Kategórie
Civilizácie

Bájná prasíla, magický proutek, menhiry, pyramidy s obelisky a hromové kameny

SANYO DIGITAL CAMERA

Knižné diela  Jana Johhana Jaroslava Mišku sa dočkali pokračovania… Bájna prasíla bude vydaná v prvej polovici novembra vo vydavateľstve Grada.  Obsahuje veľa bájí a rozprávok odkazujúcich na energiu – prasilu, ktorá bola známa pravekým šamanom a mágom starobylých spoločenstiev sveta.

J.J.J Miška píše…

Jsou lidé, kteří mají mimořádné duchovní a energetické schopnosti. Nesprávně se o nich soudí, že mají mimosmyslové vnímání. Magické schopnosti má každý. Někdo ve větší, jiný v menší míře. Uvedu příklad. Jeden můj letitý známý ze studentských let, tvrdý skeptik, o mně říkal, že jsem cosi horšího než šaman. Nedávno jsem ho zavedl nad silný pramen sv. Haštala vyvěrající pod krátkým srázem několik málo metrů před ním. Podal jsem mu slabý asi metrový kmínek jeřábu, který uchopil svisle a volně prsty levé ruky. Pro usnadnění jsem mu označil asi třímetrový pruh přibližně souběžný s nedalekým podzemním pramenem. Je člověkem, který nedává najevo své emoce, ale když ucítil a přesně určil průběh pramene, tak nevycházel z údivu. Kmínek jsem mu ponechal. Možná si dokáže ověřit pramen, který mu našel proutkař, aby nad ním už před několika lety mohl vykopat studnu.

Všechny moje knihy, které doposud byly vydány, jsou založeny na neobvyklém vnímání energie prasíly, kterou vnímám 3x více než průměrný jedinec. Doposud o ní byly vydány knihy: Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 – Zapomínání a Tajemství prasíly 2 – Zjevování. Šestou je kniha Bájná prasíla, která vyjde v nevelkém nákladu, v nakladatelství Grada. Čtenář v ní nalezne spoustu bájí, a dokonce také několik pohádek odkazujících na energii-prasílu známou pravěkým kmenovým šamanům stejně jako mágům starobylých společenství celého světa. Některé z nich jdou dokonce svým obsahem za hranice současného vědeckého poznání. Čtenář se mimo jiné seznámí s bájnými rostlinami, stromy, ptáky. Více napoví stručný obsah uzavírající tento článek.

Na energii-prasílu odkazuje bezpočet citlivců celého světa, včetně celé řady akademických vzdělanců. Přesto ji doposud ke škodě lidstva neuznává současné vládnoucí mafiánské celosvětové vědecké spolčení. Veškeré informace o ní jsou jím dříve či později „zameteny pod stůl“. I když prasíla (jinak např.: čchi, prána, kaba, ki, ša, či nebo slovansky ži) vytváří energetickou strukturu lidského těla, stejně jako námi poznaného Vesmíru.

Užitečný průlomový pokus učinil pětidílný pořad kanadské profesorky Boulterové pojmenovaný Pyramidy (The pyramid code). Stručně připomenu jeho obsah. A to zejména ve vztahu k neznámé „magické“ energii. Pořad zcela pochopitelně neřekne nic nového těm, kteří četli mé předchozí knihy o energii-prasíle. Ba právě naopak. Navíc jsou některé závěry tohoto pořadu zavádějící.

Pořad se zabývá, jak napovídá jeho pojmenování, především egyptskými pyramidami. Pokouší se nabourat zavedené letité egyptologické mýty s nimi souvisejícími. Především však ten, že pyramidy jsou jenom a pouze hrobkami faraónů (pozn.: pouze připomínám, že podobné „hrobkové“ mýty někteří vědci vyprávějí o stavbách menhirového typu; třeba o dolmenech). Jenom tak dokáží totiž vysvětlit to, proč byly postaveny. Dále poukazuje na některé nesrovnalosti dotýkající se např. stáří sfingy související především se zvětráváním vápence, proto se přiklání k nevyslyšené menšině, která ji považuje za starší, než jak je udáváno některými vědeckými kapacitami. A to jenom proto, aby se nezhroutila stávající celosvětová koncepce vývoje člověka, neboť takových rozporuplných odkazů je celá řada.

