Kategórie
Život sám o sebe

Ako vychovávate svoje deti?

711101 (1)Rodičovstvo nás väčšinou pohltí natoľko, že si len málokedy nájdeme čas, aby sme realisticky zhodnotili, ako sa nám vlastne darí byť rodičmi a či svoje deti ľúbime tak, ako by sme chceli.

Sväté Písmo hovorí, že deti sú Boží dar. Krásne plody života a drahocenné šípy v ruke (Ž 127, 3 – 5). Boh ich urobil na svoj obraz, presne vie, prečo ich stvoril, nesmierne ich ľúbi a zveril ich do opatery práve vám. Sú vaším dedičstvom i odkazom.

Zmeniť svojich rodičov je takmer nemožné. Ale deti sa dajú formovať. Pre zvyšok sveta možno nie ste ničím výnimočným, no pre svojho syna či dcéru ste práve vy hlavným hrdinom alebo hrdinkou príbehu; človekom, čo s nimi prekonáva krízy a plní sny. Cez vás dennodenne objavujú svoju podstatu, cenu a životné hodnoty.

Keby sme si dokázali naplno uvedomiť, ako rýchlo naše deti vyrastú a aký vzácny je každý okamih prežitý s nimi, žasli by sme. Od narodenia dieťaťa do jeho osemnástych narodenín prejde približne 6 575 dní. A hoci sa v tej chvíli naše rodičovstvo nekončí, koľké mamy a otcovia premrhajú ten oceán vzácnych príležitostí, detstvo svojich detí, neustálou honbou za peniazmi a chvíľkovým potešením?

Táto kniha vás vyzýva, aby ste ľúbili a formovali svoje deti, kým sa dá. Nasledujúce dni sa môžu stať mozaikou skúseností, ktorá vašim deťom poskytne obraz nesebeckej, bezpodmienečnej lásky. Rodičovstvo nie je ľahké, ale mení životy a to je úžasné. Ste to práve vy, kto najviac vplýva na svoje deti a preto vám vyprosujeme Božie požehnanie na tejto ceste.

Chce to však odvahu a vytrvalosť. Ak sa na to dáte, malo by vám byť jasné, že nebudete viac svoje srdce nasledovať , ale budete ho musieť viesť. Biblia hovorí, že „nadovšetko klamlivé je srdce“ (Jer 17, 9) a vždy sa usiluje o to, čo v danej chvíli považuje za správne.

Nech vás na tejto ceste neodradia žiadne emócie. Objavujte a preukazujte úprimnú lásku aj vtedy, keď na to vôbec nemáte chuť ani dostatočnú motiváciu. Láska totiž nie je iba pocit, ale vedomé rozhodnutie. Je nesebecká, obetavá a premieňa. Ovocím skutočnej lásky je väčšia radosť, trvalejší vplyv a spomienky bez tieňov.

Rovnako ako v knihe Dar lásky každý deň pozostáva z troch dôležitých častí: Najskôr rozoberieme jednu charakteristiku lásky a rodičovstva. Texty určené na jednotlivé dni si prečítajte pozorne a s ochotou prijať nový pohľad na spôsoby vyjadrovania lásky deťom.

Po nej nasleduje konkrétna úloha, prejav lásky, ku ktorému ste pozvaní. Niektoré budú jednoduché a iné zas pomerne náročné. Každú výzvu však berte vážne a pustite sa do nej tvorivo a s odvahou. Ak vám vonkajšie okolnosti bránia splniť niektorú úlohu, nenechajte sa odradiť. Uskutočnite ju vtedy, keď to bude možné, a potom pokračujte v ceste. Na konci každého dňa máte priestor, aby ste si mohli zapísať, čo ste zistili, ako ste úlohu zvládli a ako reagovali vaše deti. Vaše poznámky môžu byť o pár rokov nesmierne vzácne pre vás i vaše deti. Nevzdávajte sa a nenechajte sa znechutiť. Dajte si predsavzatie, že vydržíte až do konca, pretože naučiť sa úprimne ľúbiť je v živote človeka to najdôležitejšie.

Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

….Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.

1. DEŇ Láska prekvitá

… ste tak zakorenení a upevnení v láske… (Ef 3, 17)

Najčistejšou a najsilnejšou motiváciou v živote človeka je láska. Neúnavne dáva zo seba to najlepšie a pobáda nás, aby sme vo vzťahoch išli stále hlbšie. Láska dodáva životu sviežu chuť a obnovuje radosť z dávania. S ňou nadobúdajú vzťahy hlbší zmysel. Ak v rodine niet lásky, chýba v nej aj pravé šťastie.

Láska vytvára najlepšie podmienky pre výchovu detí. Láskyplný domov je najvhodnejším miestom, kde sa deti môžu rozvíjať podobne ako je skleník ideálnym prostredím pre rastliny. Deti sú nielen plodom lásky, ale mali by sa vo vašej starostlivej láske neprestajne zakoreňovať.

Každé dieťa už od narodenia dychtivo túži po láske. Jeho srdce ju nevyhnutne potrebuje rovnako ako pľúca potrebujú kyslík. Láska ho napĺňa a posilňuje. Vďaka nej cíti, že je v bezpečí. Syn, čo vyrastá v milujúcej rodine, je vo dne odvážnejší a v noci pokojnejšie spí. Dcéra zakorenená v láske viac žiari, keď sa jej darí, a menej sa bojí zlyhania. Úspech sa totiž znásobí, ak ho spolu oslávite. Zlyhanie sa zas znáša ľahšie, ak sa človek má o koho oprieť.

