrine vošli nové šaty, musím im urobiť miesto a vyhodiť staré šaty. Prázdny priestor je vákuum, ktoré priťahuje nové do života.

   Pútať sa k minulosti znamená, že nežijem naozaj.

   Aj vnútorný život si vyžaduje psychickú a mentálnu hygienu v prirodzených cykloch. Očista má zmysel po určitých životných obdobiach (napr. každých sedem rokov), po hlbokých krízach, raz do roka ako „jarné upratovanie”, až po každodenný „večerný prehľad” a „raňajší pohľad na udalosti dňa”.

   Pri túžbe po niečom zostávame v polohe „radi by sme mali”, pri tvorivom myslení spájame želanie s odhodlaním, takže sa stáva silou vôle, ktorá pretvára skutočnosť.

   „Už nikdy nepodliehať zlosti !” má dvojitý liečivý účinok – liečim sa z hnevu a vyjasňujem si tieň svojej osobnosti.

   Moje podvedomie nedokáže rozlišovať medzi fantázioua skutočnosťou. Preto môžu získať moje myšlienky a fantázie takú moc.

   „Mentálnym prežitím vopred” a „mentálnym znovuprežitím” dostávam do rúk mocný nástroj na dosiahnutie životopisu podľa svojho želania.

Z knihy  Šanca na nový začiatok  Kurt Tepperwein

Reklamy