Zároveň paní profesorka poukazuje na zvláštní pyramidu nacházející se na vrcholu hory (Abu Rawsh), o které se v pyramidových knihách nepíše. S dopomocí egyptského archeologa Abd´ el Hakima Awyana představuje úžasnou léčebnu v Sakkáře, pojmenovanou Dům duchů, léčící s pomocí zvuku, který způsobuje tekoucí voda v podzemní síti kanálů; tedy na znalosti také dnes zcela neznámé. Záměrně pomíjí to nejvýznamnější, co v prvním díle pořadu zaznělo. A sice to, že egyptský archeolog krátce a správně poznamenává, že staří Egypťané mohli „z pyramid získávat energii“. O tom už dlouho předtím vypovídá moje kniha Magická prasíla (2006, nakladatelství MF), kterou zřejmě nikdo z tvůrců pořadu nečetl. Ale moje knihy popisují nejenom „získávání energie“ mnohatisíciletou účelovou energetickou proměnu krajiny menhirovými a pyramido-obeliskovými stavebními systémy, ale také pojednávají o tom, jak se viditelně projevují v přírodním prostředí (Zpověď druida), viditelně projevují opačné fyzikální vlastnosti obou opačných pólů prasíly. Proto jako první na světě objasňují pravý důvod výstavby megalitických staveb.

PF__2014m-e1414223689766-299x160Nastal čas, abychom vstoupili do druhé části pořadu tentokráte plného „energetického“ tápání. Jeho iniciátorka v úvodu upozorňuje na dokonalé řemeslné zpracování řady předmětů, či staveb. Poukazuje tak na znalosti, jež jsou nám dodnes v souvislosti s dokonalým opracováním kamene také zcela neznámé. Z předmětů připomínám např.: břidlicový disk ze Sakkáry, jehož účel je pro vědátory zahalen tajemstvím. Dále připomíná neprodyšné deskové obložení pyramidy. Na řadu přichází neznámá energie, do které se statečně pouští. Upozorňuje na to, že starověcí Egypťané znali úplně jinou energetickou soustavu než současná civilizace. Což podporuje jak již zmiňovaný egyptský archeolog, tak několik dalších vědeckých kapacit. V současnosti je prasíla, pojmenována Egypťany kaba, známa jako volná. Fenomenální N. Tesla ji pojmenovává éterickou. John Burke uvádí, že ve starověkých stavbách objevil měřitelnou, tedy poměrně silnou, elektromagnetickou energii, kterou Claudie Swanson nazývá snad jejím nejnešťastnějším pojmenováním jako subtilní (jemná, křehká). V energetickém zaměření druhého dílu pořadu je nabídnuto několik fantaskních teorií.

Silné energetické linie (ley linie) jsou v pořadu pojednány převelice povrchně, proto nepřesvědčivě, i když jsou laicky srovnávány s čínskými dračími žilami prasíly čchi. O energetických liniích prasíly už zevrubně vypovídá moje první kniha (trilogie Zpověď druida) vydaná nakladatelstvím Dobra už v roce 2002. Představuje nejenom energetické linie prasíly (čínské dračí žíly), ale mimo jiné třeba účelové napojení především jednoduchých menhirových staveb na ně. Zároveň nabízí překvapivé zjištění, že na průsečíky energetických linií je napojena katastrální síť rakouského císařství budovaná v době panování Marie Terezie.

