Kategórie
Karma

Osud človeka a koncepcia karmy

491_D133197Pojem osud nejobrazněji představuje starořecká mytologie. Tři sudičky, spřádající osud člověka, symbolizují minulost, přítomnost a budoucnost. Přadeno života se plynule vine jako sakrální zku- šenost lidské duše. V mnoha filozofických koncepcích jiných ná- rodů se osud chápe také jako řetězec událostí, které probíhají v pozemském životě konkrétního člověka. Na svých seancích přistupuji k osudu ze dvou hledisek: – z hlediska budoucnosti – z hlediska minulosti Osud člověka vidím v obraze energetického koridoru, v němž jsou zakódovány události z jeho minulosti a budoucnosti. Dalo by se to srovnat se symbolickým zobrazením životopisných faktů. To, co bylo v minulosti, se už stalo; budoucnost má modulace a různé varianty. Události, jež se programují v osudu člověka, předurčuje karma jeho duše a jeho vlastní volba. Změníme-li aspekty karmických programů, mů- žeme změnit nastávající události v osudu člověka.

Z minulosti je však možné změnit pouze emocionální napětí, které je spojené s jednotlivými událostmi. Duchovní zkušenost člověka získaná na základě jeho osudu určuje karmické programy budoucího života. Podle antropozofie například činy člověka v tomto životě utvářejí jeho podobu v budoucím životě. Znamená to, že naše současná podoba má energetickou spojitost s našimi činy v minulém životě. V přítomnosti si volíme to, co budeme dělat v blízké i vzdálenější budoucnosti. V energetickém koridoru osudu může mít tato volba různé stupně svobody. Člověk, jenž disponuje vysokou úrovní osobnostního sebeuvědomění, má větší možnosti svobodné volby a je při tvoření své budoucnosti iniciativnější. Žije-li člověk v ,,duchovním spánku“, pak jeho výběr často určují karmické programy duše a jeho osud je předurčen. Má magická praxe zahrnuje různé techniky pozitivní korekce lidského osudu. Většinou jde o meditativní sebeuvědomění a zpracování negativních karmických programů. Na druhé straně i obyčejná předpověď budoucnosti nebo věštění mohou velmi ovlivnit budoucí události v osudu člověka.

Když klientovi předpovídám budoucnost, pracuji také s jeho osudem. Existují různé způsoby, různé hierarchie předpovídání budoucnosti, o něž se mágové při své práci opírají. Bez ohledu na to, o jakou metodu jde, ať už je to věštění z karet, run nebo kávové usazeniny, může mág při skenování budoucnosti využít pouze jeden ze dvou možných informačních kanálů: – démonický neboli černý – duchovní neboli bílý Můj informační kanál je spojen s bílou hierarchií. Při předpovídání osudu si černý mág vybírá z energetického koridoru budoucnosti pouze špatné události: smrt, nemoc, rozvod – a tím, že o nich mluví, programuje je a fixuje v čase. Když se předpovídaná událost stane, mágova sláva vzroste… Sláva věštce je svatozář, kterou kolem jeho jmé- na vytvářejí lidé, a tak vzniká víra ve schopnosti člověka předpovídat budoucnost. Čím je potenciál víry, s nímž člověk přichází na seanci, větší, tím silnější je program, který získá v průběhu seance a jeho působení na budoucnost klienta. Bílý informační kanál mágovi umožňuje nejen vidět budoucnost člověka, ale také pozitivně korigovat jeho osud. Vidím-li v koridoru budoucnosti svého klienta negativní obrazy, raději se o nich nezmiňuji.

Pak udělám korekci v podobě nějakého detailu, slova či myšlenky, které mění budoucnost, a řeknu, že to tak bude. Podstata bílé- ho jasnovidectví spočívá v energetickém fixování pozitivních událostí v osudu člověka a v magické transformaci těch událostí, které ho odvádějí od seberealizace a sebeuvědomění. Hovoříme-li o osudu, je nutné se zmínit také o několika komponentech, které ho ovlivňují: dva karmické programy (reinkarnační a rodový) a naše svobodná volba.

KONCEPCE KARMY

Slovo karma můžeme přeložit ze sanskrtu jako spojení příčiny a účinku. Skryté důvody, které ovlivňují volbu člověka při tvoření jeho osudu, se mohou zařadit do kategorie karmy. Ve své magické praxi pracuji s karmou a se souhrnem karmických programů. Každý z nás má dva takové programy. První, reinkarnační, se asociuje se zkušeností, již duše přenáší přes všechny své pozemské inkarnace. Druhý karmický program se nazývá rodový a dědí se po rodičích. Reinkarnační karmický program Tento program je zakódován v biopoli člově- ka a je nositelem informací o jeho předchozích životech. Zápornou nebo černou stránku tohoto programu tvoří chyby, jichž se duše člověka dopustila v předchozích inkarnacích. Negativní projevy jako sebetýrání, tvrdohlavost, egocentrismus, jichž jsme se dopustili v minulých životech, tvoří černou stránku reinkarnačního karmického programu. Jestliže se u člověka v přítomném životě tyto vlastnosti neuvědoměle projevují, posiluje se negativní potenciál karmického programu a člověk ztrácí možnost svobodné volby i sebeuvědomění.

