Kategórie
cesta k sebe

Člověk má dvojí podstatu.

allatraRigden: Člověk má dvojí podstatu. Lidský rozum se může lehko pohybovat z jedné krajnosti do druhé, čímž v člověku vyvolává nepokoj a nestabilitu. Vnějšek je pouze odrazem vnitřního stavu.

Anastasia: Ale jsou i tací, kteří pronikli do hloubky Poznání. To jim pak od základu změnilo život. Takoví lidé nepotřebují důkazy očividné převahy duchovního nad logikou rozumu. Jsou ve své životní volbě pevní. Tito lidé mají čistou Duši, jejich vědomí nezabředlo do bláta stereotypů egocentrického světa a osobních pochybností. Jsou doslova lotosovými květy: když na nědopadají sluneční paprsky, natahují se za Světlem. Proto je kvalita jejich otázek týkajících se vnitřního světa zcela jiná. Jejich otázky nevycházejí z logiky ani z lidského rozumu, ale z hlubokých pocitů. Jde doslova o neviditelnou komunikaci mezi dušemi.

Rigden: Hluboké pocity jsou zvláštním jazykem, odlišným od obyčejného lidského. Když v sobě člověk překonává to nízké, každý den na sobě pracuje, vyvíjí se, duchovně se jako lidská bytost mění, stává se osvíceným. Když člověk duchovně roste, čelí otázkám svého rozumu. Zkušenosti s duchovními praktikami mu dávají pochopit, že materiální mozek je ve svém chápání omezen a váže se k tělu, ale tělo je pomíjivé a smrtelné. Ovšem Duše, která v něm přebývá, je neviditelná ale věčná. Rozumí, že smyslovou zkušenost nelze hodnověrně předat slovy rozumu. Vždyť duchovní praktiky jsou pouze nástroje, které pomáhají odhalit, poznat a rozvíjet hluboké pocity člověka, s jejichž pomocí komunikuje s Vyššími silami v jejich jazyce – v jazyce hlubokých pocitů. O božském se proto přímo mluvit nedá, protože jakákoli myšlenka bude jen pouhou alegorií. Neboť božské – to je jiný jazyk, jazyk ne rozumu, ale hlubokých pocitů, takový, kterému rozumí Duše každého. Je to společný jazyk lidských Duší. A je to jazyk Pravdy.

Anastasia: Ano, podobná zkušenost opravdu přichází s praxí. Pochopila jsem, že existuje podstatný rozdíl mezi asociacemi rozumu a chápáním právě hlubokými pocity. Je těžké předat svou zkušenost pomocí slov. Ačkoli lidé, kteří jsou naladěni na stejnou duchovní vlnu jako ty, tě chápou beze slov.

Rigden: Otázka spočívající v tom, jak se podělit o svoji duchovní zkušenost a jak objasnit lidem opravdovou Realitu, trápila v každé době ty, kdo opravdu poznali Pravdu. Je těžké předat pomocí slov obsah vlastní duchovní zkušenosti, vždyť jde o zkušenost poznání zcela jiného světa, který se od toho materi- álního liší. Jinými slovy vše co řekneš, bude přijato materiálním myšlením skrze prizma zkušenosti tohoto světa, a tím pádem to bude buď nesprávně pochopeno, nebo pocitově zkresleno. A k tomu všemu z tisíců lidí, kteří poslouchají, to ve skutečnosti uslyší jen několik málo z nich. Ostatním to nepřinese žádný užitek. Vždyť hranice Reality jsou známy jen tomu, jehož Oko ji sleduje.

Anastasia: Jsou také čtenáři s bohatou životní zku- šeností. Podle lidských měřítek ve svém životě v mnohém uspěli, mnohého dosáhli, získali možnost v okolním světě mnohé změnit. Znalosti zasáhly jejich Duši, ale rezonance vzniklá ze střetu se vzdělaností rozumu, jim nedává klidu. A ačkoli jejich otázky vycházejí z logiky, jsou založeny na životní zkušenosti a podstata jejich otá- zek vychází z jejich duchovna. Je cítit, že tito lidé chtějí znát odpovědi ne kvůli prázdné zvědavosti, ale proto, že cítí potřebu změnit svět k lepšímu. Jednu z takových otázek jsem shledala závažnou a důležitou, abych vám ji položila, protože odpověď na ni může od základu změnit pohled lidí na svět a může ovlivnit globální volbu civilizace. Otázka je následující: „Existují takové Znalosti, které lidé nemohou využít na vojenské účely, ale přitom by takové informace byly schopny otřást ofi ciálními vědními disciplínami a přivést zvídavý rozum k přímému vědeckému důkazu o tom, že materiální svět pochází z Duchovního světa, tedy že svět stvořil Bůh?“

Rigden: Ano, vidím, že tato otázka pochází od člověka, který touží poznat Pravdu… Když se lidé na tuto otázku ptají, znamená to, že už nadešel čas dát na ni odpověď. Ano, takové Znalosti existují. Týká se to oblasti astronomie, přesněji vědy s názvem astrofyzika, která zkoumá jevy v kosmickém prostoru, evoluci a vzájemné vztahy kosmických těles a jejich systémů. Když vezmeme v úvahu, že na současné úrovni vývoje se v astrofyzice využívají nové objevy moderní fyziky a aplikují se poslední výdobytky vědecko-technického pokroku, je jasné, že poznatky, které takto získáme, budou v mnohém napomáhat rozvoji samotné fyziky jako vědy, která zkoumá obecné zákonitosti přírodních jevů. A pokud lidé dostatečně do hloubky proniknou do fyzikálních zákonů, budou moci dojít vědeckou cestou k reálnému důkazu o tom, že Duchovní svět je ten prvotní a Materiální druhotný. To tedy změní kvalitu a smysl života lidí a otevře tak ještě jednu cestu k pochopení Pravdy, a sice skrze vědu.

Anastasia: To bohužel můžeme vidět i v současné civilizaci, kde je člověk otrokem svých zhoubných vášní. Příklad z nedávné minulosti: kosmický prostor okolo Země si lidé začali osvojovat bezprostředně poté, co byla vytvořena balistická raketa a jaderná bomba. 14 Rigden: Pokud lidstvo nezmění své myšlenkové priority ve prospěch duchovna, čeká ho smutný konec. Takové civilizace obvykle nemají dlouhého trvání a existují jen relativně krátce, protože sami sebe zničí ve válkách. Anastasia: Hm, ano, sto let nebo tisíc, z pohledu Vesmíru je to nic. Smrtelný člověk tedy o globálních praktických pozorováních kosmických objektů nemá co mluvit.

Rigden: Lidský život je pomíjivý, to je pravda. Ale člověk je mnohem víc než jen tělo. A proto bylo mnoho znalostí, týkajících se především jevů lidským okem neviditelných, lidem poskytnuto již v počátcích. Takže lidé už velmi dávno znali uspořádání světa, Vesmíru, a také mnohorozměrnou strukturu člověka, jeho podstatu a poslání. Jiná otázka je, jak byly tyto Znalosti uzurpovány lidským Egem, překrucovány až k nepoznání materiálně omezeným rozumem a v jaké podobě se do dnes dochovaly.

Anastasia: Pochopení jevů vycházející z Duchovního světa.

Z KNIHY: AllatRa ANASTASIA NOVYCH

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.