2008-4-1-modlitbaKaždý sa vnútorne k niečomu prihovárame, ak sme v ťažkej situácii, alebo zaspávame a len chceme vyjadriť vďačnosť za všetko, čo máme,  či prosíme v sebe Boha, aby niekomu pomohol vidieť svoj život. Používame rôzne modlitby, či už klasické kresťanské, tak ako nás k tomu naša viera vedie, alebo vytvorené našim vnútrom.  Osobne prosím Boha o posilnenie na duši a aby mi ukázal cestu, ktorou treba ísť, ak odbočím iným smerom. Nech moje činy a skutky sú sprevádzané láskou a s láskou sa aj prejavujem v každej situácii. Samozrejme vzdávam mu aj svoju vďačnosť. Natrafila som na modlitbu z knihy Medicína Čerokijov a pozorujem, že ak sa viac otvárame láske v sebe a približujeme sa k duševnej časti, naše zmýšľania a vnútorné pocity sú rovnaké. 

Modlitba Čerokijov

Ó, Veľký, pokorne pred Teba predstupujem, vzdávam Ti vďaku v mene všetkých živých bytostí vo Stvorení. Ponúkam čistotu svojej mysli, tela, ducha a miesta v prírode v modlitbe k Tebe, ó, Veľký, v mene ducha všetkého Stvorenia. Ponúkam veľkú vďaku pre Štyri smery a sily vesmíru a modlím sa:

K duchu Ohňa na východe,

k duchu Zeme na juhu,

k duchu Vody na západe,

k duchu Vetra na severe.

Modlím sa a vzdávam vďaku Tebe, ó, Veľký. Modlím sa a vzdávam vďaky Matke Zemi, Otcovi Nebu, Dedkovi Slnku, Babke Mesiacu a všetkým našim príbuzným v kruhu života. Ďakujem Ti za Tvoju silu, energiu, múdrosť a posvätné dary, pretože bez Teba a radov všetkých našich príbuzných by som nedokázal žiť, milovať, rásť, vnímať a učiť sa. Žiadam Ťa, aby si mi ukázal inú cestu, ak niekedy uškodím alebo ublížim živej bytosti. Modlím sa a ponúkam Ti dary, aby si nás viedol, liečil, očisťoval a chránil. Modlím sa za všetkých našich príbuzných, aby sme spolu žili v harmónii a rovnováhe. „Wah Doh.“

J.T. Garrett & Michael Garrett Medicína Čerokíjov

Reklamy