Země je úžasnou planetou. Její výjimečnost spočívá v tom, že patří mezi nejpestřejší planety ve vesmíru. Byla původně stvořena k tomu, aby zde duše s vysokými vibracemi mohly prožívat zkušenost života ve hmotě, aniž by přitom jejich vibrace klesaly.

Na počátku zde totiž byla hmota, jejíž vibrace byly mnohem vyšší než dnes. Vysokovibrační duše z Jednoty tak mohly prožívat zkušenost, která jinde nebyla možná. I když se sem inkarnovaly, zůstávaly v síle a žily s plným vědomím toho, kdo jsou. Tyto duše zde mohly prožívat samy sebe a tvořit ze sebe. 

Později byla Země s celou svou velkolepostí, pestrostí a krásou zpřístupněna i duším s nižšími vibracemi, aby zde i ony mohly prožívat, kdo jsou a tvořit svou realitu každý dle svého potenciálu. Vibrace Země proto o něco klesly. A protože cca do 8. dimenze existuje polarita, spolu s novými obyvateli Země, kteří zde přišli prožívat své Světlo, vzrostlo i množství temných energií, které do této hry v rámci rovnováhy prostě patří. Neboť světlo lze prožívat jen kontrastu s tmou.

A o prožitek jde tady na Zemi především! Na to nesmíme zapomínat. Země je úžasný zážitkový park, ve kterém lze zakusit mnoho různých projevů boží energie.

To, že je Země pestrá a dostaly zde příležitost spolu žít a tvořit různé druhy duší, ji dělá zajímavou, ale přináší to s sebou také určitá rizika. Rozdílnost duší ve způsobu jejich vnímání a způsobu tvoření totiž postupem času začala být příčinou konfliktů. Níže vibrující duše místo toho, aby prožívaly a tvořily svou realitu, začínaly mít pocit, že realita těch výše vibrujících je lepší, jednodušší, šťavnatější, že mají větší moc, která je těm ostatním upřena. Temné energie je ponoukaly a zdůrazňovaly ty rozdíly a zdánlivou nespravedlnost. Až najednou některým níže vibrujícím duším začalo připadat správné brát si, co samy netvořily a co jim nenáleží. Tím vznikala energetická nerovnováha. Dnes bychom ji nazvali slovem karma. Vznikala karma jednotlivých duší, a pokud byla energetická nerovnováha velká a nedošlo za života konkrétní osoby k vyrovnání, přecházela i na její potomky. Takovýto dluh dnes nazýváme rodinná karma.

Pokud vám je výše popisovaný příběh povědomý, není to náhoda. Podobnost s biblickým příběhem o Adamovi a Evě, kteří žili v Ráji, o zakázaném jablku, hadovi, který je ponoukal, a o následném vyhnání z Ráje a dědičném hříchu je více než nápadná. Podle našich zjištění je vznik karmy záležitostí starou cca 5800 let.

Pokud ten příběh čteme v Bibli, přijde nám jako pohádka a něco, co je zcela mimo naši zkušenost a realitu. Pravda je ale zcela jiná. Důsledky dědičných hříchů našich předků (rodinné karmy) na většinu obyvatel Země dopadají ve velké síle dodnes (více na toto téma v článku Popelka . vítězka nad karmou?)

Co je ale podstané, stále jsou zde na Zemi, v dualitě, přítomny temné energie, které pořád pracují podle stejného schématu jako tehdy. Jak je to možné? Prostě proto, že ačkoli lidstvo podléhá jakési iluzi vývoje, ve své podstatě se do nejdůležitější nezměnilo. Stále jsme nepochopili, že nejsme MY a ONI, ale že jsme jen MY a žádní ONI neexistují. Temné entity v nás podporují pocit, že ty ostatní bytosti jsou divné, nepřátelské, nebezpečné… A dokonce i příroda a zvířata mohou být nebezpečné, nepřátelské… A proto je třeba se chránit, izolovat se, bojovat…

Už tomu rozumíte? Země byla stvořena, aby zde v míru a harmonii žili všichni vedle sebe. Aby zde všichni zároveň byli šťastni. Vyšší dimenze není o nic lepší než nižší dimenze – a naopak. Vše má svůj smysl, své místo, své plusy i mínusy. Zatímco ve vyšších dimenzích se vše tvoří rychle a snadno pouhou myšlenkou a možné pole působnosti je velmi široké, v nižších dimenzích se realita rozkládá na jednotlivosti a detaily. Cokoli realizovat trvá tak mnohem déle. Na první pohled to vypadá jako nevýhoda. Ale není to tak. Nižší dimenze nám přinášejí větší možnosti vychutnávat si jednolivé stránky života do nejmenších deitailů a jemných nuancí, prožívat všechny ty báječné věci v našem životě, radovat se z toho, co vybudujeme.

A teď řekněte, co je lepší? 🙂 Ani jedno ani druhé, jsou to jenom různé projevy téhož. TÉHOŽ. Proto zde již po tisíciletí různá duchovní učení ukazují, že všichni jsme “děti Boží” a že lze cítit a prožívat jednotu s Bohem i tady na Zemi. Boží láska, Boží energie prochází všemi dimenzemi a všechny její projevy jsou stejně Božské. Není proto třeba se za ničím honit, o nic usilovat, ale stačí prostě jen být a prožívat to, kdo jsem. Každá duše je nejšťastnější, když může prožívat to, co je, celý svůj potenciál. Proto je zde mnoho cest, mnoho způsobů. Cesta jednoho, jeho vnímání, způsob tvoření, jeho realita, která ho těší, svědčí, mu, dělá ho šťastným, nemusí být stejně dobrá pro druhého, kterého činí šťastným něco úplně jiného.