Světlá stránka tohoto programu zahrnuje zku-šenost duše získanou během všech jejích inkarnací ve chvílích, kdy se maximálně přiblížila realizaci jejího poslání. Tuto zkušenost provázejí city jako radost, láska, zanícení a vytvářejí pozitivní nebo bílý potenciál reinkarnačního karmického programu. Když se tyto dva potenciály dostanou do rovnováhy, duše člověka skončí své pozemské inkarnace a odchází do jiného rozměru. Rodový karmický program Dědí se po rodičích a může být nositelem informací o našich příbuzných na 9–12 generací. Tento program stejně jako reinkarnační má svou kladnou i zápornou stránku. V pravoslavné tradici se záporná stránka rodové karmy prezentuje jako hříšná nádoba. Je to číše, v níž se symbolicky hromadí hříchy předků člověka. Ten potom jejich prostřednictvím vnímá svět. Rodový karmický program se projevuje především v charakteru člověka a v emociálních dojmech, které doprovázejí jeho život. Vlastnosti jako chamtivost, závist, urážlivost, tvrdohlavost, náchylnost k sebetýrání a další jsou negativními projevy rodového karmického programu. Kladnou stránku tohoto programu prezentují vlastnosti jako štědrost, soběstačnost, schopnost odpouštět, snaha po sebezdokonalení a jiné a také nadání k nějakému řemeslu, získané po rodičích.

(Každý z nás zná dynastie hudebníků, architektů apod.) Hlavně realizace svého nadání napomáhá při harmonizování dvou stránek rodového karmického programu v osudu člověka. Znamená to, že činy a události, které nás provázejí během našeho pozemského života, mohou být projevem našich karmických programů. Lidé se mohou těmto podvědomým programům absolutně podřídit, ale stejně tak na nich mohou být absolutně nezávislí. Stejně jako neexistují dvě stejné kapky vody, nenajdeme ani stejné osudy. V jistých obdobích svého života jsme schopni při tvoření vlastního osudu projevit větší svobodu volby, jindy se necháme unášet proudem své karmy. Přesto bych rád uvedl průměrné procentuální údaje o vlivu karmy, utvářející náš osud: – 30 % vlivu na jednání, zvyky a mentalitu člověka má jeho reinkarnační karmický program – 30 % vlivu na události, které se v životě člověka stanou, programuje jeho rodová karma – 40 % svobodné volby má člověk během své- ho pozemského života, přičemž tvoří svůj osud a koriguje reinkarnační karmický program pro další inkarnace své duše Je nutné dodat, že při pozitivním působení na osud vždy navrhuji svým klientům individuální metody sebeuvědomování a korekce karmických  programů. Bez takovéto samostatné duchovní práce by člověk mohl po zrušení uřknutí nebo očarování znovu vtáhnout do svého biopole analogický problém.

Z knihy Karma a osud Savenko Vladislav

9 replies on “Osud človeka a koncepcia karmy”

Keď som natrafila na túto ukážku z knihy a rozhodla sa ju zavesiť na blog, hneď mi prišiel obraz teba ako sa budeš krútiť a reagovať svojským spôsobom. 😀
Spomenula si na tvoje slová, ktoré vravíš k minulým životom, karme ,ale ja tak som si povedala, že to sem dám. Teraz ako lúskam astrológiu, vidím koľko si toho nesieme v sebe , koľko máme predurčené, ako sme nasmerovaný tým, čo sme si stanovili pred inkarnáciu, čím chceme život naplniť a je toho ešte mnoho viac.

Človek potrebuje skúsenosť, aby videl veci inak…. 😛

Ďakujem za film…zase som niekde pozadu, ani neviem, že taký bol nakrútený…určite si ho pozriem. 😉

Peknú sobotu Radko.. 😛

Páči sa mi

……je to nový film , mal dosť nominácií na Českého Leva , na mňa urobil veľmi dobrý dojem a zhrnul by som to do pojmu “RIADNA SÓDA” ……… príjemný zážitok (je to na ulož to)
Pa,pa.R

Páči sa mi

Pekný film..a poučný…vieš, čo je paradox…svoje karty som darovala, lebo som ich nepoužívala a prišli ku mne nové …darované z lásky….kyvadlo som tiež zrušila a dostala som kryštálové…Potom sa niečoho zbav…isté veci asi v živote tak majú byť. 😉

Páči sa mi

…… život je zvláštny paradox , dostali sme všetko a predsa sme slepý , hluchý a nemý……. je treba žiť 🙂

(ten film sa volá VYPRÁŽANÉ ZELENÉ PARADAJKY)

……Krásnu a pokojnú prvomarcovú nedeľu všetkým.R

Páči sa mi

Tiež mi to občas tak príde. 😦 Včera som som pozrela film 50 odtieňov sivej a krásne tam bolo zobrazené ,čo to spraví s človekom, ak mu chýba láska od matky v detstve ako ho toto obdobie poznačí na celý život, pokiaľ sa niekomu neotvorí a nesnaží sa zmeniť.

Vďaka za videa. 😀

Dnes je konečne krásne…tak uži slniečko…krásnu nedeľu aj vám. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.