Kategórie
Energia

Úrovne vedomého vnímania

perception_of_the_mentalist_by_gorak_boo-d3359qhNaše vedomé vnímanie je mnohoraké, zauzlené, väčšinou nám príde zaťažko jasne a diferencovane ho rozčleniť na jednotlivé časti. Často vidíme les ako celok, zatiaľ čo jednotlivé stromy našej skúsenosti unikajú. Na jednej strane je vnímané porovnateľné so skúsenosťami našich blížnych, inak sú to veľmi osobné úrovne pozorovania, ktoré možno zažiť len individuálne. Nikto iný ich neprežije tak, ako my. ČÍTAŤ ĎALEJ