Kategórie
Duchovné učenie

Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť

 

downloadPodľa nás je úžasné, keď si začnete dávať do súvislosti to, ako rozmýšľate a ako sa cítite, s tým, čo sa prejavuje vo vašom živote. Keď si toho totiž ste vedomí, máte možnosť cielene modifikovať svoje myšlienky, aby ste si pritiahli to, čo chcete. To najlepšie na slobodnej tvorbe je však to, že začnete citlivo vnímať, aké pocity vo vás vzbudzujú rôzne myšlienky, pretože v tom prípade ste schopní zmeniť myšlienku, ktorá vo vás vyvoláva zlý pocit, na nejakú, ktorá vzbudzuje lepší pocit, a tým pádom zmeniť to, čo si priťahujete, k lepšiemu skôr, ako by ste si zhmotnili niečo nežiadúce. Je oveľa ľahšie zámerne zmeniť smer vašich myšlienok na niečo, čo vo vás vzbudzuje lepší pocit, skôr, ako sa fyzicky zhmotní niečo, čo nechcete.

Uvidíte, že slobodné tvorenie spočíva v zámernom usmerňovaní vašich myšlienok tak, aby ste mali lepšie pocity. Budete mať radosť z toho, že si zámerne zvolíte myšlienku, ktorá vo vás vzbudí lepší pocit, a potom vás poteší, keď nevyhnutne príde príjemný prejav. Určitá radosť pramení dokonca aj z toho, keď si uvedomíte neveľmi príjemnú myšlienku a všímate si neveľmi príjemný prejav, ktorý nevyhnutne nasleduje, pretože keď vedome vnímate mocný zákon príťažlivosti, dáva vám to pocit, že veci ovládate. Ak si však neuvedomujete súvislosť medzi svojimi myšlienkami, pocitmi a tým, čo sa deje, vedome neovládate to, čo prežívate.

Keď sa snažíte ovládať druhých, vždy sa objavy nejaká okolnosť, ktorú nemôžete mať pod kontrolou

Myšlienkové vibrácie väčšiny ľudí sú reakciou na to, čo vidia. Keď vidia niečo krásne, cítia sa úžasne. Keď vidia niečo strašné, cítia sa hrozne. V každom prípade sú presvedčení, že nemajú možnosť ovládať to, ako sa cítia, pretože si uvedomujú, že nemôžu ovládať okolnosti vedúce k tomu, čo vidia.

Mnohí ľudia strávia väčšinu života snahou ovládať okolnosti, pretože veria, že potom sa budú cítiť lepšie. No bez ohľadu na to, akú moc získajú nad ostatnými, nikdy to nestačí, pretože sa vždy objaví nejaká ďalšia okolnosť, ktorú nemôžu mať pod kontrolou. Nad životmi druhých nemáte nijakú tvorivú moc, pretože vysielajú svoje vlastné vibrácie, ktoré zodpovedajú tomu, čo si priťahujú oni sami. Presne tak, ako aj vy vysielate svoje vlastné vibrácie, ktoré zodpovedajú tomu, čo si priťahujete vy.

Slobodné tvorenie spočíva v tom, že si volíte myšlienky, ktoré vedú k lepším pocitom

Mnohí ľudia hovoria: ,,Keď sa zmení táto okolnosť, budem sa cítiť lepšie. Keď budem mať viac peňazí alebo dom alebo lepšiu prácu alebo lepší vzťah, potom sa budem cítiť lepšie.“ Netvrdíme, že byť svedkom niečoho príjemného nevedie k lepším pocitom, ako byť svedkom niečoho menej príjemného, lenže to je veľká obchádzka. Slobodné tvorenie nespočíva v tom, že sa zmení nejaká okolnosť a vy si potom nájdete lepší pocit ako reakciu na danú zmenenú okolnosť. Slobodné tvorenie je o tom, že si zvolíte myšlienku, ktorá vo vás vyvolá dobrý pocit hneď vtedy, keď si ju zvolíte, a to potom vedie ku zmene okolností. Napríklad bezpodmienečná láska spočíva v tom, že veľmi túžite ostať v spojení so Zdrojom lásky, a preto si zámerne volíte myšlienky, ktoré toto spojenie umožňujú bez ohľadu na to, čo sa okolo vás deje. A keď dokážete ovládať to, čo si priťahujete, tým, že si zámerne volíte príjemnejšie myšlienky, potom sa musia zmeniť aj okolnosti. Tak hovorí zákon príťažlivosti.

