Kategórie
Numerológia a Astrológia

Posleství hvězd…Neviditelný vliv

 

ČLOVĚK SE ŘÍDÍ PODLE ZEMĚ, ZEMĚ SE ŘÍDÍ PODLE NEBE, NEBE SE ŘÍDÍ PODLE TAO, TAO SE ŘÍDÍ PODLE SEBE…LAO-C

univerzum-000Všechno ve vesmíru podléhá vlivům kosmického záření, zvířetníku, planet, prány a tatev, jenže většina lidí to neví. Žáci duchovních věd si tyto vlivy nejen uvědomují, ale také je respektují a upravují svůj život tak, aby dobré vlivy posílili a nedobré oslabili, pokud se jim nelze vyhnout. Vyžaduje to značného mravního úsilí a sebekázně, aby vnitřní člověk byl oproštěn od zevních pout. Hlavní podmínkou je překonání letory, t.j. živelné podstaty lidské povahy, což je zvlášť bolestivá operace, neboť postihuje nejhlubší kořeny lidské bytosti.

Na těchto poznatcích je založena práce na alchymickém Velkém Díle, které aplikuje poznatky o duchovním vývoji na hmotu. To znamená udržování vnitřního ohně koncentrací a přetavování a přepalování všeho, co je pro vnitřního člověka nežádoucí. Růst duchovního principu vychází z nitra na venek a vytváří v člověku nesmrtelnou esenci, pomocí níž se duše očišťuje od nižších nánosů. Člověk však nemůže docílit žádoucí čistoty, dokud neovládne živly své povahy (letoru). Živelné vlastnosti se neprojevují v duši. Ta je jimi pouze ovlivňována, ale má svobodnou vůli se proti tomuto vlivu vzepřít. Letora se projevuje v těle astrálním, éterickém a tudy působí i na smysly.

Dělí se takto:

Letora cholerická:

Výbušná, prudká, ovládá a spaluje vše vlastním žárem. Miluje moc a vládu. Symbol tarotu žezla nebo hole. (Žezlo vládne, hůl bije.) Živel oheň, jehož vlastnosti jsou sucho a teplo, zapříčiňující metafyzicky energii života a jeho sílu. Ve zvířetníku jsou tři znamení této kvality: Skopec, Lev, Střelec. Vládcem tohoto ohnivého trigonu je planeta Mars, která působí na vývoj žádostí. Symbolem je železo. Kladná složka je činorodost, záporná výbušnost, vzrušení, vášně. V podstatě ; ovládá každé hnutí mysli a převádí je na smysly.

Letora sangvinická:

Lehká, nespoutaná, snadno vznětlivá, veselá i hněvivá, proměnlivá, miluje slávu, obdiv, zápas a změny. Má sklony literární a umělecké. Symbol tarotu – meče (přemožení odpůrců). Živel – vzduch, symbol – rtuť. Přirozenost – vlhká a teplá. Metafyzický stav dělitelnosti, pružnosti, přizpůsobivosti. Těmto kvalitám odpovídá trigon vzdušný: Blíženci, Vodnář, Váhy. Jeho vládcem je Merkur, ovládající vývoj myšlení. Složka kladná: Inspirace, intuice, obrazotvornost. Zápor. Výmysly, lež, rozumářství.

Letora flegmatická:

Klidná až netečná, skrývající svoje city. Způsob chápání života je vážný a hluboký v kladu i záporu. Touží po blahobytu a tělesných požitcích. Těmto vlastnostem odpovídá trigon vodní: Rak, Ryby, Štír. Živel – voda, přirozenost – studená a vlhká. Metafyzicky znamená citlivost, vnímání a pocity. Symbol tarotu – poháry (poživačnost). Vládne planeta Jupiter, (symbol cín). Ovládá vůli, jejíž kladná složka je činorodé chtění, schopnost rozhodování. Složka záporná odpor, nebo zase záměrná povolnost.