Čtenář těchto řádků se zcela oprávněně ptá, jak souvisí pyramidy s mayským kalendářem? Zcela jistě ví, že Mayové je také stavěli. Stejně jako mnohé další kultury na celém světě. Znamená to, že také ony věděly o účincích prasíly a jejích dvou pólech opačných fyzikálních vlastností. Mayové jsou ale mimo jiné proslaveni také svými neuvěřitelnými kalendáři (více Magická prasíla). Jeden z nich končí dnem zimního slunovratu 22. 12. 2012. Právě proto je s ním spojována řada předpovědí. Ať těch, které optimisticky nabízejí „spasení“, tak opačných katastrofických. Téměř všem „šarlatánským věrozvěstům“ nejde o nic jiného než o zviditelnění spojené s nemalým  finančním ziskem. Totéž platí pro ty šejdíře, kteří objevují za nemalé peníze Vaše „nadpřirozené“ schopnosti, jež jsou Vaší energetické podstatě vlastní. Jenom o nich nic nevíte.

Nastal čas si představit mou šestou knihu pojmenovanou Bájná prasíla, která nabízí bezpočet původních, tedy neopsaných poznatků, s celou řadou objevů. Zcela pochopitelně je kniha doplněna množstvím doposud nikde nepublikovaných fotografií. Podrobný přehled kapitol pro ty, kteří stále hledají a objevují neobjevené spolu s jednoduchým a smysluplným vysvětlením konce mayského kalendáře, uvádím v samém závěru knihy Bájná prasíla, která měla vyjít téměř před rokem. Tučným písmem se poslední kapitola (pojmenovaná Závěr) zabývá na šestnácti stranách (formátu A4) posledním dnem mayského kalendáře:

