Kategórie
Civilizácie

Obyvatelé Atlantidy

kerstin-simone-thovt-brany-atlantidyDnes mi známi poslal link na knihu, ktorú si objednal THOVT – brány Atlantidy. Prečítala som si ukážku z knihy a spomenula na víziu, ktorú som raz mala… Otvoril sa mi svet ľudí, ktorý boli na vysokej vibračnej úrovni, nemuseli spolu komunikovať, myšlienky zdielali telepaticky, vyžarovali lásku zo seba, svoje pocity si odovzdávali len dotykmi dlaní na hrudi, všade boli nádherné farby, akoby to miesto žiarilo, žiaden hnev, nenávisť vojny, len pokoj, láska a spojitosť s prírodou.

Niekto mi povedal, že som možno navštívila nejaké duchovné miesto v jemnejšej sfére bytia, ale mňa v tom utvrdzuje , že to bola zrejme Atlantída. Dávnejšie, v časoch mojich ciest vnútrom som navštívila Chrám regenerácie,  našla v ňom fialovo rúžový plameň a pocítila silu jeho očisty. Pri ďalšej z mojich ciest som dostala Atlantský kryštáľ, ktorý sa mi uložil do srdcovej čakry a pomáhal mi z vnútra vyľaďovať vibrácie srdca. Dostala som aj prívesok špirálu s modrým plameňom svetla, ktorý ma mal ochraňovať na mojich cestách vnútrom.  A posledná vec, ktorá ma stále lákala, mať vlastné vznášadlo. 😀 Túžba vo mne bola oveľa dávnejšie , než som sa dostala k informáciam o Atlantíde. Viem, že v Atlantíde také mali a vedeli sa aj teleportovať. Jáj boli to pekné zážitky na cestách mojim vnútrom, ale ku knihe…

Obyvatelé Atlantidy

Ve vašich knihách se píše, že Atlanťané oplývali znalostmi drahých kamenů, barev a zvuků i učení alchymie. A také je využívali – pozitivně, i negativně ve válkách. Pomocí křišťálu, jenž “nesl” oblohu, v ní vytvořili trhlinu, a vaši domovskou planetu zaplavily obrovské masy vody. Tato a jiné podobné zvěsti se mezi vámi šíří.

Nuže, poslouchá se to senzačně, ba mám pocit, že vás to rovněž uspokojuje. Věříte spekulacím, přesto však pro vás tato kapitola lidských dějin zůstává hádankou. Ve vašich spisech ale není to, co se zde za oněch dnů opravdu událo. Inu, co se tehdy stalo? Jací byli Atlanťané ven skutečnosti? Byli vypočítaví či zlí ničemové? Měli válečné úmysly, nebo byli ve své podstatě mírumilovní? Jak si je představujete? Jak žili?

Inu, vezmu vás s sebou na cestu do minulosti, v níž většina z vás žila. Do doby, která je důvěrně známá vaší duši a po které touží vaše pravé Bytí. Tuto etapu života jste nemohli dokončit, poněvadž jste přišli o svoji dokonalou DNA. O dokonalost vás však nepřipravili Atlanťané. Byly to bytosti cizí rasy, jež si vás chtěly zotročit. Dovedly vás zmanipulovat. Sice nevědomě, avšak ze své svobodné vůle jste přistoupili na jejich plány, a způsobili tak svoji „záhubu“. Přesto bych vám neradil kohokoliv obviňovat. Vše je spolu propojeno. Jak jsem vám již jednou řekl, světlo je poznatelné teprve v kontrastu se stínem, což opravňuje i jeho existenci.

Nicméně, cílem každé bytosti je rozpoznat v sobě světlo, ba stoprocentně jím i navenek žít. Rovněž díky zdánlivě negativním zkušenostem dosáhne duše skutečné zralosti; a její poznání neustále narůstá. Každá bytost dozrává výhradně opravdovým poznáním a vyléčením konkrétní okolnosti. Je to samoregulační systém, do něhož nelze uměle zasahovat. Pokaždé, pokud využijete poznané v každodenním životě, se vaše tělesné vibrace zvýší a napomohou vám v procesu vzestupu.

