Kategórie
Civilizácie

Aramejský otčenáš…

Jaroslav Dušek: Směšné zázračné bytosti

l8686Jsme směšné bytosti. Z jednoho úhlu pohledu. A zázračné z druhého. Pachtíme se za poznáním a přitom zapomínáme, že ve svých tělech, v tkáních, v krvi a v kostech, ve všech buňkách těla neseme dávná poselství. Máme to všechno ještě před nosem, uvnitř sebe sama, je to stále k mání a my přesto dáváme přednost nekonečnému zkoumání a dobývání vnějšího světa. Podléháme lákadlům. Z radostného poselství se tak krok za krokem stává tajemství. Necháváme si tak snadno odvést pozornost od svého vnitřního pokladu, až vzniká mylný dojem, že si to snad zasloužíme. Pravím: nezasloužíme. Jsme tak jen ze záhadných důvodů od dětství vedeni. K dřímotě ve hmotě.

A protože naše vnitřní bytost ze své povahy touží po probuzení, míváme občas zvláštní naléhavé sny, touhy a nápady, které se zhusta neslučují s naší vypěstovanou představou o sobě samých. To naše duše ve dne v noci zpívá. Její zpěv je jemný. K dobrému poslechu bývá zapotřebí se poněkud ztišit. Naladit se na ni. Po špičkách vstoupit do vnitřního chrámu a naslouchat.

K takovému ladění může sloužit příhodná mantra či modlitba, která je schopna rozpustit všechna ta zaklínadla a smutky všedního dne. Která nastaví zrcadlo všem našim domnělým povinnostem. Ale kde ji hledat? Jak najít tu pravou?

Zdědili jsme úžasné staré knihy, které ukrývají tajemná poselství a mohou se stát vodítkem pro vnitřní cestu. Lačně v nich pátráme po návodu. Ale jejich výklad bývá nesnadný. Protože už neznáme ten pravý jazyk, tu řeč, to původní znění. Máme zápis a často spíš překlad toho zápisu. Pokoušíme se ho nějak vyložit, ale zapomínáme či neumíme nechat jej zaznít. Před několika dny se mi dostala do rukou pozoruhodná knížečka badatele v oblasti náboženství a psychologie, pana Neila Douglase-Klotze. Jmenuje se Aramejský Otčenáš. Přeložil tuto známou modlitbu a další Ježíšovy promluvy přímo z aramejštiny, tedy z Ježíšova rodného jazyka. A v komentářích dokládá překvapivou mnohost osvobozujících významů, které původní texty nesou a které bývají v obvyklých jazykových převodech opomenuty, nepochopeny či dokonce zastřeny. Ukazuje hravost a vrstevnatost aramejštiny. Její energetickou mohoucnost.

S úžasem v ní listuji. Pokud jste dočetli až sem, myslím, že je určena i vám.

(publikováno v časopise Koktejl č. 10/2003)

————————————————————————————

Vysvětlivky k textu níže – barevné rozlišení:

Církevní verze
Správný překlad původního originálu
Původní originál v aramejštině

Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.
Abvún d-bá-šmája

Posvěť se jméno tvé.
Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku.
Netkádaš šmach

Přijď království tvé.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tejtej malkutach

Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Chléb nám vezdejší dej nám dnes.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

Neboť tvé je království, moc a sláva na věky.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Metol d´lache malkuta wa.chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.

Amen.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen

Aramejský otčenáš v mp3

Zdroj: http://www.jeshua.cz/

18 replies on “Aramejský otčenáš…”

……..ak nechcem na nič myslieť , opakujem si OTČE NÁŠ …….a vnímam iba dotyk chrbtice so srdcom……… (hlavne ak nechápem tento SVET A JEHO BYTOSTI A ZDÁ SA MI VŠETKO HORE ZIPSOM A CÍTIM SA AKO BY SOM ŠIEL NA BITÚNOK……………..v závere sa cituje otče náš vo švédčine a z toho mi behá mráz po chrbte…) Pohodovú a príjemnú nedeľu želám.R

Daleko za hranicemi jejich zemí
Je pochodující armáda
Za náboženství, krále a slávu
Ve jménu Krista
Potrestat jejich nepřátele

Obdrželi rozkazy z nebes
Skrz palbu nepřítele budou pochodovat
Neotřesni salvami
Tváří tvář smrti
Víra udrží strach na uzdě

