Kategórie
Info okienko

Teal Swan …Projekcia

Pic-065Ahojte, ak pozeráte toto video tak je pravdepodobné, že ste už počuli o projekcii. Boli ste v tej situácii, kde sa pozeráte na niekoho, kto je na Vás nahnevaný a myslíte si: “Veď on ma obviňuje z toho, čo on sám robí” alebo ste boli v situácii, kde sa na Vás niekto pozrie a povie Vám: “To si iba projektuješ.” Je to tak, že väčšina z nás nepozná mechanizmy za projektovaním. Nevieme prečo to robíme, alebo ako to zastaviť. Čo je samozrejme dôvod, prečo sa o tom bavíme dnes.

Narodili sme sa úplní (celiství), ale táto úplnosť je žitá iba krátko. Je žitá iba krátko, pretože sme sa narodili závislí na vzťahoch. Narodiť sa závislí na vzťahoch v rodine, ktorá sa úplne ešte nevyvinula, pretože spoločnosť sa ešte celá nevyvinula znamená veľké problémy. Znamená to, že sa naučíme, že niektoré naše aspekty sú akceptovateľné a niektoré neakceptovateľné. A tu začínajú problémy. Čo je akceptovateľné a čo je neakceptovateľné záleží na tom, do akej rodiny sa narodíteTie časti nás, ktoré sa ukazujú ako neakceptovateľné, ako pozitívne tak negatívne, sú našou rodinou odmietnuté. A aspekty, ktoré sú akceptovateľné, sú našou rodinou akceptované. Takže tým, že sme závislí na vzťahoch, tak v záujme prežitia spravíme čokoľvek čo môžeme, aby sme popreli a potlačili tie naše časti, ktoré nám neschvaľujú a posilníme tie, ktoré nám schvaľujú. Oddelíme sa od toho čo neschvaľujeme. Toto vytvorí rozdelenie v osobnosti, ktoré voláme vedomie a podvedomie.

Inštinkt sebazáchovy je vlastne náš prvý akt seba odmietnutia. Napríklad: Dieťa sa narodí do rodiny, kde nie je v poriadku vyjadrovať emóciu hnevu. Keď sa dieťa nahnevá, tak sú za ten hnev zahanbení, takže dieťa potlačí a poprie svoj hnev na úkor prežitia v domácnosti. Hnev neodíde, oni ho iba vedome poprú, stane sa podvedomým. Ako dospelá osoba, nebude mať žiadne uvedomenie, že by v sebe mal nejaký hnev. Neuvidia a nemôžu ho jasne vidieť, pretože túto časť seba popreli. Takže ak im ľudia povedia, že sa hnevajú, tak k tomu nebudú mať žiadny vzťah. Môžu mať vzťah k sebe iba ako k pohodárom. Ak niečo poprieme alebo potlačíme, nie je to tak, že by to jednoducho zmizlo. Iba stratíme naše povedomie o tom, stratíme naše uvedomenie tej veci, aby sme rozpoznali tú vec, ktorú popierame a potláčame. Musíme cítiť bolesť absencie tej konkrétnej veci.

Nedivím sa, že sebauvedomenie je tak ťažké. Každý človek ktorí bol kedy “socializovaní”, čo znamená že úplne každí, si prešiel cez tento proces rozdelenia sa na časti. Na časti ktorých si je vedomý a na časti, ktoré si je nevedomý. Toto seba odmietnutie je zrodenie seba nenávisti. Prázdnota ktorú cítime je výsledkom chýbajúcich alebo odmietnutých častí nás samotných. A duša je motivovaná jednou vecou. Aby sme boli znovu celiství (úplní), bude nám poskytnutá každá príležitosť, aby sme sa stali znovu celistvými. Ale aby sme sa znovu stali celistvými, musíme vidieť a akceptovať tie naše časti, ktoré sme potlačili. Toto je bolestivé.

Sebauvedomenie nepríde k tým ľudom prirodzene, ktorí sa radi vyhýbajú bolesti, pretože aby sme sa skutočne dostali do miesta celistvosti, tak musíme sa prestať vyhýbať bolesti, musíme sa prestať vyhýbať toho pocitu prázdna, ktorý v sebe máme pretože nám chýba určitá naša časť a namiesto toho mu musíme ísť naproti. Takže ako do tohoto celého zapadá projekcia? Máme vo zvyku vykompenzovať tú časť, ktorú sme potlačili alebo odmietli. Napríklad: Niekto kto je veľmi apatický, potlačí tú časť seba samého, ktorá je úspešná a niekto kto je úspešný, tak s najväčšou pravdepodobnosťou potlačí tú svoju časť ktorá je apatická.