Láska, ktorú prejavujete svojim deťom, je oveľa cennejšia než akékoľvek bohatstvo, čo im kedy dáte. Môžete svojim deťom zaplatiť štúdium na prestížnych školách, kupovať im značkové oblečenie, naučiť ich dodržiavať múdre pravidlá a pomôcť im odvážne čeliť strachu, ale ak ich nezahŕňate bezpodmienečnou láskou, zanedbávate oveľa dôležitejšiu potrebu, od ktorej závisí, ako v živote obstoja.

Deti prichádzajú na svet s balíčkom zásadných otázok ukrytých hlboko v srdci: Má môj život zmysel? Záleží na mne niekomu? Zaslúžim si to vôbec? Boh poveril otcov a mamy, aby boli prví, kto na tieto otázky bude jasne a neprestajne odpovedať.

Keď si dieťa nie je isté, či aj preň platia slová „ľúbim ťa“, bude neustále v pokušení presviedčať sa o tom prostredníctvom svojich výkonov alebo názorov iných ľudí. Neistota bude časom narastať a každé zlyhanie ešte viac spochybní jeho hodnotu a podstatu.

Čo sa vlastne deje, keď rodičia svojmu dieťaťu prejavujú lásku? Napĺňajú tým jeho potreby, podporujú jeho plány a sny. Dieťa sa teší, že mu rodičia rozumejú, že ho majú radi, že mu poskytujú usmernenia, ochranu a prijatie. Učí sa poslúchať a dodržiavať pravidlá. Vie, že mama a otec sú trpezliví a ochotní odpúšťať, a tak im môže úprimne a bez strachu z neprimeranej reakcie povedať, čo cíti. Dokonca aj náročné obdobia plné sklamaní zvládne vďaka láske svojich rodičov. A navyše, láskyplné puto medzi rodičmi a deťmi je tým najlepším prostredím na odovzdávanie presvedčení, hodnôt, viery a posolstva budúcim generáciám.

Láska vytvára bezpečný priestor, v ktorom sa dajú zvládnuť všetky životné situácie i akokoľvek krutá realita. Napomenutie a disciplína sa prijímajú ľahšie, ak sú ochutené úprimnou láskou. Vaše deti dokážu skôr rozpoznať a odmietnuť klamstvá cudzích ľudí, ak im vy ako prví v nežnom a láskyplnom prostredí poskytujete múdre usmernenia.

Sväté Písmo nám v tejto súvislosti hovorí: „aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia – ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali“. (Ef 4, 14 – 15).

Hoci tieto verše hovoria o duchovnom raste v kontexte cirkvi, „byť pravdiví v láske“ je základným predpokladom aj efektívneho rodičovstva – a vôbec každého vzťahu. Pravda vám hovorí, čo máte povedať, a láska vám hovorí ako, prečo a kedy to povedať. Keď je láska úrodnou pôdou, pravda do nej zasiata bude ešte úrodnejším semenom.

Keď pravda ide ruka v ruke s láskou, buduje sa medzi vami a vaším dieťaťom hlboká dôvera. Naproti tomu, ak rodičia vnucujú svoje pravdy vo vzťahu, ktorý je poznačený hnevom, zatrpknutosťou, neistotou či emocionálnou osamelosťou, deti ich s veľkou pravdepodobnosťou časom prekrútia alebo úplne zavrhnú. Bolesť a nedorozumenia sú ako burina, ktorá potichu rastie a zadusí všetko, čo sa snažíte povedať. Aj keď je vaša reč zrozumiteľná, múdre slová padajú na otrávenú pôdu. A preto rany z minulosti bolia a zahoja sa len vtedy, keď sa odkryjú a nežne liečia. Vtedy sa vaše slová opäť môžu dotknúť sluchu a srdca dieťaťa.

Odpovedzte si na tieto otázky:
• Nakoľko láskyplná a úrodná pôda je u nás doma?
• Koľko lásky odo mňa denne pocítia moje deti?
• Osvojujú si pravdy, ktoré im vštepujem? Alebo ich ignorujú?
• Akú burinu či jed treba odstrániť?

Možno ste vyrastali v milujúcom prostredí a zahŕňať deti láskou sa vám zdá byť ľahké a samozrejmé. Sú aj takí, čo vo svojej pôvodnej rodine nezažili veľa lásky a teraz by chceli dať svojim deťom to, čo im chýbalo. Či už je to tak alebo onak, pozývame vás, aby ste sa vedome rozhodli vytvárať pevné zázemie lásky, v ktorom budú vaše deti prekvitať. Začnite v tom ešte dnes.

……LÁSKU MOŽNO VYJADRIŤ SLOVAMI.  PRVÁ ÚLOHA SPOČÍVA JEDNODUCHO V TOM, ŽE SI NÁJDETE CHVÍĽKU, KEDY BUDETE MÔCŤ SVOJIM DEŤOM POVEDAŤ, ŽE ICH ĽÚBITE. BEZ OHĽADU NA TO, ČI ICH MÁTE DOMA  ALEBO S NIMI MÔŽETE HOVORIŤ IBA TELEFONICKY, AK JE TO ČO I LEN TROCHU MOŽNÉ,  NECH VÁS DNES POČUJÚ POVEDAŤ: „ĽÚBIM ŤA!“.

Keď dnešnú úlohu splníte, odpovedzte si na tieto otázky:

Aký bol výsledok tejto úlohy?
Ako na ňu reagovali deti?
Bola pre vás táto úloha ľahká alebo náročná?
Prečo je také dôležité neustále opakovať tie jednoduché slová, ktoré sa často berú ako samozrejmosť?

Dar lásky pre rodičov  Stephen Kendrick, Alex Kendrick

Zdroj: Gorila.sk

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.