Letora melancholická:

Nedůvěřivá, vykazuje pomalou, ale věrnou citovost, snivě idealizované úmysly. Není náročná, má lásku k přírodě, miluje zajištění a bohatství. Symbol tarotu – denáry. Živel – země, přirozenost – studená a suchá. Trigon zemský: Býk, Panna, Kozoroh. Metafyzický stav pevný, trvalý a málo pohyblivý. Vládne planeta Venuše, (symbol měď). Ovlivňuje schopnost cítivou. Klad: Citlivost, obětavost. Zápor: Přecitlivělost, úzkostlivost.

Podle vládnoucího znamení zvířetníku a vládnoucí planety převládá v člověku některý živel, ale mísí se částečně s živly ostatními, čemuž napomáhá činnost žláz, vyvolávající lymfatické vlivy . Tak může být ve spojení s ohněm povaha žlučovitě lymfatická nebo sangvinicky lymfatická, s nervy stále ohroženými, nebo pohlavně lymfatická a podobně.

Ovládnutím a očištěním živlů se zbavujeme sobectví, lpění na osobnosti, bolesti, zklamání a místo výkyvů a nálad nastupuje trvalý klid a mír. To jsou ony nesmrtelné hodnoty, dávající pocit vnitřní jistoty a svobody, vytěžené z hmotného života, které jiným způsobem ani získat nelze. Ze čtyř nižších podstat vzniká podstata pátá – guinta essentia. Tento pochod lze vyjádřit i matematicky rovnicí, jež řeší celý smysl našeho pozemského života. Tělo fyzické slouží vědomí duše a vědomí duše slouží duchu tím, že působí na vytváření nejsubtilnější esence v lidské bytosti.

Kromě planet, přímo ovládajících letory, působí ještě druhotně tři zbývající planety: Luna na život pudový, jehož kladná složka je udržování života, smysl pro rodinu. Zápor: Pud bezohledné sebezáchovy, smyslnost. Saturn – schopnost činnosti a energie. Klad: Vytrvalost, snaha po realizaci plánů, výkonnost. Zápor: Přepínání, střídavé vypětí, pak ochablost, nespolehlivost. Slunce – vědomí. V kladné složce pozornost, paměť, rozlišování. Zápor: Zapomnětlivost, odsunování nepříjemných problémů do podvědomí.

V lidském těle se promítají vlivy planet a zvěrokruhu do určitých fyzických i duševních sfér, a to:
Láska – v oblasti duchovního srdce uprostřed prsou.
Víra – v oblasti vrcholu hlavy.
Vůle – v oblasti středních laloků mozkových.
Moc – v oblasti krčního důlku a kořene jazyka.
Intuice – v oblasti solar plexu.
Iniciativa a obrazotvornost – v oblasti mezi obočím.
Síla – v oblasti beder.
Soustřední, horlivost – v oblasti malého mozku.
Pořádek, poslušnost – v oblasti pupeční.
Bdělost, čistota, střídmost – v oblasti břišní.
Obětavost a zachování života – v oblasti pohlavních orgánů.

Zvířetníková znamení při tom symbolizují např.:

Skopec – myšlenku; Býk – slovo; Blíženci – čin; Rak – prostor; Štír – pokušení; Kozoroh – uskutečnění; Vodnář – oživení; Ryby – proměnu věcí.

Analogicky:

Skopec – růst; Býk – školení; Blíženci – zdatnost; Rak – počátek samostatnosti; Lev – vážnost a moc; Panna – počátek zevní práce a utrpení; Váhy – životní zkušenost; Štír – počátek životní moudrosti; Střelec – počátek prohloubené osobnosti; Kozoroh – počátek stárnutí; Vodnář – stáří; Ryby – odumírání života a počátek nového okruhu ve znamení Skopce, t.j. novou myšlenku.

Skopec žene sílu do vesmíru, Lev ji upevňuje a organizuje, Střelec organizovanou sílu přenáší do světa duchovního, duševního i fyzického. Ve všem vesmírném dění je nepřetržitá spojitost a souvislost všeho se vším a nekonečný koloběh života tuto vše – jednotu udržuje a opakuje ve stále vyšší a dokonalejší formě. To představuje nepřetržitý vývoj.

Jan Kefer Posleství hvezd

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.