Do bitvy, čelit střelbě
Pane, Tvá vůle bude vykonána
V linii kráčí do bitvy

Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí
Dejte své životy do rukou božích, za království a vlast
Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí

Morálka a disciplína je spojuje
Společná víra udržuje silné
Vždy na jejich cestě do nebe
Ve jménu Krista
Potrestat jejich nepřátele

Do bitvy, čelit střelbě
Pane, Tvá vůle bude vykonána
V linii kráčí do bitvy

Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí
Dejte své životy do rukou božích, za království a vlast
Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé, buď vůle Tvá
Jak to je v nebi,
Na zemi, dej nám chléb i dnes
A odpusť nám naše viny

Vpřed, čelit vedení
Armáda Švédů, koná boží skutky
Neukáže strach, jejich rozsudek je blízko
Přinesli oběť
Když král a jeho muži
Spatřili nepřítele, připraveného na boj
Vztyčili vysoko praporce, připraveni zemřít
Poslechněte si, jak chválí Pána

Do bitvy, čelit střelbě
Pane, Tvá vůle bude vykonána
V linii kráčí do bitvy

Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí
Dejte své životy do rukou božích, za království a vlast
Hle, bělmo v jejich očích – Karlovci přicházejí

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé, buď vůle Tvá
Jak to je v nebi
Na zemi, dej nám chléb i dnes
A odpusť nám naše viny

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé, buď vůle Tvá
Jak to je v nebi,
Na zemi, dej nám chléb i dnes
A odpusť nám naše viny

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé, buď vůle Tvá
Jak to je v nebi
Na zemi, dej nám chléb i dnes
A odpusť nám naše viny

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé, buď vůle Tvá
Jak to je v nebi
Na zemi, dej nám chléb i dnes
A odpusť nám naše viny

Páči sa mi

Ten otčenáš… je to pekné, ale…

aj keď Ježiš hovoril aramejsky, nemusel použiť na otčenáš zrovna presne takéto slová a v takomto zložení, lebo:

Ježišova reč je síce arménčina, ale pokiaľ sa nemýlim, evanjelia (kde je ten otčenáš zaznamenaný) boli vraj napísané v gréčtine, aj tie najstaršie dochované sú vraj v gréčtine. A to znamená, že najčistejší – najpresnejší preklad otčenáša do slovenčiny by mal byť zo starého gréckeho orginálu evanjelia (Do arménčiny sa evanjelia tiež len preložili z gréčtiny).

Takže ak sa niečo prekladá do slovenčiny nie priamo z orginálu ale ide sa ešte z skrz iný jazyk, podstata zmyslu väčšinou zostane, ale ak ide niekomu o veľkú precíznu presnosť, tak tá sa už zahmlieva. Ale pekný pokus, nemáme teda žiadnu istotu, žeby to Ježiš v armejčine povedal úplne presne takto, ale mohlo to byť aj takto. Aj.

Páči sa mi

Starý zákon je prebratý z Judaizmu a ten bol pôvodne v Gréčtine, ale Židia neprijali mnoho kníh(len 39 spisov a najviac sa prikláňajú k Tóre), ktoré boli práve v tomto jazyku. Preto je Biblia písaná aj v Hebrejčtine, Aramejčine a Gréčtine. Myslím, že je jedno v akom je jazyku, ale podstata je zachovaná, lebo sa modlí priamo k Bohu. Tak isto, ak si ty sám vytvoríš modlitbu k Bohu a jemu budeš smerovať svoje myšlienky, pocity, prosby bude to správne, lebo nejde o slovíčkárenie, ale o nasmerovanie ku komu sa obraciaš s láskou, vďakou a prosbou, či modlitbami.

No a tým že bola napísaná viac ako 1600 rokov späť a prepisované, určite nastali aj nejaké zmeny.

Páči sa mi

Isteže, dobre ja viem, že s modlitbou je to, že tam na slovách ani moc nezáleží…
Lenže z vyššie uvedeného článku som nadobudol pocit, že tam ako keby autor chcel jemne naznačiť, že práve také slová použil Ježiš. No a v tom teda nesúhlasím, také niečo môžeme prijať jedine ako možnosť, ale nie ako fakt.

