Kategórie
Energia

Ste vysielačom aj prijímačom vibrácií

korunnicakradokoranTeraz ste pripravení pochopiť najpodstatnejšiu časť, čo sa týka ovládania, vytvárania a vychutnávania zážitkov vášho fyzického života. Vy sa teraz vnímate ako hmotné bytosti, no okrem toho ste predovšetkým vibračné bytosti. Keď sa na vás niekto pozrie, vidí vás očami a počúva vás ušami, no vy sa mu predstavujete – ako aj celému vesmíru – spôsobom, ktorý presahuje to, čo sa dá vidieť alebo počuť. Ste vysielačom vibrácií a v každom okamihu svojej existencie vysielate rôzne signály. Počas toho, ako sa sústredíte na svoje fyzické telo, a keď ste v bdelom stave, neustále vysielate špecifický, ľahko rozpoznateľný signál, ktorý je okamžite prijímaný, pochopený a zodpovedaný. Odpoveďou na signál, ktorý vysielate teraz, je okamžitá zmena vašich súčasných aj budúcich okolností. A tým pádom je celý vesmír práve teraz ovplyvňovaný tým, čo vysielate.

Ste večná osobnosť, sústredená na prítomnú chvíľu Váš súčasný aj budúci svet je priamo a špecificky ovplyvňovaný signálom, ktorý teraz vysielate. Vaša osobnosť je v skutočnosti večná, ale to, kým ste teraz a na čo práve myslíte, veľmi výrazne zameriava energiu určitým smerom. Energia, ktorú na niečo zameriate, je tou istou energiou, aká tvorí svety. A práve v tejto chvíli tvorí aj váš svet.

Máte v sebe zabudovaný zrozumiteľný navigačný systém, ktorý vám pomáha pochopiť silu signálov, ktoré vysielate, ako aj smer, na ktorý sa sústredíte. A – čo je najdôležitejšie – práve tento navigačný systém vám pomáha pochopiť, do akej miery sú vaše myšlienky zladené s prúdom energie. Tento navigačný systém predstavujú vaše pocity. Inými slovami, to, ako sa cítite, pravdivo ukazuje, do akej miery ste zladení so Zdrojom a so svojimi vlastnými zámermi –teraz aj doteraz.

Vaše pevné názory boli kedysi len ľahkými myšlienkami
Každá jedna myšlienka, aká kedy niekoho napadla, doteraz existuje. Vždy, keď sa na nejakú myšlienku sústredíte, aktivujete vibráciu danej myšlienky v sebe samých. Takže všetko, čomu momentálne venujete pozornosť, je aktivovaná myšlienka. Keď však určitej myšlienke prestanete venovať pozornosť, prestane byť aktívna a stane sa latentnou. Jediným spôsobom, ako sa dá nejaká myšlienka deaktivovať, je aktivovať inú. Inými slovami, vedome odvrátiť pozornosť od nejakej myšlienky sa dá iba tak, že sa začnete sústrediť na niečo iné. Keď sa na niečo sústredíte, daná vibrácia spočiatku nie je príliš silná. Akonáhle však na to začnete myslieť dlhšie alebo o tom začnete rozprávať, vibrácia zosilnie. Takže ak venujete akejkoľvek téme dostatočnú pozornosť, môže sa z nej stať dominantná myšlienka. Ak nejakej myšlienke venujete čoraz väčšiu pozornosť, sústredíte sa na ňu a teda posilňujete jej vibráciu, táto myšlienka sa stáva súčasťou vašich vibrácií a môžete ju začať pokladať za svoje presvedčenie.

Čím dlhšie si pestujete určité myšlienky, tým sú silnejšie Za rastom vašich myšlienok stojí zákon príťažlivosti, takže nie je možné venovať niečomu pozornosť bez toho, aby ste sa s tým do určitej miery nezladili. Čím dlhšie teda na niečo myslíte a čím častejšie sa k tomu v myšlienkach vraciate, tým je vaša vibračná zhoda výraznejšia.

Keď sa s nejakou myšlienkou výraznejšie zladíte, začnete mať pocity, ktoré ukazujú, či je vaše spojenie so Zdrojom silnejšie, alebo slabšie. Inými slovami, akonáhle začnete niečomu venovať viac pozornosti, buď sa začnete cítiť vo väčšej harmónii s tým, kým naozaj ste, alebo naopak. Ak je to, na čo myslíte, v zhode s tým, čo pozná Zdroj vašej bytosti, pocítite harmóniu v podobe dobrých pocitov. Ak však to, na čo myslíte, nie je v zhode s tým, čo pozná váš Zdroj, pocítite disharmóniu v podobe nepríjemných pocitov.

Vaša pozornosť veci priťahuje
Každá myšlienka, ktorej venujete pozornosť, silnie a stáva sa výraznejšou súčasťou celkovej zmesi vašich vibrácií. Či je to myšlienka na niečo, čo chcete, alebo na niečo, čo nechcete, pozornosť, ktorú jej venujete, danú vec pritiahne do vášho života.

Tento vesmír je založený na príťažlivosti a v tomto smere neplatí žiadna výnimka. Neexistuje tu teda nijaké vylučovanie, iba včleňovanie. Ak zbadáte niečo, čo by ste radi zažili, a začnete sa na to sústrediť a hovoriť tomu ,,áno“, včleníte to medzi svoje zážitky. Keď však zbadáte niečo, čo by ste nechceli zažiť, a poviete tomu ,,nie“, tiež to včleníte medzi svoje zážitky. Nie je to tak, že keď poviete ,,áno“, tak si to privoláte, a keď poviete ,,nie“, tak to od seba odoženiete, pretože tento vesmír je založený na príťažlivosti, takže sa v ňom nedá nič odpudzovať. Samotné zameranie pozornosti danú vec privolá.

A preto ľudia, ktorí sú skôr pozorovateľmi, sa majú dobre v dobrých časoch, ale trpia, keď prídu zlé časy, pretože pozorujú to, čo už je a určitým spôsobom vibruje, a keď to pozorujú, začleňujú to do svojich vlastných vibrácií. A akonáhle to do nich začlenia, vesmír to začne pokladať za niečo, čo si chcú pritiahnuť – a dá im čo najviac podstaty danej veci. Takže pozorovateľ sa má buď čoraz lepšie, alebo čoraz horšie. No vizionár sa má dobre za každých okolností.

Keď na niečo opakovane zameriavate pozornosť, zákon príťažlivosti vám začne poskytovať podmienky, okolnosti, udalosti, ľudí a všetko ostatné, čo bude zodpovedať vašim navyknutým, dominantným vibráciám. Okolo vás sa tak začnú diať veci, ktoré zodpovedajú vašim dlhodobým myšlienkam, a vy si začnete pestovať čoraz silnejšie vibračné zvyky a sklony. Takže myšlienky, ktoré boli kedysi slabé a bezvýznamné, sa postupne vyvinú do pevných presvedčení – a vaše pevné presvedčenia sa vždy premietnu do vašich skúseností a zážitkov.

Esther a Jerry Hicks Pros a dostaneš!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.