Môžete si pritiahnuť iba také myšlienky, ktoré sú vo vašom vibračnom dosahu

Možno si poviete, že toto všetko znie veľmi jednoducho, ale prečo je to potom také ťažké? Prečo je pre vás také ťažké ovládať svoje myšlienky? Ako keby si robili, čo chcú! Pamätajte si, že zákon príťažlivosti má veľkú moc a že vám nedovolí nájsť a udržať simyšlienku, ktorá sa vibračne príliš líši od vášho momentálneho vibračného nastavenia. Môžete sa dostať iba k takým myšlienkam, ktoré spadajú do vášho súčasného vibračného rozsahu.

Stalo sa vám niekedy, že sa vám páčila nejaká pesnička, ale keď ste ju potom počuli pri inej príležitosti, už sa vám vôbec nepáčila? Raz ste sa pri nej usmievali, možno ste sa aj podvedome hýbali do jej rytmu, a druhý raz vám išla na nervy. Ide tu o mieru vášho vibračného súladu s určitou hudbou. Inak povedané, keď ste viac v súlade s tým, kým naozaj ste, hudba splýva s vašimi dobrými pocitmi. No keď nie ste v súlade s tým, kým naozaj ste, hudba iba zdôrazňuje rozdiel medzi vibráciami blaho-bytia, ktoré je vašou pravou povahou, a vašou momentálnou vibráciou odporu.Niekedy vás môžu priatelia s pomocou humoru priviesť na príjemnejšie myšlienky, no inokedy vás ich vtipkovanie len uvrhne do horšieho stavu. Úspešnosť ich pokusov závisí od toho, do akej miery už ste v nesúlade, pretože urobiť malý vibračný skok je ľahké, zatiaľ čo veľké vibračné skoky sú ťažké až nemožné.

Zmyslom uvedených postupov je rozpustiť odpor

Na nasledujúcich stránkach nájdete postupy, ktoré by vám mali pomôcť postupne zlepšiť vaše vibrácie a tým pádom aj to, čo si priťahujete. Váš momentálny vibračný stav bytia sa každú chvíľu mení a každý z vás je na tom inak, a preto môžete vidieť, či je určitý postup pre vás momentálne vhodný, len podľa toho, ako sa cítite. Prostredníctvom pozorovania, pamäte, rozmýšľania a rozhovorov ste dospeli k rôznym myšlienkam, z ktorých sa stali silné presvedčenia, a tie teraz určujú, čo si priťahujete. Každá jedna myšlienka, na ktorú sa zameriate, vo vás pritom vyvoláva určitý pocit. A tak vo vás po čase začali rôzne veci vyvolávať rôzne pocity. Hovoríme tomu emocionálne nastavenie.

Nasledujúce postupy sú očíslované od 1 do 22. Čím viac ste v tejto chvíli vibračne zladení v vaším vlastným Zdrojom blaho-bytia, tým viac vám pomôžu ešte viac sa s ním zladiť postupy s nižšími číslami. A čím viac ste sa momentálne od vibračného súladu so Zdrojom vzdialili, tým vyššie číslo by mal mať postup, ktorý vám môže pomôcť opäť sa dostať do súladu.Možno ste jedným z tých, ktorí sa neustále udržiavajú v dosť veľkom súlade s vlastným Zdrojom blaho-bytia a preto takmer nikdy nepotrebujú postup s číslom vyšším, ako je 12. Avšak môže sa stať, že sa určitých okolností sa vaše vibrácie odklonia, a v tom prípade vám pomôže postup s vyšším číslom, čo však bude vo vašom prípade skôr výnimka.

