Kategórie
cesta k sebe

Čo si nevedome objednávame?

Různé strategie dosažení cíle…Teoreticky jsou možné dvě strategie dosažení jaké­hokoli cíle.

750_Rozumny-zivot-1_2x3První je cesta síly, boje a překonávání obtíží.Ve světě zvířat je analogií chování bizona nebo divočáka, kteří se nikoho nebojí a snášejí na cestě ke svému cíli všechny překážky. Tak jednají i někteří lidé a vytrvale a se zápalem překonávají četné překáž­ky. Celý jejich život je zasvěcen boji. Překážky se jim dokonce líbí, protože jim umožňují pocítit život v je­ho plnosti – samozřejmě dokud jsou zdraví.Dosažení úspěchu na této cestě vyžaduje velkou odvahu, vnitřní víru ve vítězství a velkou rozhodnost, a to u všech lidí nenalezneme – proto těchto vítězů není příliš mnoho.

Druhá je cesta klidného a jistého dosažení cíle, jež prakticky vylučuje konflikty,bojapřekonávání velkých obtíží.To je cesta mudrce, který neplýtvá silami na boj s lidmi, již nevědí, co činí.Druhá cesta je vhodná pro mnohem větší množství lidí, a právě proto ji budeme rozebírat podrobněji.Budeme se učit jít k vytouženému cíli, naslouchat znamením, která nám neustále posílá Život, a využít jeho pomoc i podporu. Život se nás neustále snaží podporovat, ale my ne­jsme zvyklí slyšet jeho nápovědu a dávat mu správné instrukce. Nikdo nás to nenaučil, a proto děláme mnoho chyb, jež jsou příčinou toho, že se naše přání nenaplní.

Žijeme ve světě hojnosti

V našem světě je prakticky vše, co je potřeba k tomu, aby se každý člověk mohl radovat ze života a duchovně se rozvíjet. Je v něm mnoho hmotných statků: peníze, auta, bydlení, oblečení, jídlo atd. Ve světě je mnoho krásy, štěstí, lásky, mužů, žen, dětí, radosti i práce…Něco jiného je, že všechno toto bohatství je roz­děleno zcela nerovnoměrně – někteří mají určitých věcí zjevný nadbytek a jiní zase nedostatek.

Lze to změnit nenásilnou cestou? Ano.Dojde k tomu tehdy, až nikdo nebude čekat na dob­rodiní od Boha, vlády nebo nějakých jiných vnějších zdrojů blaha a všichni začnou využívat své potenciálně obrovské možnosti k vytvoření života, jaký chtějí mít. Lidé tak často i postupují, ale přitom dělají mnoho chyb, jež vedou ke zklamání.Proto je nejprve třeba na cestě k vytouženým cí­lům přestat dělat chyby. Pro začátek uvedeme, o kte­ré chyby se jedná, a potom se podíváme na každou z nich podrobněji.

Nevědomě si objednáváme nepříjemnosti

Nejrozšířenější chyba spočívá v tom, že si sami nevědomě objednáváme nepříjemnosti. Nedáváme si pozor na myšlenky, ale právě ty jsou zdrojem reality, v níž žijeme. Myšlenka plodí činy a činy plodí výsledek. Náš strach a pochybnosti jsou přímou objednávkou toho, co o něco později dostaneme a s čím potom budeme dlouho a neúspěšně bojovat. Proč člověk, který je rozumnou bytostí, takto postupuje? Jsme civilizace masochistů? Ale takto sebedestruktivně se nechovají všichni, protože někteří lidé si vytvářejí docela ob­stojné životní situace. Určitě by ani pro ostatní nebylo špatné, aby se naučili postupovat stejně.

Odpracováváme si cizí programy

Další velmi častou chybu je nevědomá realizace programů a myšlenek, jež do nás vložili rodiče, přáte­lé, knihy, společnost, církev, vláda, politici, hromadné sdělovací prostředky a další instituce Jako roboti vy­konávame tyto programy a potom naříkáme: „Proč je vše tak špatné a proč nemám lásku, peníze ani úctu?“ Většina lidí si dokonce ani neuvědomuje, proč se rozhodují tak, jak se rozhodují. Nenaučili se nad tím zamyslet a využívají postoje, které jim někdo vnutil. Potom musí sklidit plody svých nevědomých činů. Řešení je jednoduché – je třeba pochopit, jaké ná­zory nebo programy jsou zdrojem vašich činů, kde jste je získali, a zjistit, je-li díky nim život radostnější a úspěšnější. Jestliže ne, pak proč jste se jimi nakazi­li?