0. Kníže, král a čert Zarděn – strom promluvil – port a Markomanka – Přemyslovci, Žižka a Vyšehrad – sv. Martin a lano kapituly vyšehradské – báje o točenici – mše, prak a sloup.
1. Vejce nebo slepice – starobylé báje celého světa (včetně slovanských) za hranicemi dnešního poznání – had, bohyně a vejce – indiáni a Karel IV . – nekonečný čínský praotec lidstva – prabohové se klubou z vajec – vejce domem – Platón, Jung a brahma – Morana a Vesna – Velikonoce, vejce a vesmír – husa, pštros, prorok Job a jezuité – chirurgický nůž a vaječné skořápky Slovanů.
2. Čert a kohout – bájný pohanský kohout vítězí v boji proti čertovi – Čertova brázda, mohyla a svatý Prokop – Jánské skály, skalní kostel a Čertovy hlavy – chrt, lev a kohout.
3. Kohout a bazilišek – bazalka a vojevůdce – král hadů s diadémem – vajíčko, hnůj a ropucha – kohout a sv. Vít – kohoutí zobání, jeho vnitřnosti a věštci – kohout nebo orlice – Vídeň a Spišský hrad – Jirásek a Bruncvík – bazilika a leguán.
4. Beránek boží a Zlaté rouno – hříchy světa a sudokopytník – fosfát a sedm růžků a očí beránka božího – beránek, býk, vlk a Hlávka – zlaté rouno a Kunštát na Moravě – létající zlatý beran a trubka s pochodní – egyptský sluneční bůh a Zeus – berani a královna Hatšepsut – hořící pochodeň, psi páně a Karlův most.
5. Bůh dvou tváří a bodruška – hlava „zeleného muže“ bohem dvou tváří – ryba, lev a bůh – Janus a bohové dne a noci na Smíchově – Janus, sv. Petr a klíče – Janus, Cernun a České Lhotice – svatý Petr a Svantovít – Sardinie, Domy duchů a Janus.
6. Jednorožec a Alexandr Veliký – jednorožec, Pegas a Voskovec s Werichem – Meč Hospodinův a „jednorožcové“ – býk s jedním rohem – jednorožec a kozorožec s nosorožcem – Peršané a bezoár – mořský jednorožec a hrabě Špork – jednorožec, Aristoteles a jezuita Balbín – srnec a ohnivý drak Mušusu jednorožcem.
7. Jelen, krucifix a svatý Hubert – ucho, štír, trubice a svatý Eustach – svatý Hubert, hrabě Špork a jeleni.
8. Aura a Eliášův oheň – rohy a Mojžíšův oheň – vzducholodě a sv. Eliáš – elektrometeor a hůl – aura, prasíla a jelen.
9. Drak císaře Karla IV. nad Prahou – mloci a draci – Bajaja a Božena Němcová – bájné čertovy či dračí skály a létající blesk v Liberci – Záře a ČVUT – ještěři se proměňují v ptáky.
10. Gryfové Rudolfa II. – tisíciletí orlolvi ve střední Evropě – tolary hraběte Šlika – mniši a keramická dlažba – erbovní gryfové – Bruncvík a pták Noh – dřevění gryfové Rudolfa II. s račími klepety.
11. Sloup, džed, strom a paviáni – nejstarší strom života – orlolidé – žabí bohyně a jezuité – egyptský džed stromem života – kříž života nad Vítochovem – bohyně, rohy, trychtýř a srpek měsíce – bohyně a Merkator – Mojžíš, křepelky a sardinky – kruh, kříž, archanděl a Jarovít – černohlavci, trpaslíci a obři – strom světa (arbor mundi) – vrací se čas proroků.
12. Merkur a Pán pravého prstenu – vata, planeta a božská tajemství – hadi a hole bohů – vycházková hůl s kobrou a Aeskulap zvaný též Asklépios – Hydra obtáčí zeměkouli – prameny, rudné a dračí žíly – science fiction nepoznání.
13. Kaštan a pochodeň s hadem – Františkovy lázně a Tiberiův ostrov v Římě – hadi s pochodní – kůrovec smrkový a „plynné“ signály stromů – božský léčitel Asklépios a miska jeho dcery bohyně Hygiey – Asklépiova užovka a Součkův vlasovec – Asklépios a Mojžíšův Nechustan – rohatý Mojžíš a sv. Maur – Čarodějná medicína a Zamarowský – páter Ferda a duše.
14. Rybářská síť prasíly – pravěká energetická úprava krajiny – pravěká hradiště prasíly – kamenné léčebny Česka – Hromové kuličky a kameny – šamanský „genetický kotouč“ – Hvězda a Ferdinand Tyrolský – dračí žíly, rybářská síť a lidské tělo.
15. Pták Ohnivák, Harpyje, Fénix – bájní ptáci a stromy vědění či poznání – Sirény a Harpyje – princ bájným ptákem – Fénix, holubice a Duch svatý – vznikání a zanikání vesmíru a pták Fénix – zlatá jabloň a bažant.
16. Den trifidů a spirála – kraví bohyně – stromový robot – trifid – vládce bohů Zeus, strom a nymfa – zvířata, ale i stromy mají duši – Sparta a tříbarevná kočka – nejenom kočky, ale také stromy „kráčejí“ za prasílou – sochař, bratři a spirálový strom – markýz a jilm – pařez, kámen a kvetoucí keř.
17. Bohyně lvice a kočka – kněžna a doksanská lvice – bohyně a démon Lilith první ženou Adamovou – kočičí bohyně Basted a sistrum – kněžna Gertruda a tarot.
18. Býk, orel, lev a člověk – skarabeus a hovnivál – evangelisté zvířaty – Křtiny a Evropa – Lukáš a Mínotaurus – býk otcem bohů a lidí – měsíční býci a halucinogenní šťáva – císař, sokol a orel – Héraklés a lev – orli, lvi a bájní gryfové – Héraklés v Praze – orel, býk, kůl a indiáni.
19. Jan Nepomucký a orkán Kyril – voda, černé bohyně a svatý – kruh, pentagon a pentagram – Johánek z Pomuku a Jan Nepomucký – jazyk, mozek a zázrak – Zelená hora, jazyk a orkán – bohyně Terezka a pět hvězd.
20. Čarodějnice a mandragora – bylinné vědění a křesťanství – pálení lidí a knih – katolický kněz čarodějem – heřmánek, bez černý a jmelí – ochmet a jmelí – žezla a Karlova německá univerzita – báje, pověry a věda o jmelí, satanském jablíčku a žeň-šeni – tuk oběšenců nebo mužské semeno – muž z ledovce a váček s bylinami – palma, růženec a komár – ibišek a bůh moudrosti Thovt.
21. Čtyři větry a hvězda betlémská – Irokézové, Číňané a proroci – tau a 12 lebek – planety, alchymie a čtyři větry – prasíla a kometa – NASA a vesmírné lano – památkáři střeží tajemství čtyř větrů.
22. Královské jablko, Universum a prasíla – hodiny a zdobené kameny – Venuše a šamanské kameny – prasíla, monáda a vesmír – trojúhelníky prasíly v Číně, Egyptě a Panamě – kruh, koule, pásy a kříž – egyptský bůh Anubis, vejce a Universum – kraslice a carský klenotník – Viking a čepičky na Marsu.