A čo sa týka možných zmien v biblii, keďže sa prepisovala storočia a mohli preto vraj nastať zmeny v textoch, s touto možnosťou ako vysoko pravdepodobnou kde kto od dávna šermoval, až kým sa našli tzv. Kumránske zvitky – biblické knihy svojim vekom siahajúce až niekam k apoštolským dobám. Tie zvitky dokazujú že v podstate žiadne zmeny sa behom tých storočí prepisovania biblie nevytvorili. Všetko bolo plne v zhode s textami ako ich poznáme v biblii v našej dobe.

Páči sa mi

……….Peter, Peter , milý Peter………. :-)))))))))))
…….ešte veľa kvapiek života na teba dopadne kým zaoblí tvoje hrany……………………………….
Nik z nás nevie čo ako bolo napísané , nik z nás už absolútne nemôže vedieť čo bolo ako povedané……biblia akú dnes poznáme prešla veľkou cenzúrou Vatikánskeho koncilu , stala sa etalónom “PRAVDY A MOCI” ……..dokopy nič v nej z jej podstaty nezostalo a keby vedeli vykynožiť Júdske kmene , tak by znela o čosi zas inak……….každý si v Biblii nájde čo chce a vníma ju ako chce………Starý zákon je prevzatý a v tedy sa používalo cez 20dsať nárečí a v každom z nárečí má iný význam ,ale ktorý je ten pravý??? Na tom vôbec nezáleží a nezáleží ani na tom ako a čo sa modlíme , ale čo pri tom cítime……… snáď vás VAŠA múdrosť neopusti , lebo ste vhodný kandidát na prezidenta Zemegule :-))))))))) Niekedy je lepšie načúvať ako kričať…………Pohodový zvyšok dňa a konečne po dvanástich dňoch vyšlo Slnko .-) R.

Páči sa mi

RADO V., hovoríš: “biblia akú dnes poznáme prešla veľkou cenzúrou Vatikánskeho koncilu”

🙂
Ak máš na mysli naozaj nejaký vatikánsky koncil, tak tie boli dva, prvý začal roku 1869 a druhý začal 1962 a ani na jednom sa nespravili v biblii žiadne zmeny 🙂

A ak to myslíš len nejako obrazne na Cirkev celkovo, tak taká teória tu síce dlho bola, aj napr. Martin Luther sa domnieval, že Cirkev niekedy behom stredoveku porobila v biblii zmeny. No dnes už vieme, že nie, vyzerá to tak, že behom toho takmer 2000 ročného obdobia, keď mala bibliu v rukách Cirkev, sa žiadne zmeny v tej biblii neporobili, potvrdzuje to vzácny archeologický nález – tzv. Kumránske zvitky – biblické knihy, ktoré sa našli pri Mŕtvom mori, pochádzajú až z tých najstarších čias, v podstate čias apoštolských, z čias kedy sa odhadovalo, že boli samotné biblické knihy písané. A vďaka tomuto vzácnemu nálezu už tie hypotézy o možnom falšovaní biblie umĺkli (aspoň vo vedeckejších kruhoch). Bibliu, hlavne Nový zákon, teda môžeme kľudne brať ako dobrý pôvodný starý zdroj 😉

Páči sa mi

……..nevadí , nepochopili sme sa…. , ale to je tvoja cesta…….. aj si tlieskaš pred zrkadlom???Dejiny vždy píšu víťazi a prvý koncil bibliu prebral ako fazuľky a koncilov bolo veľa a iba Vatikánske boli dva a aj napríklad kvôli Husovi bol koncil……..si opitý lžami…….R

Proč bych měl čekat, co na mě zbude?
Jsem tu, abych žádal,
abych vyhrál hru
Proč bych měl žadonit o moji čest a hýbat se správně?
Jsem tu, abych hrál
Jsem tu, abych zůstal

Už si nechci stěžovat všude kolem
Už nikdy nechci stát v pozadí

Je to moje právo od Boha
Stát a bojovat
za to, co mám rád
Je to můj rozum od Boha,
který brečel v bolestech
Ustoupil bych
Není co získat,
kdybych se kontroloval
Není pro co bojovat
Jestli zůstanu pozadu
Je to moje právo
Moje právo od Boha

Proč bych měl prohrát, když jsem stvořen pro vítězství?
Vím, že můžu
Mám plán
Všechno, co mi řekli, že je správné a špatné jsem zjistil ve škole
Našel jsem si vlastní pravidla