Všichni máte k dispozici stejné možnosti a schopnosti. Svobodně se rozhodujete o tom, nakolik chcete zvýšit své vibrace. Tento klíč nosíte v sobě a můžete jej využít. Všichni se můžete účastnit úžasného okamžiku sjednocení s vaší domovskou galaxií. Je pouze na vás, zda proděláte ještě jedno inkarnační “kolečko”, nebo pokročíte ve vývoji dále. Ať uděláte cokoliv, nikdo a nikdy vás za to nebude soudit, posuzovat či hodnotit. Jste neoddělitelnou a milovanou součástí Celku, Prvotního zdroje, Prastvořitele veškerého bytí, matky-otce Božství – její/jeho láska k vám je nesmírná!

Nyní vám blíže osvětlím časy staré Atlantidy. Ukážu vám, jak Atlanťané žili. Vy se můžete svobodně rozhodnout, jaká z realit se vám zdá být nejpravděpodobnější. Pravda je jen jedna, avšak vy si můžete vybrat, s jakým průběhem událostí souhlasíte. Naslouchejte těmto slovům svým srdcem; pak se rozhodněte. Vzpomeňte si na dobu, již nosíte uloženou v hlubinách svého nitra. Atlantida nezmizela na dně oceánu. Je v každém z vás pevně ukotvena; její plody sklízíte i dnes. Nastal čas, aby lidstvo ještě jednou podniklo tento rozhodující krok. Den, kdy se vaše duše osvobodí a kdy bájný kontinent opět povstane ve vaší realitě, se blíží.

Jak jsem již zmínil, veškerá moudrost a veškeré vědomosti pocházejí z Atlantidy. Byly uchovávány atlantskými kněžími a mudrci dodnes. Pochopí ji a je však pouze ti, kteří skutečně hledají; porozumí pak též moudrosti jejího a jejich jazyka. Tyto vědomosti jsou ovšem dostupné všem. Vůbec nestojí námahu otevřít se této moudrosti – její pravda je jasná, prostá a všudypřítomná. Určuje veškeré cykly i děje na Zemi; jejím základem jsou všeregulující zákony vesmíru.

Moudří atlantští kněží toto dědictví pečlivě střežili. Věděli, že planeta Terra se všemi inkarnovanými bytostmi dostane v průběhu lidských dějin ještě jednu možnost vzestupu. Tento proces se tehdy nezavršil, a nyní prahne po svém naplnění. Vzpomínka na tehdejší katastrofu je uložena hluboko ve vašich buňkách a dodnes naplňuje vaše bytí. Vaše duše touží po tom, aby se cyklus završil a abyste se připojili ke zbytku vaší domovské galaxie. Vzhlížíte ke hvězdám a ony naplňují vaše srdce touhou. Pátráte po inteligenci ve vesmíru, a často se cítíte opuštění. Vaše duše je rozervaná a stejné pocity zmítají i vaší domovskou planetou. Není to jen rozháranost vztahů mezi lidskými bytostmi, ale též ztráta skutečné svobody či neomezenosti. Již několik tisíciletí jste součástí tohoto cyklu; a nyní se toužíte znovu spojit s harmonickou rotací vaší domovské galaxie.

Čas se blíží. Bytosti z Atlantidy jsou opět zde, aby vyléčily rány v Universu. Ale nikoliv všichni z vás byli v oněch dobách inkarnováni. Nyní obývá planetu Terra i mnoho nových mladých duší, a také ji obývají bytosti z vyšších dimenzí vaší galaxie. Všichni vám chtějí svojí energií pomáhat při vzestupu. Mnozí teď pozitivně působí na Zemi. Uvědomte si, že v celém vesmíru se nikdy předtím takový proces neuskutečnil. Tudíž je pro jeho hladký průběh důležité, aby vás provázely i nejvyšší formy energie.