Závěr, aneb co se do předchozích kapitol nevešlo – vejce, hadi a bohové – hůl, spirála a dolar – maso, kosti a šlachy a prasíla (čchi) – feng šuej, akupresura, astronomie, vizionáři a konec mayského kalendáře 21. 12. 2012 – Armagedon a poslední boj Satana s Michaelem – falešní proroci, spasení, galaktická transformace a světlo – žáby, jezera a orkány – Uhlíř, Slunce a protonový duch slunečních bouří – elektromagnetoterapie dílčím návratem ke kořenům pravěkého poznání šamanů – vejce a Ptačí král – bohyně přadlenou, sudičky a Plaváček.  V úvodu článku jsme si pověděli, že menhirové a pyramidové stavby pozměňují energetickou hodnotu krajiny. A to tak, že ji buď někde navyšují nebo snižují. Což zároveň způsobuje to, že při navýšení vyzařovací složky prasíly v daném místě se jinde její hodnota sníží. To znamená, že se jinde navýší opačná vzařovací složka prasíly. Což stavitelé menhirů a pyramid přesně věděli. Zároveň znali také to, proč to dělají a kde se tak stane. Prakticky jsem toto tajné poznání šamanů a mágů představil několika stavbami v Keltských šancích nacházejících se nedaleko Markvartic u Sobotky. Z nich nejsložitější je dolmen (trilit), jenž vytváří kolem sebe velmi silný vyzařovací prostor. Je postavený na vyzařovacím průsečíku linií. Zesílená energetická linie propojuje dolmen se středovým menhirem (je také na vyzařovacím průsečíku linií) ve vstupní bráně, jejíž okraje jsou označeny dvěma kůly. Účinnost energetické sestavy je nejvyšší v čase úplňkovém buď ráno nebo večer.

Závěrem si nepřímo porovnejme účinnost pyramid s pěti „hromovými kameny“. Slované nestavěli pyramidy, ale někdy si do svých příbytků na vybraná místa umisťovali tzv. „hromové kameny“. Totéž jsem učinil na chalupě ve sklepě (5 m x 4 m), kde do cihlových zdí vzlínala voda místy až do výšky dvou metrů. Betonová podlaha byla trvale vlhká, pomístně dokonce mokrá. Na vybrané místo jsem umístil pět „hromových kamenů“ průměrné výšky 15 cm. Zdi v krátké době vyschly a podlaha ve sklepě je stále suchá. Zázračné „hromové kameny“ mají ještě další tři pozitiva. Jedním z nich je to, že do takto ošetřených míst nikdy neuhodí blesk. O dvou dalších se, vážení čtenáři, dočtete, mimo bezpočtu nových a neznámých poznatků, v mých již zmiňovaných knihách: Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 a 2 (Zapomínání a Zjevování) a Bájná prasíla, která konečně vyjde v nakladatelství GRADA v nevelkém nákladu v polovině listopadu.

Listopad 2014                                            Jan Johhan Jaroslav Miška

 

Viac o autorovi a jeho schopnostiach sa dočítate na Bájná prasíla – energie zdravého života a Jan Johann Jaroslav Miška

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.