A pretože duša je motivovaná k smere celistvosti, k smere úplnosti, chce nájsť partnera s ktorým sa cítite viac úplný. Takže externý svet sa stane náhradou toho, čo nám chýba v našom vnútornom svete. Z tohoto dôvodu v našich partnerstvách a priateľstvách si priťahujeme oba extrémy. Priťahujeme si do svojich životov ľudí ktorí v nás zrkadlia oba extrémy. Takže môžeme mať príležitosť, aby sme si uvedomili náš vlastný rozpor.

Zákon príťažlivosti reaguje na oba extrémy, prekompenzovanie a tú našu časť, ktorú sme extrémne potlačili. Sme s nimi v zhode aj keď sa nám zdajú, že sú to naše protiklady, pretože tá naša potlačená časť je stále našou súčasťou a preto je priťahovaný zákonom príťažlivosti. Ale naši partneri a obzvlášť romantickí partneri sú tí, ktorí sú k nám najbližšie. Zvyčajné bývajú naše príkladné zrkadlo, odzrkadľujú atribúty, ktoré my potlačujeme a my zrkadlíme časti, ktoré potlačujú oni. Teda osoba, ktorá je apatická s najväčšou pravdepodobnosťou skončí vo vzťahu s niekým, kto prahne za úspechom a obidvaja si budú spôsobovať bolesť, pretože každí z nich si je pripomienkou ich potlačených častí. Zrkadlia sa navzájom ich stratené Ja.

Hádajte čo. Rozpoznávame a vidíme v druhých ľuďoch veci, ktoré sme odmietli a potlačili v nás. Toto je skutočne esencia projekcie. Keď si všimneme u niekoho iného vlastnosť ktorú sme si dávno u seba nastavili že nie je ok, tak máme na to rovnakú reakciu ako na tú časť v nás, ktorú sme mali po prvý krát odmietnutú, vyhýbavú, potlačenú… zbavte sa jej… Na druhú stranu keď vidíme pozitívne aspekty na druhých ľuďoch, ktoré sme si v nás potlačili Tak sa zamilujeme :) Vyzerá to ako príležitosť stať sa viac celistvým. Chceme toho viac, staneme sa na tom závislý, glorifikujeme to, dáme na piedestál a dokonca to idealizujeme. Toto je vlastne to, čo sa deje keď vidíme davy kričiacich dievčat na koncertoch Justina Biebra. Projektujú si na neho ich pozitívne aspekty, ktoré si samy potlačili. Hlavne zmysel pre významnosť a sexualitu, ktorú si samozrejme potlačili, aby boli dobré, poslušné a skromné malé dievčatá, ktoré poslúchajú svojich rodičov.

Hlavná charakteristika odmietnutého alebo potlačeného seba je pre Vás úplne neviditeľná a je úplne viditeľná pre ďalších ľudí. To je dôvod, prečo Vás musí prekvapiť, že niektorí ľudia vidia vo Vás vlastnosti ktoré Vy vôbec nevidíte, ale hádajte čo, takto to má fungovať. Ak potlačujete nejakú Vašu časť, nemali ste mať o nej nejaké povedomie, to v prvom rade. Ten zmysel toho potlačenia toho bola Vaša taktika na prežitie, takže ak Vám niekto povie, že projekcia je ďalší osobný omyl, tak sa nad tým zamyslite, pretože pre všetkých ktorí boli “začlenení do spoločnosti” tak toto bude ten výsledok. Každá extrémna averzia na vlastnosť iného človeka je odraz úrovne potlačenia, ktorú ste si vyvinuli voči tej vlastnosti alebo potenciálu tej vlastnosti vo Vás samotných. Čím viac niečo a niekoho milujeme, tým viac sme to dávno v nás potlačili.

