imagesJistě vás napadlo, jak se tedy máte chránit před posednutím možná už na začátku knihy. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak zabránit duchům, aby se k vám připojili. V kapitole 14 jsme si ukázali, jak problém řešit, když si ho uvědomíme. A teď několik vodítek, jak se posednutí vyhnout. Posedlost lze přirovnat k tělesnému onemocnění, jako je chřipka. Jsou lidé, kteří ji nikdy nechytnou, bez ohledu na to, že všechny kolem sklátí. Jejich imunitní systém je natolik silný, že zabrání viru, aby tělo opanoval.

V kapitole 12 jsem stanovila hypotézu, že aura je pro duchovní tělo totéž, co imunitní systém pro tělo fyzické. Zdá se, že proti posedlosti nás chrání síla naší aury. Když aura vibruje na vysokých frekvencích, nemůžou do ní vstoupit duchové s vibrací nižší frekvence. Vysvětluji tento proces pacientům následovně: „Řekněme, že vaše aura vibruje frekvencí tisíc – to je jen namátkové číslo – potom ji mohou prostoupit pouze energetické systémy o vibraci tisíc a více. Pokud se její vibrace sníží na pět set, mohou jí snadno prostoupit duchové s vibrací od 500 do 999, kteří do ní dříve vstoupit nemohli. Veškeré situace, city nebo chování, které snižuji vibrace aury, zvyšují pravděpodobnost posedlosti.“  Aura představuje pro emocionálně – mentálně – duchovní dimenzi osoby totéž, co imunitní systém pro fyzické tělo. Tak jako oslabený imunitní systém způsobuje vyšší náchylnost jedince k chorobám a infekcím, stejně vytváří zmenšená aura náchylnost k proniknutí duchů. Zjistila jsem dvě hlavní kategorie stavů nebo chování, které vedli k posedlosti: situace, kdy lidé fakticky vyzvali duchy ke vstupu, a situace, kdy nejenom že si lidé nebyli vědomi posedlosti, ale ani si nepřáli – na vědomé rovině – aby k ní došlo.

Klíčem k ochraně před pronikáním duchů je udržení „silné“ aury. Tak, jako jsou všude viry, tak je náš svět obydlen jak diskarnáty, tak i živými lidmi. Diskarnátům můžeme zabránit ve vstupu tak, že zajistíme, aby aura neustále rychle kmitala. Jistí nadaní lidé – jasnozřivci, jsou schopni vidět v auře duchy, stejně jako „číst“ náš zdravotní stav, city a mnoho dalšího z podoby a barvy naši aury. Některé knihy zacházejí za běžné vysvětlení toho, co barvy značí a odhalují mnoho fascinujících stránek aury, např. jak hněv vysílá temné rudé „šípy“ do aury někoho jiného. Bibliografie uvádí na toto téma několik titulů. Čím lépe rozumíme auře, tím lépe se můžeme ochraňovat tím, že si ji zachováváme zdravou. Můžeme posílit auru tak, že použijeme techniku Bílého Světla. V ideálním případě byste ji měli používat dvakrát denně, ráno než vstanete z postele a večer těsně před spaním. Čím více techniku používáte, tím více vaše aura sílí; jsem přesvědčena o tom, že při každém jejím použití síla aury stále narůstá. Technika Bílého Světla trvá jen několik vteřin. Lze ji provádět kdekoliv a bez příprav. Ná- sledující doslovný přepis je přesně ten, s nímž seznamuji pacienty při prvním sezení.

Technika Bílého Světla

Použijte svoji tvořivou představivost a představte si, že máte miniaturní slunce, stejné jako slunce v naší sluneční soustavě, hluboko v solárním plexu. Toto slunce prozařuje kaž- dým atomem a buňkou vaší bytosti. Naplňuje vás světlem až po konečky prstů, až nahoru po témě hlavy a do plosek nohou. Prozařuje vás a září i kolem vás – na délku paže ve všech směrech – nad hlavou, pod nohama, do stran, a vytváří auru jasné, oslnivé, zářivé Bílé Světlo, které vás zcela obklopuje a chrání před vším záporným a škodlivým. Jakmile se seznámíte s technikou Bílého Světla, stačí si na něj jen pomyslet – s konkrétním záměrem – a okamžitě budete chráněni.

