Ciel_zivota„Keď si myslíte, že viete všetko, neviete vlastne nič.“ Stať sa múdrym znamená, mať čo predať druhým. Nezáleží na tom, ako je človek veľký alebo malý, každý sa má o čo podeliť. Ale mnohí múdri sú v mimoriadnom postavení, pretože mali viac príležitostí učiť sa predávať druhým znalosti o správnej ceste.

Všetci sme bez ohľadu na vek udržovateľmi múdrosti. Okrem toho, v každom z nás prebýva duch stvorenia. A ako sa tak pohybujeme v kruhu života, vždy sa máme na čo tešiť, pretože vieme, že nami prechádza veľkou silou a krásou. Stačí, aby sme sa otvorili jeho večnému pohybu.

J.T. Garrett & Michael Garrett Medicína Čerokíjov

Reklamy