Už si nechci stěžovat všude kolem
Už nikdy nechci stát v pozadí

Je to moje právo od Boha
Stát a bojovat
za to, co mám rád
Je to můj rozum od Boha,
který brečel v bolestech
Ustoupil bych
Není co získat,
kdybych se kontroloval
Není pro co bojovat
Jestli zůstanu pozadu
Je to moje právo

Moje právo od Boha
Je to moje právo od Boha
Moje právo Boha
Je to moje právo od Boha

Je to moje právo od Boha
Stát a bojovat
za to, co mám rád
Je to můj rozum od Boha,
který brečel v bolestech
Ustoupil bych
Není co získat,
kdybych se kontroloval
Není pro co bojovat
Jestli zůstanu pozadu
Je to moje právo
Moje právo od Boha

Páči sa mi

Neboli sme pritom, a ťažko sa oháňať nejakým tvrdením niekoho. Dnešný svet funguje tak, že raz sa niečo odsúdi ako nedobré a za nejaký čas je to veľmi dobré…takže komu teraz veriť? Sám svojmu cíteniu.

Za cirkev by som ruku do ohňa nedala, stačilo len odhalenie o reinkarnácii ako zapierali, len aby ich tvrdenia, ktoré hlásajú neboli napadnuté, či iné veci, ktoré podľa nich ohrozovali ich moc. Postupne pravda vyplavuje napovrch.

Peter…vznik Kumránskych zvitkov sa datuje medzi 200 až 68 rokov pred našim letopočtom, ktorý zrejme písali Esejci ako opis starého zákona. Texty vo zvitkoch pomáhajú lepšie pochopiť súvislosti vzniku kresťanstva a podoby Judaizmu a takisto pomáhajú osvetľovať niektoré miesta v Biblii…Oni sami mali ešte originál, podľa ktorého žili a učili sa, preto ich tvrdenia obsiahnuté vo zvitkoch sú také , aké sú. . No nezabúdaj, že cirkev zasahovala do veľa vecí a upravala podľa seba ako im pasovalo, len aby neboli v ohrození a držali si ľud na uzde ako poslušné ovečky….z čoho plynie dnešná verzia Biblie. A Nový zákon Židia neprijali.

Nech je to už ako chce, každý sa chytá toho, čo v ňom najviac rezonuje 😀 ..mňa zaujala Aramejčina a tie slová vo mne silno rezonovali , vyvolávali pokoj a lásku a je mi jedno, či je to oroginál, alebo nie…podstatné je to, čo cítime z duše. 😉

Pekný deň chlapci. 😀

Páči sa mi

RADO V. – Pred zrkadlom si netlieskam. A dejiny síce píšu víťazi, ale len pokiaľ neexistuje nejaká opozícia alebo nejaká kontrolno- preverovacia sféra. A v prípade Cirkvi také niečo existuje. V podstate tú kontrolu celkom dobre robí výskum historický a archeologický. Prišlo sa už dávno na rôzne podvodíky, napr. staré sfalšované majetkové dokumenty (skrátka niektorí biskupi z cirkvi si v dávnych dobách niečo podvodíkom privlastnili). Ale čo sa týka biblie, nič také sa nepotvrdilo, práve naopak, potvrdzuje sa, že tam do textov nejaké jasné zásahy neboli, ku drobným skresleniam občas podochádzalo akurát pri prekladoch, ale dnes sú už tie preklady tiež pomerne dobré, hoci je vždy vhodné si pri komplikovanom texte porovnať viac biblií od rôznych prekladateľov.
A teraz k tým koncilom. Odpusť, ale ja mám rád fakty a nie prázdne a nezmyselné osočovanie. Isteže koncilov bolo veľa, z toho tie vatikánske boli dva a tam naozaj žiadne cenzurovanie biblie nebolo :-). Spomínaš ešte pána Husa, s ním súvisí zasa Kostnický koncil. Tu môj osobný názor na to je, že Hus naozaj hlásal nezmysli a bolo správne aby sa od neho Cirkev dištancovala. Ale rozhodne nesúhlasím aby niekto bol popravený za svoje fantázie, takže jeho popravenie mi je ľúto a považujem to chybu.
Spomínaš ešte prvý koncil, že tam prebrali bibliu ako fazuľky. Myslím, že ten asi prvý koncil (cirkevný snem) je dokonca popísaný v biblii (začiatok je v: SK 15, 5), a tam Cirkev akurát rozhodla, že na kresťanov sa už nevzťahuje Mojžišov zákon o obriezke a ani ďalšie starozákonné predpisy.
Zrejme ale máš na mysli tie cirkevné snemy z prvých storočí, kde sa rozhodovalo ktoré knihy budú tvoriť súčasť biblie. Isteže, áno, toto tiež rozhodla Cirkev, kde sa podobne ako aj na tom cirkevnom sneme popísanom v biblii (rozhodnutie o tej obriezke atď.), aj tu predpokladá vplyv Ducha Svätého a Jeho ochrana od omylu. Čomu ale samozrejme môžeš veriť i nemusíš, no obvykle sa aspoň tie knihy tvoriace Nový zákon plne uznávajú aj u protestantov 😉
Vidím, že z hudby máš asi najradšej metal 🙂

