Ďalším dôležitým krokom v procese otvárania sa, je učiť sa prežívať nielen v duchu, ale aj svojimi zmyslami. Ováranie sa vesmíru znamená skutočne „pociťovať“, ako život vo vás a všade okolo vás prebieha. Kľud je radosť, ktorú prežívame, keď sa naučíme počúvať, pozorovať a radovať sa z krásy, okolo seba s potešením a pokorou. Ide o stav mysli vytvoreným intuíciou, uvedomením a liečivým pocitom kľudu.

Všetko má energiu. Naše zmysly ustrojené tak, aby sme vnímali túto energiu vo všetkom živom. Stačí sa naučiť, ako počúvať, ako pozorovať. Dokážeme vidieť všednosť rovnako jednoducho ako odlišnosť. Dokážeme vidieť krásu rovnako jednoducho ako škaredosť a je len na nás, čomu budeme venovať pozornosť. Ak pozorujete malé deti, ako skúmajú všetko všetkými svojimi zmyslami, uvidíte v ich očiach nadšenie a radosť z objavovania. My tiež vieme pociťovať takéto detské nadšenie, pre každú arómu, každú štruktúru, každý zvuk, chuť, každú farbu tvar a pohyb. Svet je veľmi bohatý na krásu. Otvorte sa všetkým svojim zmyslom, sústreďte sa na pocity, ktoré k vám prichádzajú a skúmajte ich. Dotýkajte sa vecí okolo seba, vnímajte ich, počúvajte ich a pozorne sa na ne dívajte, rozhodne ich žiadajte o dovolenie a vzdávajte im vďaku. Prežívajte radosť, uvolnenie a údiv. Pokiaľ si nie ste istí, kde začať, vezmite malé dieťa von, prežite nejaký čas s Matkou Zemou a nechajte dieťa, aby sa s vami podelilo o prirodzenú múdrosť. Nebudete to ľutovať!

J.T. Garrett & Michael Garrett Medicína Čerokíjov

Reklamy