To, co nás činí nejzranitelnějšími a skrze co s námi temné entity často manipulují, je to, že buď závidíme jiným jejich cestu, protože si myslíme, že je snazší a lepší než ta naše, nebo jejich jinakost naopak odsuzujeme, či se jí dokonce bojíme. Zkrátka věříme, že tady existují nějací ONI, kteří se mýlí, kteří to dělají špatně, kteří za všechno můžou, kteří nás ohrožují, kteří nás chtějí ovládnout, zahubit…. Politici, majitelé velkých firem, banky, církve…. Nejzákeřnější na tom je, že každému je předhozena vějička dle místa a úrovně, kde se momentálně nachází. A tak se nachytají často i ti, kteří se považují za velmi duchovní. Kolik jen koluje po internetu článů a e-mailů tvářících se duchovně, a přitom šířících strach, paniku, nabádajích nás, abychom se izolovali a chránili před kdekým a kdečím.

Uvědomila jsem si to velmi silně teď s nastávajícími komunálními volbami, kdy jsem viděla tváře kandidátů na billboardech a došlo mi, že mezi nimi je spousta úžasných duší, které do politiky vstupují s čistými úmysly a upřímnou snahou pracovat pro společné blaho. Stejně tak bychom našli mnoho takových duší i ve vrcholné politice, v bankách, velkých nadnárodních firmách, dokonce i mezi lékaři, exekutory, revizory… muslimy, katolíky… 🙂 Když se podíváme na tolik diskutovaný a opovrhovaný SYSTÉM zblízka, zjistíme, že žádný není, že to jsme MY, že to není nikdo cizí, že tam jsou jednotlivé duše, podobné jako my, které dělají ve stávajících podmínkách to nejlepší, co umí.

To jen protihráči z temné strany nám po celou dobu nasazují brýle Mámení a Oddělení, skrze které máme potřebu se od druhých oddělovat, odcizovat, vymezovat se proti nim, vnímat je jako nepřátelské, bojovat proti nim. Hrají s námi hru na dualitu, jak jsme si ostatně před svou inkarnací přáli. Problém je, že jsme zapomněli, že je to hra. A zapomněli jsme tím pádem i její pravidla.

Proto je třeba si to připomenout. Všichni jsme na jedné lodi, jsme ze stejného Zdroje, ačkoliv jsme na první pohled velmi různí, jedineční. Jednota ale neznamená stejnost. To, co je před námi, to, kam směřujeme, je velká výzva. Jde o to naučit se tady na Zemi žít spolu, všechny druhy duší ve své jedinečnosti najednou, v míru, být propojeni, a přitom se vzájemně respektovat, vytvořit společně systém, který bude umožňovat každému zde žít tak, aby mohl realizovat potenciál své duše. To je  Nová Země, Země, která tady ale ještě nikdy v minulosti nebyla.

V dávných dobách zde byly idealizované vyspělé civilizace, ty ale byly více či méně odděleny od okolního světa a soustředily se v nich duše s podobným potenciálem a vibracemi. Nikdy se ale zatím nepodařilo, aby vedle sebe na jednom místě dlouhodobě žily v míru duše s takovou pestrostí, jaká je tady dnes.

Proto je to, co je před námi, o co se tady už teď mnozí vědomě snažíme, takovou velkou výzvou. Nicméně cesta je velmi jednoduchá. Kdykoliv se přistihnete, že máte tendenci se od druhého ve svých pocitech distancovat, odsuzovat ho, vnímat ho jako méněcenného, divného, nepřátelského, nebezpečného, kdykoliv ve vás cokoliv vyvolává strach a potřebu se chránit, buďte bdělí a obraťte svou pozornost do sebe. Temné entity totiž pracují skrze naše traumata. “Rozfoukávají” naše bolavé zkušenosti z minulých životů, traumata převzatá z rodinného systému i zranění z tohoto života. Pracují skrze to, co nás bolí, zraňuje, skrze to, čeho se bojíme. Proto místo toho, abyste se zabývali tím, co vám ON, ONA či ONI udělali nebo by mohli udělat, ptejte se, co vás zraňuje, co vás bolí (i fyzicky) a proč vás to bolí, čeho se bojíte… Buďte pozorní, zejména pokud se tak stane ve vztazích s těmi, se kterými jste si až dosud byli velmi blízcí. Temné energie mají totiž zájem zastavit a oddělit od sebe ty, kteří jsou na své cestě v tuto chvíli nejdál a jejichž spojení má velký potenciál.

Dokud jsme plni zranění, jsme snadným terčem a nejsme schopni žít v čistých a láskyplných vztazích a tvořit z podstaty své duše. 

Proto věnujte pozornost svým emocionálním zraněním, kdykoliv se nějaká vynoří, léčte je (třeba s pomocí andělů, to může zvládnout každý- viz článek Léčení emocionálních zranění za pomoci andělů), ale nezastavujte se příliš na dlouho, kráčejte dál po své jedinečné cestě, za touhami svého srdce a tvořte svět, po kterém toužíte!

(c) Iva Uhlířová 2014. Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorky a zdroje článku s aktivním odkazem.

Zdroj: http://www.benodis.cz/

Reklamy