Prajem pekný deň, maj sa dobre 🙂

ANITRAM – Ruku do ohňa za cirkev by som nedal ani ja, ale myslím, že mali by sme sa riadiť pravidlom prezumpcie neviny, čo znamená, že ak voči niekom nepredložíme jasný dôkaz viny, pokladá sa za – nevinný. Ak teda chce niekto nikoho obviniť, musí podať jasný dôkaz; inak to neberiem.

Tiež prajem pekný deň, maj sa fajn 🙂

Páči sa mi

a pardon za preklepy a pod., ako napr: “a považujem to chybu.“ správne má byť: ” a považuejm to za chybu.” alebo: “niekto nikoho obviniť“ správne: “niekoho obviniť” (nie nikoho)… ale snáď sa ako tak rozumieme… 🙂

Páči sa mi

Tak prečo by si ruku do ohňa nedal ani ty?

Mne stačilo vidieť tie staršie filmy ako Cirkev v mene Božom ľudí upaľovala, bičovali, lebo sa báli svojho ohrozenia.Takže ak niekto káže o Božích zákonoch a sám ich porušuje a koná len podľa seba ako mu vyhovuje..stráca už na svojej hodnote. Voľakedy ľudia boli cirkvou zastrašovaný, teraz je iná doba, ale vďaka nim sa stalo veľa neveriacich, ktorý Boha začali vnímať úplne inak ako v skutočnosti je.

No ale všetci nesieme v sebe hriechy z minulosti, kedy sme preklínali, zabíjali, ubližovali a potom sa nám to vrátilo, lebo zákony Univerza platia v každom čase a priestore pre všetkých rovnako. 😉

Boh nech posilňuje naše duše a vlieva do nich svoju lásku, ktorá nám bude ukazovať cestu k nemu.

Uži zvyšok dňa Peter…maj sa.

Páči sa mi

Už som reagoval, ale snáď ešte vyjadrím svoj názor aj k tej reinkarnácii, keď si ju už spomenula. Neverím, žeby bola pravidlom. Verím v nebo, očistec, peklo… No pripúšťam, že Boh sem tam niekomu aj dovolí si to tu zopakovať, teda znova sa po smrti narodiť na tento svet. Ale nie je to pravidlom, myslím, že sa také niečo stáva len málokedy. 🙂

Páči sa mi

Hmm veríš v nebo, očistec a peklo… čo sa deje potom s dušou, keď sa dostane do pekla…je tam hádam naveky, či ak sa očistí, pôjde do neba? Prečo máme potom medzi sebou duchov? Sú to snáď duše, ktoré nenašli cestu do neba, či pekla? Myslíš, že reinkarnácia je len výsadou?

Nepresviedčam ťa o ničom, človek musí v takéto niečo dozrieť, aby to prijal. Duša do tela chodí, aby dozrela duchovne rástla a učila sa, lebo nik do nej nič len tak nevleje. Nevedomosťou sa v tele zanášame, robíme zlé veci a práve životmi rastieme. Môžeme ostať aj vo sférach, podľa svojej zralosti, ale táto cesta je veľmi pomalá.