Vraťme se ale zpět k Atlanťanům. Zdokonalovali se ve starých školách moudrosti a dosažené stupně poznání si ověřovali v různých chrámech zasvěcení. Chrámy měly rozdílnou kvalitu vibrací a zkoušely adepty v konkrétních oblastech vědomí či poznání. Adepti se tam zdokonalovali v zacházení s duchovní silou v podmínkách hrubé hmoty. I tyto bytosti lidské rasy si musely umění manifestace nejdříve osvojit, ba v procesu zrání je zdokonalovat. Jak jsem již uvedl, tyto schopnosti se získávaly řadu pozemských let. Ovšem bylo to za mnohem příhodnějších podmínek, než jaké máte dnes. Vzpomeňte si, že lidstvo tehdy disponovalo dokonalou 12vláknovou DNA, což každému další vzdělávání podstatně ulehčovalo. Vše bylo naplněno láskyplným vědomím a neexistovaly rozkoly. Bytosti jedna druhou neponižovaly, nezabíjely, neodsuzovaly, a ani se nevymezovaly vůči ostatním. Každý měl právo projevovat se podle svých možností na úrovni hmoty. Závěrem se každý adept podrobil zasvěcení. Na úrovni dosažených tělesných vibrací byl zkoušen v nejrůznějších schopnostech a dovednostech, což byla příprava na vyšší stupínek vibrací i poznání.

Ve školách moudrosti se každý učil působení duchovních sil na hmotu. Proto se často mluví o alchymii, telekinezi, telepatii nebo čarodějnictví. Tyto disciplíny dosáhly tehdy svého vrcholu. Vědění o hmotě bylo dekódováno. Díky těmto poznatkům se materie stále prosvětlovala a byla průhlednější. Tajemství byla rozluštěna, omezení rozpoznána i odstraněna. Jediným úkolem inkarnované duše bylo poznat, jak hmotu opět přeměnit, jak z ní uvolnit či osvobodit ducha a jak oba prvky znovu propojit a sladit. Tyto hádanky či záhady si přeje vyřešit každá duše v hrubohmotném světě – rozložit a znovu sloučit hmotu v podmínkách nízkých frekvencí. Naučit se hravě přetvářet materii, jež ve skutečnosti neexistuje, a toto kouzlo využít formou úžasných vědomých manifestací. Mluvím zde o vědomém a láskyplném tvoření v materii. Tento proces se děl na nejrůznějších stupních výcviku duchovní síly. Tak se s lehkostí a láskyplně mohli adepti neustále zlepšovat ve svých schopnostech, aby mohli vyzrát k pravému tvůrčímu potenciálu. Tudíž se i mozková kapacita využívala na 100 %. Svými schopnostmi lidé zrušili omezení tělesnosti a zdokonalovali hodnoty svých zkušeností. Vědomí každé bytosti lidské rasy se zcela soustředilo na získání těchto divuplných schopností.

Nikoliv všechny bytosti však měly stejnou úroveň vědomí. Každá z nich si byla nucena tyto dovednosti nejdříve osvojit a pomalu je v sobě nechat dozrát. I ve starých dobách bylo nutné neustále procvičovat duchovní sílu a možnosti s ní spojené. Patřilo k tomu vědomé utváření realit, rozpouštění a opětovné slučování pevné hmoty. To přesně odpovídá původnímu tvůrčímu záměru Prvotního zdroje: vytvořit místo s velkou hustotou hmoty a na této úrovni se poté jako tvůrce projevit. Ve stejné frekvenční hladině pak hmotu zase rozpustit a poznat sebe sama v hranicích své tělesnosti. V žádném případě však nebylo cílem, aby bylo na této úrovni hmoty tolik nesnází, jako je tomu teď.

Nicméně je na vás, abyste neprodleně aktivovali své duchovní síly a začali je vědomě využívat navzdory omezené DNA. Je to ve vaší moci a já vám nabízím pomocnou ruku, abyste tohoto cíle dosáhli. Objevte sami v sobě, co bylo vaším skutečným cílem, proč jste se inkarnovali do hmotné roviny. Vzpomeňte si, že se tu opakuje něco velkého, co touží po vyřešení a vyléčení. Nyní máte všichni jedinečnou příležitost vyhojit bolestivá zranění v jádru své duše a proces dovést do zdárného konce.