Zámerné vyvolanie zmeny vo vašom momentálnom emocionálnom naladení

Na druhej strane je možné, že sa už ani nepamätáte, kedy ste sa naposledy cítili dobre, a to v akomkoľvek ohľade. Okolnosti vášho života vás možno doviedli k tomu, že ste si zvykli byť neustále nastavení na prerušené spojenie s blaho-bytím, a preto vám prvých päť až šesť postupov nemusí priniesť ani najmenšiu úľavu. A dokonca aj posledných pár uvedených postupov vám možno pomôže len málo. Lenže najdôležitejšie nie je to, ako dobre sa cítite alebo ako rýchlo sa začnete cítiť lepšie – záleží iba na tom, aby ste vedome vnímali určitú úľavu, aj tú najmenšiu, a aby ste pochopili, že táto úľava je výsledkom určitej cielenej snahy, ktorú ste vynaložili. Pretože keď si viete nájsť úľavu, potom máte opäť tvorivú moc nad tým, čo prežívate, a môžete sa vydať, kam len chcete. Pamätajte si, že zmyslom každého z týchto postupov je zvýšiť vaše vibrácie. Dá sa to povedať aj takto: zmyslom každého uvedeného postupu je rozpustiť váš odpor alebo nájsť úľavu od odporu alebo začať sa lepšie cítiť alebo príjemnejšie sa naladiť. Ak sa vám stane, že po niekoľkých minútach skúšania určitého postupu sa nezačnete cítiť lepšie alebo sa dokonca začnete cítiť horšie, jednoducho s ním prestaňte a zvoľte si iný, s vyšším číslom.

Teraz sa uvoľnite a užite si to

Ľubovoľne budeme striedať pojmy postup, metóda, cvičenie alebo hra, pretože aj keď sú uvedené postupy veľmi pôsobivé a pomôžu vám dosiahnuť všetko, po čom túžite, ak k nim budete pristupovať hravo, váš odpor bude výrazne menší, než ako keby ste ich považovali za nástroje na opravu niečoho, čo nie je v poriadku. Kľúčom k úspechu pri využívaní týchto postupov je vaša schopnosť rozpustiť odpor, a čím ste hravejší, tým menší odpor kladiete. Cielené využívanie týchto postupov vám pomôže posúvať sa po vašej stupnici pocitov smerom hore a tým pádom zmeniť to, čo si priťahujete. Začnete si všímať okamžité zlepšenie, a to hneď prvý deň hrania týchto hier. A čím viac ich budete skúšať, tým lepšie veci si budete priťahovať vo všetkých oblastiach vášho života.

V tejto chvíli ste tvorcami svojej reality

Sami si tvoríte svoje vlastné zážitky a skúsenosti – bez ohľadu na to, či o tom viete, alebo nie. Vaše zážitky sa odohrávajú presne podľa toho, aké vibrácie vyžarujete v dôsledku svojich myšlienok – bez ohľadu na to, či si to uvedomujete, alebo nie. Uvedené postupy vám pomôžu zmeniť sa z niekoho, kto si tvorí svoju vlastnú skutočnosť nevedome alebo omylom, na toho, kto je slobodným tvorcom svojej vlastnej reality. Využívanie týchto postupov vám dá moc nad všetkým vo vašom vlastnom živote. Tieto prevratné postupy vám ponúkame s nesmiernou láskou a nadšením. Nech vám padnú na úžitok!

Z knihy Pros a dostaneš Esther a Jerry Hisks

2 replies on “Musíte byť vedomí, aby ste mohli slobodne tvoriť”

Čítala som ju je fakt dobrá a plná návodov ako…??? Teraz tak rozmýšľam …čo ma potešilo viac článok a kniha ??? Nie to, že si sa Nám znovu ozvala Maťka. 🙂 🙂 🙂

Páči sa mi

Mojko čo si ty ešte nečítala? 😀 Hmm… vieš ako to je..koho vtiahne duševný rozvoj, už ho to nepustí a stále ho to núti pokračovať ďalej, rozvíjať seba samého. A občas sem prispejem…prídem sa podeliť. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.