Otvorili sa mi niektoré životy, videla som seba, ako som žila, videla som ,kto v mojom okolí kým bol a ako sme karmicky prepojený. Tvoja viera je tvoja cesta, tak isto aj tvoja pravda pre teba má tvoj význam. 😉

No priložím pár linkov…tu sa opisuje ,kam putujú duchovia po smrti tela podľa svojej duchovnej roviny a zaťaženia.

http://www.poznanie.sk/knihy/sfery-medzi-slnkom-a-zemou.php

Nedávno som dala tento článok ako si dievča spomenulo na svoj minulý život
https://anitram.wordpress.com/2015/10/16/reinkarnace-aneb-prevtelovani-duse-hmotne-dukazy-vzpominky-z-meho-zivota-anny-frankove/

Veľmi dobrý film o prepojený v životoch z minulosti
https://anitram.wordpress.com/2015/07/24/film-zivot-pokracuje/

A film včerajšie deti podľa skutočnosti

Vidíš… píšem, že ťa nebudem presviedčať o minulých životoch a už to robím… 😀

Za chyby sa neospravedlňuj, určite boli pochopené, aj ja píšem občas ako tatar. 😀

Páči sa mi

ANITRAM, hovoríš: “Mne stačilo vidieť tie staršie filmy ako Cirkev v mene Božom ľudí upaľovala, bičovali, lebo sa báli svojho ohrozenia.”

Z vyjadrení cirkevných predstaviteľov, ako napr. pápež Ján Pavol II., vyplýva, že i samotnej Cirkvi je to ľúto, že sa také niečo vôbec dialo.

Kto však pozná dejiny, tiež vie, že všeličo je trochu inak, než ukazujú filmy.
Napr. cirkevné právo bolo miernejšie než vtedajšie svetské. Bolo to kresťanstvo a Cirkev, čo postupne prinášali do vtedy krutého sveta určité zjemňovanie. Veľa zločincov sa utieklo pod Cirkevné právo, aby sa vyhli svetskému, ktorý bol krutejší.

Ďalej Cirkvi sa pripisujú aj veci, na ktoré v skutočnosti nemala žiaden dosah. Napr. Španielska inkvizícia povestná svojou veľkou krutosťou, nebola v skutočnosti cirkevná, ale štátna organizácia, cirkev nad ňou nemala moc. A podobných prípadov je veľa, kde sa zdá ako keby niečo robila cirkev, no v skutočnosti s tým Cirkev nemala samo o sebe nič spoločné.

Mocní tohto sveta svojou mocou sústavne znásilňovali cirkev a snažili sa aby bola v ich službách, napr. na biskupské miesta dosadzovali vlastných biskupov, svojich lokajov, ktorí boli pochopiteľne oddaní len tým mocnárom, čo ich tam dosadili a nie Cirkvi. Je ti potom asi jasné, komu ten človek slúži, v akých je službách, a že hoci bol akože cirkevným biskupom, v skutočnosti s tou cirkvou nemal veľa spoločné. No ak taký biskup spravil niečo zlé, automaticky sa pripíše vina Cirkvi.

Cirkev sa s touto vecou trápila storočia, kým sa jej podarilo aspoň ako tak presadiť, že biskup musí byť dosadený Cirkvou. Dalo by sa o všeličom ešte písať, ale tiež nechcem zasa tvrdiť, žeby bola Cirkev vždy vo všetkom len nevinná. Je pošpinená, ale nie až v takom veľkom rozsahu ako to často prezentujú médiá. Cirkev sa proste skladá z ľudí, no a ľudia sú aj hriešni a robia aj rôzne chyby.

Páči sa mi

Myslím, že v každom smere sa dá ukázať prstom o zneužití postavenia, viery, či povolania, či toho, kto čo predstavoval. Vidieť, že máš naštudované veľa vecí..pre mňa sú to veci, ktoré nepotrebujem rozvíjať čo ako bolo, pretože viem, že prechádzame vývojom od nevedomosti k vedomosti, takže pochybil každý, no každý si svoju vinu nesie sebou.

Táto skutočnosť však stále existuje, že mocnosti si dosadzujú svojich, aby mohli ľahšie niekoho ovládať…kiež by sa to zmenilo a išlo v tomto svete o viac lež túžbu po moci.

Vrelá vďaka za objasnenie. Petre. 😉

Páči sa mi

ANITRAM, pýtaš sa: “Myslíš, že reinkarnácia je len výsadou?”

Nuž áno, myslím si, že reinkarnácia môže byť viac menej výsadou, alebo pre niekoho možno aj trestom (spôsob očistca). Tiež pripúšťam, že ak niekto verí v reinkarnáciu a túži po nej a nie je to nejaký zlý človek, v takom prípade milosrdný Boh mu možno dovolí takto v tých opakovaných reinkarnáciách aj naďalej existovať. Možno takto Boh vychádza v ústrety mnohým ľuďom, ale v porovnaní s počtom všetkých ľudí je to len menšia skupinka.