Nechejte si říct, že kouzelní obyvatelé Atlantidy neměli nízké úmysly, a již vůbec ne válečné. Vlastnili plamen moudrosti a toužili po společném vzestupu. Touto moudrostí žili a uchovávali ji. Láska, již opatrovali coby dědictví, žije v bytostech v podobě plamínku i nadále. Skutečností je, že ničeho nezneužívali, technologií ani atomových zbraní. Zbraně sem přinesly teprve bytosti cizí rasy. Použily v této hrubohmotné úrovni jistý druh nukleární energie. Ta je však svým účinkem zcela nesrovnatelná s atomovou energií, jež je známa vám. Podařilo se jim do této úrovně zasáhnout, neboť Atlanťané se jimi nechali “nevědomě” ovlivnit.

Tyto cizí bytosti neměly natolik vyvinuté vědomí jako Atlanťané, ale měly speciální technologické znalosti v oblasti dělení buněk a genové manipulace. Aktivně zkoumaly na poli genetiky a skvěle se vyznaly v otázkách hmoty i tělesnosti. Díky tomu se jim podařilo způsobit na planetě Terra známý kolaps. Zasáhly do harmonického vzestupného procesu všech bytostí i planety, a zničily její magnetické pole. Vznikla trhlina mezi dimenzemi; dvě silné a zcela odlišné frekvence na sebe narazily a smísily se. Na planetě Terra to způsobilo silné bouře. Obloha se zatemnila a přetínaly ji pouze mohutné energetické blesky. Zdálo se, že nebe exploduje.

Nebylo nijak snadné tyto obrovské frekvence utišit a vyvážit. Bylo nutné rychle zasáhnout, neboť hrozilo, že se planeta roztříští. Z toho důvodu byly na Zemi povolány mocné energetické bytosti. Poté na planetě zavládly temnota a chlad. Zemský povrch bičovaly silné bouře; katastrofa si vyžádala četné oběti. Pohled na planetu skýtal žalostný obraz. Mnozí zemřeli ve svých uhořelých tělech; a voda zaplavila celou Zemi.

Bytosti, jež přišly na pomoc, se snažily zachránit co nejvíce lidí i zvířat. Vyváděly je do vysokých hor a vytahovaly z vod oceánu. Jeho hladina neustále stoupala; mnozí se zachránili ve velkých člunech. Silný déšť trval mnoho dlouhých dní. Obloha byla šedá a temná; veškerá úrodná půda zmizela. Kam oko pohlédlo, zůstala jenom zpustošená krajina. Pro ty, kdož přežili, to bylo strašlivé. Slunce dlouhou dobu nevycházelo, a proto bylo nakonec pro Zemi – coby záchrana – vytvořeno ochranné vakuum. Postupně vše utichlo, i burácející vody se upokojily.

Následkem katastrofy se však přesunuly zemské póly. To vedlo k dalším potopám, těžkým zemětřesením, sopečným výbuchům či bouřím. Několik mudrců tuto dobu přežilo a uchránilo atlantskou moudrost i plamen poznání pro další pokolení. Ovšem chyběla jim jedna podstatná věc – přišli o svobodného ducha, poněvadž nyní byli odkázáni na zbylé dva řetězce DNA. Jejich vědomí bylo nadále naplněno moudrostí, ale oni ji nebyli již schopni (vy)užívat jako dříve. Pocítili svoji omezenost a tíhu hmoty. Poznali, co se stalo, a pocítili bolest. Rozhodli se, že plamen moudrosti znovu zažehnou a planetu Terra se všemi jejími obyvateli přivedou do původního stavu.

