Atlara's Blog

Spätná odozva reality

SYNCHRONIZÁCIE, ZNAMENIA A ČÍSLA

Synchronizácie sú zhody okolností tak zvláštne a zmyselné, že keď nastanú, pomyslíme si: „Hm, aké čudné!“. Nie sú to žiadne náhody. Synchronizácie sú tu preto, aby sme si ich všimli. Prinášajú správu, tak ako je to podobné so symbolmi v snoch. Realita okolo nás je iba veľký spoločný sen, ktorého malý kúsok prináleží práve vám a cez tento malý kúsok prichádzajú vaše synchronizácie. Môžu byť spôsobené vašim vyšším ja alebo ktoroukoľvek inou bytosťou mimo vašej reality. Niekedy ich dokonca pritiahnu vaše vlastné pocity a myšlienky. Čo tieto synchronizácie znamenajú, záleží na tom, kde a ako nastanú. Môžu nastávať počas obdobia vášho života, keď sa začnú objavovať nové podstatné vnútorné podnety. Majú tiež tendenciu (snahu) sa objavovať hodiny alebo dni pred emočne vypätými životnými situáciami. Ich spoločný význam je v tom, že sú to okamžité odozvy na vaše vnútorné zmeny.

View original post 779 more words