Už si nespomínam kde som to čítal. No čítal som aj o tom, že v nebi je množstvo ľudí, ktorí z lásky k nám sa chcú z toho neba vrátiť na svet a pomáhať nám, hoci sú v nebi nesmierne šťastní a vedia že tu budú aj trpieť, predsa z lásky k nám sú ochotní to podstúpiť. A Boh to niektorým skutočne umožňuje. A takých ľudí, čo sem prišli z neba, je vraj niekedy možné aj rozpoznať. Tiež majú síce vymazanú pamäť, ale dajú sa odhadnúť podľa toho, že sú tak nejako prirodzene dobrí. Normálny človek sa musí k dobru vychovávať, i sám sa musí snažiť prekonávať svoju náklonnosť k zlému, ak to nerobí a oddá sa zlu, hrozí mu peklo. Byť dobrým nie je vždy ľahké, človek sa musí trošku snažiť. No títo ľudia z neba sú od narodenie ako keby prirodzene dobrí, tým nebom sú už takto poznamenaní. Keď také dieťa príde na svet, rodičia i okolie nad nim niekedy i trochu žasnú, aké je to dieťa dobré, na rozdiel od iných detí, ktoré sú skôr náchylné robiť všelijaké zlo.

Ďalšie tvoje otázky:
“Prečo máme potom medzi sebou duchov? Sú to snáď duše, ktoré nenašli cestu do neba, či pekla?”

Tak sa mi zdá že áno – aj. Myslím, že tiež sa to stáva len málokedy, ale asi sa to stať môže, že niektoré ľudské duše tu ako keby z nejakého dôvodu uviazli. Obyčajne preto potrebujú pomoc – dostať sa ďalej, ísť k Bohu. Ale tiež tu môžu byť aj duše, ktoré si tu vykonávajú svoj očistec. Napr. staré domy a zámky, kde údajne straší, tam môže existovať buď duša, čo uviazla, alebo duša, čo dlhodobý pobyt tam má ako formu svojho očistca. Ak to má ako formu očistca, obvykle je to preto, že na tom mieste páchala svoje hriechy, teraz tam musí osamelá s ľútosťou buď nejaké storočia pobudnúť, alebo je tam do vtedy, pokiaľ jej niekto z ľudí nepomôže tým, že sa za tú dušu začne modliť a prosiť Boha, aby tej nešťastnej duši bol trest odpustený.

Ale tiež sú tu tzv. padlí anjeli – diabli, ktorí sa radi na náš účet zabávajú a môžu sa klamlivo aj vydávať za nejakú ľudskú dušu, môžu nám toto nahovoriť. A je tu ešte veľa iných rozličných duchovných bytostí (len z biblie poznáme 9 druhov).

No už len tých samotných diablov je veľmi veľa a oni sa obzvlášť radi napájajú na ľudí. Preto človek by mal byť voči všetkých duchom a duchovným bytostiam radšej veľmi opatrný, nevie presne s kým komunikuje a asi najmúdrejšie spraví, ak sa im veľkým oblúkom vyhne a nikdy sa ani nepokúsi s nimi nejako nadviazať komunikáciu. Vlastne s tým už máš aj sama skúsenosť, vieš o tom – napojili sa na teba nejaké podivné a asi negatívne duchovné bytosti a už roky nevieš ako sa ich zbaviť. Možno nejaký ochotnejší exorcista by ti s tým vedel pomôcť.

“čo sa deje potom s dušou, keď sa dostane do pekla…je tam hádam naveky“

Zdá sa že áno, je tam v podstate na veky. Akurát len v Koráne som čítal vyjadrenie, že Boh možno raz zruší aj peklo, ak bude chcieť. Nie je to síce isté, ale možné to je. Nuž tiež pripúšťam takúto možnosť.

V biblii sa nebo i peklo opisujú ako fakt, tiež máme mnoho svedectiev ľudí, ktorým bolo dovolené tam nazrieť (do pekla i neba) a podať nám o tom správu. Napr. ak chceš, nájdi si čas (je to na dlhšie ale stojí to za to) a pozri toto video:

Ahoj

Páči sa mi

Peter,…obaja sa pozeráme na svoje vnímanie pravdy inak a viem, že tie vnemy sa budú meniť, budú prichádzať iné pochopenia na základe našej duchovnej zralosti a čistoty vedomia.

