Vnímanie…

IMG_9981928784883Schopnosť vnímať závisí od bdelosti ducha. Hoci sme dostali všetci rovnaké dispozície, nie každý rozvíjal svoje duchovné schopnosti rovnako – preto sú niektorí ľudia šikovnejší, tvorivejší, talentovanejší, učenlivejší, rýchlejší… jednoducho vnímavejší. Vnímať jasne a neskreslene je ale veľmi dôležité, lebo to, čo vnímame, utvára celé naše vedomie o okolitom svete – a v takom svete potom žijeme. A ak vnímame svet skreslene, žijeme vo svete krivých zrkadiel. Človek ale o tom zvyčajne nevie, lebo všetko, čo pozná, spoznal tým istým spôsobom vnímania…Čítať ďalej

Reklamy