Pomyslete na rozsvícení světla cvaknutím spínače – můžete si rozsvítit svoje vnitřní slunce a nechat se jím prozařovat jako žárovka, stejně snadno a rychle. Je naprosto zásadní být zcela přesvědčen, že jste ve své auře z Bílého Světla v bezpečí. Vaše myšlenky, ať už kladné nebo záporné, jsou působivé. Vibrace vaší aury se neustále mění. Odrážejí váš celkový stav, vaše tělesné, duševní, citové a duchovní zdraví. Měli byste používat techniku Bílého Světla, když je to nutné. Pokud se setkáte se situací nebo osobou, která obsahuje negativitu, obklopte se Bílým Světlem. Např. pokud někdo zuří, křičí na vás nebo vám nadává, je to pravá příležitost obklopit se další ochranou. Kromě toho, že si vytváříte bariéru proti hněvu a negativním vibracím, zabraňujete i snížení frekvence vlastní aury, které by vás mohlo činit náchylným k posednutí. Pocity rozrušení, deprese, strachu, žárlivosti nebo závisti jsou jedy, které mění barvu vaší aury na temnou, nepříjemnou – a také auru zbrzďují. Čím silnější jsou negativní emoce, tím slabší je Vaše ochrana. Je naprosto nutné, abyste se udržovali v pozitivní náladě, jak jen je možné, aby byl váš život vyrovnaný, co se týče práce, hry a odpočinku.

Duchové mohou vstupovat oslabenou aurou stejně snadno, jako člověk prochází otevřenými dveřmi. Skvělým způsobem ochrany je vyvarovat se „rekreačního“ pití nebo požívání drog. Množ- ství, které oslabuje auru, se liší od člověka k člověku a závisí také na hladině energie. Někteří z mých pacientů snížili svoji odolnost už dvěma sklenicemi vína. Dokonce jedinkrát se zdrogovat nebo opít může znamenat posednutí na celý život. Nepředpokládejte, že se Bílým Světlem ochráníte, když pijete alkohol nebo používáte drogy. Aura se sice může posílit, ale určitě ne do té míry, aby zabránila posednutí; její vibrace se okamžitě snižují. Jak jsme viděli v této knize, k posednutí může dojít po operaci nebo během hospitalizace. Abyste se v těchto chvílích chránili, měli byste se zajistit dvakrát: především často používejte techniku Bílého Světla, od chvíle, kdy vstoupíte do nemocnice a po dobu celého pobytu.

Použijte ji i těsně před narkózou a jakmile se vrátíte k vědomí. V nemocnici se snažte být maximálně uvolněni a kladně naladěni. Potom, když nabydete sil, proveďte sebeosvobození, nebo požádejte někoho jiného, aby jej pro vás udělal, jenom pro případ, že by se k vám přidal jeden nebo více duchů. To pomůže těmto zmateným bytostem odejít ještě předtím, než se „usadí“ a zabrání i škodlivým důsledkům na ochrannou kapacitu vaší aury – tak se vyhnete i dalšímu posednutí. Toto lze provádět v nemocnici. Při pohřbech, a všech událostech s nimi spojených, potřebujete kolem sebe zvláštní ochranu. Pokud jste na pohřbu, nebo pokud se díváte na tělo, poraďte v duchu zemřelému, aby se rozhlédl po bližních a aby odešel do Světla. Nalaďte se na místnost nebo místo, a pokud vycítíte další duchy, dejte jim pokyn, aby odešli do světa duchů. Někdy je užitečné informovat zemřelého o okolnostech jeho smrti ještě předtím, než ho poučíme o odchodu do Světla apod. Bude se tak ve své nové existenci lépe orientovat. Modlitby jsou velice užitečné. Volají na pomoc mocné zdroje ty nejvyšší. Mohou i nabídnout pomoc duchů – léčitelů, lékařů a specialistů. Pamatujte: „Požádejte a bude vám vyhověno.“ Otčenáš je mocným zdrojem ochrany.

Také 23. žalm je pro tyto účely výborný. Řekněte obě tyto motlitby a posílíte vibrace své aury a ještě přivoláte pomoc. Pokud nejste křesťan, řekněte jakoukoliv modlitbu nebo formuli, která vám vyhovuje. Protože se nezabýváte posedlostí démony, nebude mít použití kříže, svěcené vody nebo posvátných ostatků samo o sobě žádný účinek na zahořklé bytosti připoutané k zemi. Představte si cizího člověka sedícího ve vašem pokoji. Pokud je tvrdohlavý a nechce odejít, nebude mít pražádný účinek, když před něj postavíte kříž nebo jej postříkáte svěcenou vodou. Budete ho muset přemluvit, aby odešel. Jelikož tato kniha se nezabývá posedlostí démony, nebudu rozebírat, jak užitečné jsou kříže, svěcená voda apod. u těchto „těžkých kalibrů“. V bibliografii jsou ovšem uvedeny i tituly pojednávající o této tematice.

Shrnutí hlavních prostředků ochrany

1. Používejte techniku Bílého Světla dvakrát denně.

2. Zachovávejte si pozitivní postoj.

3. Vyvarujte se drog a alkoholu.

4. Používejte techniku Bílého Světla během operace a hospitalizace.

5. Proveďte osvobození bezprostředně po operaci nebo hospitalizaci.

6. Modlete se a žádejte o duchovní pomoc.

Z knihy Tajomstvo zblúdilých duchov Dr. Edith Fioreová

Reklamy