Čo sa týka toho videa…verím, že sú ľudia, ktorý si zažili vlastné peklo počas klinickej smrti, ale tá im len ukázala po akom tenkom ľade chodia. V prvom prípade ,čo bol ukázaný sa ani nečudujem(preklínal pred smrťou, bol plný hnevu), muselo to prísť, aby sám našiel cestu. Koniec koncov hore komentujúci Radko si tým tak isto prešiel, no do pekla sa nedostal. 😉

Nedávno som čítala knihu, Pohľad do večnosti, ktorú napísal lekár na vlastnej skúsenosti, kedy počas ťažkej choroby upadol do kómy na niekoľko dní. Počas toho obdobia sa dostal aj do nebeských sfér, ale aj do pekla, ktoré ho veľmi zvieralo. a nechcel sa tam už vracať. Vo filme Náš domov bolo peklo pekne ukázané(autor chico-xavier bol Brazílskle médium a všetky filmy ktoré natočil mu nadiktovali duchovný učiteľ Emmanuel), kde sa nachádzali všetci, ktorý boli na niečom závislý, ako hladovali, trpeli, boli mučený ale len vo svojej mysli, no v momente oľutovania a uvedomenia a obrátenia sa s prosbou k Bohu pre nich prišli služobníci boží a odviedli ich z tej sféry zaťaženia preč. . Nemyslím si , že peklo je večné a niet návratu z neho, to len nevedomosť tým dušiam bráni si uvedomiť, k čomu sme boli stvorený.

Tak isto blúdiace duše, niektoré ani neveria, že zomreli, alebo ich majetky, či rodina drží tu na zemi, alebo iné okolnosti…strach, že sa dostanú do pekla.

Sú ľudia, ktorí si pritiahnu temné duše k sebe pre svoju minulosť, lebo sami sa s takým niečim zahrávali a majú to vo svojom nižšom ja nespracované a preto priťahujú takéto temné bytosti…máš pravdu, nehodno sa s nimi zahrávať.

Veľa ľudí to má aj v astrologii vo svojom postavení hviezd, že sa zaoberali mágiou, či temnom a to sa im teraz v tomto živote vrátilo.

A čo tie ťažko postihnuté deti, ktoré sa takto narodia…mala som možnosť u kamarátkinho syna pri liečení pocítiť, akú ťažkú karmu si nesie, vnemom mi bolo zdelené ako ubližoval a sám si zvoli tento osud v tele postihnutého chlapca, ktorý si takto potrebuje vyrovnať karmu. Jeho braček dvojča odumrel v brušku už v 5 mesiaci. …takže tu v tomto prípade sa 2 duše dohodli spolu inkarnovať, jedna z nich sa nenarodila, zrejme si sama vzala život, alebo jeho činy boli veľmi kruté…ťažko povedať.Okrem toho pomáhajú vyrovnávať karmu svojej matke, ktorá sa snaží nezištne a s láskou, aby jej syn chodil a bol samostatným človekom.

Raz som mala sen ako mi v ňom bolo ukázané ako si prechádzam životmi od tých neplnohodnotných, kedy som sa ani nenarodila a skončila ako potrat v rôznych štádiach tehotenstva, potom ako mŕtvy novorodnec až po tie plnohodnotné životy, kedy som žila naplneným životom.

Duša bola stvorená čistá, lenže životmi v tele sa zaniesla pre nevedomosť a vďaka túžbe po láske k Bohu a aby sa mohlo čo najbližšie k nemu priblížiť sa chce práve životmi a duchovným rastom očistiť, aby mohla pokračovať potom vo vyššom pláne samotného bytia a pomáhať iným spôsobom ako to robia Anjeli a Svetlené bytosti.
No a aj temených tu máme a radi sa schovávajú za mocných, skrz ktorých potom riadia ostatných…a ten pach síry som raz v hrdle pocítila, keď som niekoho riešila a hneď mi tá energia dala aj najavo, aby som sa stiahla a viac nezasovala.

Žijeme vo svete viditeľnom, ktorý obklopuje neviditeľný svet a čím bližšie k Bohu, tým je ten svet čistejší, krajší a žiarivejší. 😉

Pekný večer prajem.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.