_vzkriseni_maxiJá je vším, co je. Proto nevidíme nic jiného než toto naše Já, stejně uvnitř jako navenek ve světě. Vždy vidíme Pravdu o sobě. Tuto Pravdu máme všichni a nikdo nám ji nikdy nevzal ani nemůže vzít. Vidíme to, co je, tedy i naše omezení. A právě tehdy, pokud si je uvědomíme a neprcháme před nimi, máme možnost se jich zbavit.

Pravda je prázdná a s ní je prázdné vše, co si uvědomujeme, všechny bytosti, pocity i myšlenky, všechny naše představy. A stejné je to ve všech vesmírech. Je-li vše prázdné, nemůže se nás nic dotknout, neboť prázdnota se prázdnoty nedotkne. Takto ničím nedotčeni vidíme vše jako Boží hru, která nezná proč. Pro Boha, pro Já, je zábavou poznávat se ve všech formách, ve všech polohách, ve všech sférách. Proto je i toto poznávání a s ním spojená zábava jediným naším úkolem na tomto světě. Musíme poznat sami sebe, neboť se v nás poznává Bůh.

       Boží hra je vším projeveným a my ji vidíme tehdy, oprostíme-li se od našich představ. Prázdných představ o tom, že ”já konám”. Tehdy je pro nás Boží hra prázdnotou, ať kráčíme kamkoliv.

Ukážka z knihy  Vzkříšení Jiří HANK 

Reklamy