Věděli, že jsou nyní pevně svázáni se svým fyzickým tělem, a rozhodli se roznést plamen moudrosti Atlantidy do celého světa. Na různých místech planety chtěli zanechat sémě pro ty, kdož se inkarnovali na tuto úroveň a zamotali se do pout hmoty. Bylo jim jasné, jak musí postupovat, aby bylo jednoho dne možné proces vzestupu dokončit. Klíč k němu však najde pouze ten či ta, kdo opravdu hledá a chce se osvobodit. Teď nastal čas, úžasné bytosti, abyste ho použily a vysvobodily se z omezení této úrovně bytí.

Nadešel čas, abyste přijali moji pomoc a oživili odkaz Atlantidy. Její plamen je připraven znovu zazářit v srdci každé(ho) z vás. Máte šanci učinit tento krok ještě jednou a naplnit touhu své duše. Vaše duševní jádro chce vyléčit tuto bolestnou zkušenost; duši to přitahuje k vaší domovské galaxii. Ona přesně ví, kde jste již mohly být. Vaše skutečné vědomí, váš úžasný duch přesně ví, kam směřuje, a vy přitom cítíte pouta materie. Zbavte se této bídy. Rozpoznejte svoji skutečnou touhu a důvod, proč jste teď na tomto místě. Poznejte a uvědomte si přání své duše a probuďte se! Chtěli jste tento dosud nevyléčený proces dovést do zdárného konce. Vaše duše touží zažehnout plamen teď a tady, jelikož přišel čas nového a neodvratného vzestupu planety.

Stane se tak. Kdysi vám bylo ve společném vzestupu zabráněno. Nyní se uskuteční, je-li to vaší vůlí, vyprostit se z labyrintu této úrovně. Předávám vám poznatky a moudrost, již k tomu budete potřebovat. Nabízím vám veškerou svoji lásku, abyste se vysvobodili z této úrovně otroctví. Pozvednu vás do ráje v rámci hmoty, abyste byli připraveni na setkání se svojí domovskou galaxií a svými druhy, kteří vás již toužebně očekávají, neboť váš příběh znají.

Rovněž oni pociťují v jádře své duše odloučenost a všemi možnými způsoby se vás snaží podporovat. Přesto, vysvobodit se můžete jen z vlastního popudu, jakmile v sobě opět objevíte všeobjímající lásku, ba začnete ji i projevovat v životě. Uvědomte si, že bytosti, jež obývají pátou dimenzi vaší domovské galaxie, tímto poznáním a láskou žijí již mnohá tisíciletí. Způsobili byste velké škody, kdybyste do této úrovně vystoupali s vaším nynějším stavem vědomí. Vaše tělesné vibrace i vědomí se nejprve musí přizpůsobit novým podmínkám, jinak byste nepřežili! Nesnažte se proto nic urychlit. Pouze povrchní přijetí moudrosti nezpůsobí zvýšení vašich vibrací! Jenom byste se znovu vzdálili od vytouženého cíle. Ať se vám zjeví plamen poznání a přivede vás k hluboké moudrosti.

Ať má slova zasáhnou vaše srdce a naplní vašeho ducha pravdou. Ať váš omezený rozum otevře své hranice a umožní vám spatřit možnosti vaší dokonalé duchovní síly. Ať vás srdce vede ke svobodě a zjeví vám pravý smysl vaší existence.

Ať se poznání Atlantidy projeví u každé bytosti a vaše úroveň bytí zazáří novým světlem a vědomím. Ať se vám podaří vysvobodit a splynout se svojí domovskou galaxií. Okamžik, jenž vám umožní vysvobození se z pout této úrovně bytí, ať je pro vás velkým požehnáním. Ať je má prosba vyslyšena a zasáhne vašeho ducha i vaše srdce. Toto je „budíček“ pro vaše duševní jádro. Vy, úžasné bytosti, je na čase probudit se a opět zažehnout plamen poznání!

Ať se tak stane!  V hluboké lásce  Thovt

Z knihy THOVT – brány Atlantidy Kerstin Simoné

Zdroj: Gnosiss9.net

Na uložto som objavila v pdf  knihu Thovt Chrám uzdravení. 😉

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.