Je určité nedorozumenie keď príde na projekciu. Existuje predstava, že ak niekto projektuje niečo na niekoho druhého, projektujú vec ktorú tá osoba nemá. Ale projekcia je vždy obojsmerná cesta, to znamená jednu z dvoch vecí. Buď obaja ľudia majú tú istú potlačenú vlastnosť a jeden ju jednoducho rozpoznal v tom druhom alebo je vibračnou zhodou, že je na neho niečo projektované je indiktované na niečo čo je odrážané v inej osobe. Inými slovami aby na nás niekto niečo projektoval, musíme byť vibračnou zhodou tejto skúsenosti. Čo znamená, že tento zážitok, že na nás niekto niečo projektuje, nám tiež zrkadlí niečo čo sme v sebe popreli. K tomu musí byť povedané že projekcia sa stala jednou z najväčších výhovoriek a zavádzacích taktík, ktoré boli kedy vymyslené a obzvlášť v New Age komunite. Dovádza ma to k šialenstvu keď počujem ľudí že hovoria: “Ty na mňa iba niečo projektuješ” Je to úžasný spôsob ako sa vyhnúť tomu sa jasne pozrieť na samého seba alebo objektívne. Nikdy sa nedostanete do miesta seba uvedomenia ak to budete stále robiť.

Nemôžete niekoho vedome vidieť, kým nie ste úplne vedomý samých seba. Ak nie ste, tak budete stále všetkých vidieť cez filter Vašej podvedomej mysle. Vždy keď sa vyhneme pri pozeraní sa na seba a povieme že to iba projektuješ, tak prídeme o príležitosť nás jasne vidieť a prichádzame o príležitosť vidieť jasne náš svet a navzájom aj druhých. Každí jeden z nás projektuje. Každí z nás rozpoznáva vo vonkajšom zrkadlení čo sme v nás zamietli a potlačili. V tomto bode našej evolúcie sa projekcia úplne nezastaví a cieľom Vášho života by nemalo byť prestať projektovať. Malo by to byť sa stať úplne seba uvedomeným a naše extrémne negatívne a extrémne pozitívne reakcie na druhých, sú perfektnou príležitosťou, aby sme si rozvinuli sebauvedomenie. Tak isto čím viac niečo v niekom potlačujeme, tým viac poháňame naše vlastné rany, pretože tým že odmietame tie veci v nich, znovu odmietame tú vec v nás.

Ako odhaliť Vaše seba odmietnutie? Tým že budete používať projekciu ako Vašu výhodu.

1. Pozrite sa na negatívne aspekty druhých ľudí, ktoré nemáte rady obzvlášť sa pozrite na tie ktoré nemáte radi na Vašom partnerovi. Čo Vás trápi?

2. Objavte pozitívne zámery za tými vecami, ktoré nenávidíte na druhých ľuďoch. Inými slovami, aký je skutočný pozitívny zámer pre ten dôvod, prečo robia ten tú super negatívnu vec, alebo pokračujú v tej negatívnej veci? Odpoveď bude samozrejme vždy v súlade s tým, že sa pokúšajú aby im nebolo ublížené.

3. Prečo je dôležité alebo je dôležité pre tých ľudí, že sú opakom týchto negatívnych vlastností? Napríklad ak som lenivý, prečo to bolo nebezpečné a nie ok, aby som bol motivovaný?

4. Je jedno ako veľmi by ste chceli niečo poprieť alebo potlačiť, rozpoznajte to. Tieto aspekty ktoré Vás štvú v iných ľuďoch, sú vždy odrazom Vás samotných. Toto sú vlastnosti ktoré ste potlačili. Tieto veci sú zrkadlom toho, čo ste v sebe potlačili. Čim viac sa snažíte ochrániť samých seba pred sebou, tým viac sa veci ktoré v druhých nenávidíte nebudú podobať na Vás. Budete si hovoriť: “Ja taký vôbec nie som”

5. Pokúste sa byť dostatočne zraniteľný, aby ste boli schopný otvoriť Vašu myseľ myšlienke že tieto vlastnosti sú vaše a rozpoznať to, ako je pravda že sú Vaše. V tomto sú dve možnosti. Buď ste presne taký, ako tie veci ktoré nenávidíte v druhých, ale tie veci ktoré nenávidíte v druhých sú tak hlboko zakopané a tak silno potlačené že by ste NIKDY nespravili tú vec, pretože nie je zdravá

6. Ak s týmto procesom bojujete, tak zahrňte do neho aj druhých ľudí. Dobrým spôsobom ako zistíte či niečo potlačujete, odmietate alebo projektujete je, ak počúvate o sebe tú istú negatívnu vec od viac než jednej osoby. Druhým dobrým nápadom je dať napísať ľudom ktorý Vás dobre poznajú aby napísali o Vás veci, ktoré na Vás nemajú radi, tie negatívne aspekty ktoré na Vás vidia. A potom si obzvlášť všimnite tých vecí, ktoré hovorí viac než jedna osoba.

