beautiful-world-Společně můžeme přispět k vytvoření pokojného, trvale udržitelného a zdravého světa. Vše, co se děje v tomhle okamžiku je výsledkem rozhodnutí, které jsme udělali v minulosti.

-Nejsou žádné nehody… Všude je nějaký účel, který jsme ještě nepochopili.Musíte najít místo uvnitř sebe, kde nic není nemožné.

-Kráčejte s těmi, co hledají pravdu. Běžte od těch, co si myslí, že ji našli.

-Ať jsou vztahy, které vás v tomto okamžiku přitahují, jakékoli, jsou to přesně ty, které právě potřebujete. Tam je v každém případě skrytý smysl, a ten skrytý význam slouží vašemu vlastnímu vývoji.

-Když bojujete se svým partnerem, bojujete sami se sebou. Každá chyba, kterou v něm vidíte se dotýká popírané slabosti ve vás.

-Pokud učiníte volbu, změníte budoucnost.Láska nepotřebuje důvod. Promlouvá z iracionální moudrosti srdce.

-Když se pokusíte zbavit strachu a hněvu, aniž byste znali jejich význam, stanou se silnějšími a vrátí se.

Myšlenky Deepaka Chopry

Reklamy