Nedovolujeme životu, aby byl jiný

Existuje ještě jedna velmi typická chyba – boj za vlastní ideály v jakékoli oblasti života. Většina z nás je pohlcena bojem se svými bližními: manže­lem nebo manželkou, rodiči, dětmi, nadřízenými nebo podřízenými a dalšími lidmi v okolí. Jsme zaujati bo­jem se sebou samým. svou osobní „pravdu“ k rozumu, ale kdo mu věnuje pozornost? Každý se bije za své ideály až do konce a nelituje sil, zdraví, mnoha let zničeného života ani ničeho jiného. Samozřejmě pak v takovém žití není radost ani sebepoznání, protože se nedá dokázat, že pravdu máte pouze vy a všichni ostatní se hluboce mýlí. Existuje jediné řešení – dovolit druhým lidem, aby měli svůj názor a aby byli takoví, jací jsou. Ale kdo s tím bude souhlasit? O svých cílech si jen brbláme pod vousy I když si neobjednávame přímo nepříjemnosti, neprogramujeme se na cestu typu „člověk je stvořen pouze pro práci“ a nebojujeme za své ideály, může se přesto stát, že nedostaneme to, co si přejeme. Není tomu tak proto, že bychom si nezasluhovali splnění svých přání, ale protože nevíme, co chceme, nebo nejasně formulujeme to, o co se snažíme.

Jestliže prohlašujeme, že chceme mít tolik peněz, abychom mohli spokojeně žít, pak to neznamená, že jestliže se nám přání splní, budeme mít více peněz. Můžeme totiž nečekaně prudce omezit své materiální potřeby a pak nám peníze, jež budeme mít, budou na­prosto stačit. Obecně je důležité velmi jasně vědět, o co se sna­žíme, a jasně to formulovat. Jinak buď nic nedosta­neme, nebo dostaneme něco jiného než to, co chceme. Jestliže nevíme, co chceme dostat, pak nic nedostane­me.

Čtyři skupiny překážek na cestě k cíli

Všechny naše četné nesnáze lze rozdělit do čtyř skupin překážek na cestě k vytouženému cíli. Obraz­ně si to lze představit jako situaci, kde mezi člověkem a vytouženým výsledkem stojí čtyři velké překážky, které musí odstranit. Samozřejmě existuje ještě mno­ho menších překážek, ale obecně se všechny nesnáze dělí do čtyř velkých skupin. Bojovat s nimi ze všech svých sil nebo se snažit odstranit si je z cesty již musíte sami. Dosud jste dáva­li přednost boji, ale možná si po seznámení se s touto knihou zvolíte jinou cestu. V každém případě se vám pokusím poskytnout nástroje k tomu, abyste tyto pře­kážky z cesty k vytouženým cílům odstranili. Zda jej využijete, to závisí zcela na vás.

Toto jsou základní překážky k tomu, aby člověk žil životem, jejž si chce vytvořit. To jsou hlavní překáž­ky, které vyvolávají boj, obrovské výdaje životních sil a nekonečné trápení. Jestliže je odstraníme z cesty, pak bude dosažení vytoužených cílů přirozené a váš život bude radostný a harmonický. Budete miláčkem Života a jeho nejbližšího přítele – úspěchu! Vše závisí jen na vás.

Shrnutí

Všichni lidé mají nějaká přání a cíle, ale ne všem se je daří realizovat.Existují různé strategie dosažení cíle. Jednou je cesta boje, překonávání a maximálního vynaložení sil.Druhou je cesta pochopení příčin událostí, jež pro­bíhají, a výběr optimální strategie pro dosažení cíle.Doporučuji vám vybrat si druhou cestu.Všechny vnitřní překážky na cestě k vytýčeným cí­lům lze rozdělit do čtyř velkých skupin:

  • nevědomé objednávání si nejrůznějších problé­mů
  • nevědomé vykonávání různých omezujících na­řízení a negativních programů
  • výchovné duchovní procesy ke zničení přesvěd­čení, která jsou pro vás nadměrně důležitá
  • nepřesná formulace cílů

Každá z těchto překážek se může stát nepřekona­telnou bariérou na cestě k cílům, a proto je nutné je všechny odstranit.

Rozumný život 1. Idealizace aneb potíže si vytvářime sami  Svijaš Alexander

2 replies on “Čo si nevedome objednávame?”

4 dohody som a vždy chystala prečítať, no nedostala sa k nim. S tými programami máš pravdu, ale občas nastanú situácie, kedy sme pred nejaký dej postavený a príde uvedomenie ako nekonať, ako sa neriadiť…teda aspoň u mňa teda 😀

Krásny dník aj tebe Mirko. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.