Kategórie
Energia

Pozornosť počas snenia.

b37cea13c7ded811e8cc7cc5c9a4f7a5Naše sny nám ukazujú veľa o nás a našej osobnosti, odzrkadľujú naše správanie a postoje. Preto sen je veľmi osobným materiálom pre toho, kto mu porozumie. Dôležité je, aby každý, kto sa snaží rozoberať si svoj sen pochopil , čo sa mu snaží jeho podvedomie zdelil. Vyberá si vždy vhodné symboly k pochopeniu a tak isto aj vhodnú rovinu, na ktorej sa sen odohráva.  Viac…