7. Tak čo ste predtým spravili s Vašim partnerom alebo druhými ľuďmi? Opýtajte sa samých seba: Prečo bolo nebezpečné byť opakom týchto negatívnych vlastností, ktoré ja jednoznačne mám? Napríklad: Prečo nie je pre mňa ok byť lenivý?

8. Začnite nachádzať súhlas pre veci, ktoré nemáte radi na druhých ľuďoch a na Vás. Toto nie je to isté ako si sám sebe klamať. Nemôžete povedať že ó oni sú narcistickí, to sa mi páči, pretože to nie je pravda. Ale môžu existovať určité veci ktoré prichádzajú s narcizmom, ktoré sú v skutočnosti pozitívne. To sú tie veci, na ktoré sa chcete pozerať (hľadať), aby ste zmiernil odpor nie len voči druhým ľudom, ale obzvlášť voči Vašej časti, ktorú ste popierali, potlačovali a od ktorej ste sa chceli odpútať. Napríklad: Osoba ktorá je krutá nemusí mať problém s tým čo si o ňom druhí ľudia myslia. Neprajeme si všetci aby sme boli takto voľní?

9. Spracujte si aspekty druhých ľudí, ktoré nemáte radi a ktoré sú vlastne iba zrkadlené časti Vás, ktoré nemáte radi spôsobom, ktorý Vám prospieva. To neznamená aby sme sa stali lenivými alebo krutými. Čo to znamená je si zobrať čas a prestať hovoriť všetkým Ano. Aký je pozitívny aspekt niekoho kto je lenivý? Neboja sa odpočívať. Takže spracovanie (privlastnenie) tohoto Vášho potlačeného aspektu môže byť, že si odpočiniete. Toto Vás privedie bližšie do stavu úplnosti.

Celý tento proces ktorý som práve predstavila môžete robiť aj s pozitívnymi stránkami. Aby ste to spravili musíte jednoducho zistiť čo obdivujete, závidíte alebo do čoho sa zamilovávate v druhých ľuďoch, obzvlášť na Vašich partneroch, deťoch a idoloch. A objavte pozitívny zámer za potlačovaním týchto vecí vo Vašom vnútri. Objavte prečo bolo nebezpečné mať tieto pozitívne vlastnosti. Napríklad ak som lenivý a závidím ľudom ktorí sú motivovaní, tak prečo to bolo nebezpečné a nie ok pre mňa keď som vyrastal? Nájdite spôsoby vyjadriť tieto vlastnosti vo Vašom živote. Takže ak som na koncerte Justina Biebra a milujem tú významnosť, uznanie ktorú má, ako si dovolím mať väčšie uznanie? A samozrejme viem, že ten môj aspekt ktorý je potlačený je stále mojou súčasťou. a je tam táto časť mňa, ktorá je veľmi významná a chce, aby bola táto významnosť vyjadrená.

Posudzovanie nemusí byť tak zlá vec a nemôžete prestať posudzovať iba tým, že sa tak rozhodnete. Už Vám to niekedy fungovalo? Ja som to nikdy u nikoho nevidela že by mu to fungovalo. To znamená, že namiesto toho, aby sme sa báli, že posudzujeme druhých ľudí, musíme si vytvoriť otvorenú myseľ, ktorá je dostatočne otvorená na to, aby sme sa úplne pozreli na naše posudzovania a aby sme použili naše posudzovanie druhých, jak pozitívne tak negatívne, aby sme rozpoznali časti, ktoré sme v samých sebe potlačili. Toto spôsobí, že sa naše posudzovanie zmení na pozorovanie. Takže čo posudzujete?

Projekcia je jeden z najlepších nástrojov pre sebauvedomenie. Je tak isto aj jedna z najlepších výhovoriek, aby sme sa vyhli sebauvedomeniu. Nemôžeme byť skutočne autentickí, kým budeme pokračovať v potlačovaní alebo odmietaní našich súčastí, či už sú pozitívne alebo negatívne. Takže ak ste ochotní byť dostatočne nesvoji, aby ste sa uvideli jasne, obzvlášť Vaše aspekty, ktoré Vám chýbajú, môžem Vám garantovať že ste na dobrej ceste k autentičnosti a ste na dobrej ceste k celistvosti (úplnosti).

Prajem pekný týždeň

Teal Swan

Zdroj: NovaZeme.info

Viac príspevkov Od Teal Swan http://www.novazem.info/?s=teal+swan&submit=H%C4%BEada%C5%A5

2 replies on “Teal Swan …Projekcia”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.