DigitalAngelofPeaceNáš pocit zrady, nespravedlnosti a krutosti nás bude dostávat do situací, jež nás nutí vidět vyváženější obraz světa. Jsou tu výzvy, abychom se naučili vidět spravedlnost za zdánlivou nespravedlností světa a opět získali důvěru ve víru, že se o nás bůh  stará.

Pocit, že jsme si nezasloužili, aby se s námi jednalo určitým způsobem nebo abychom museli zažít určité věci, nás nutí usilovat o spravedlnost, nápravu, touhu po odplatě nebo i pomstě. Postupně však začneme vidět širší obraz a chápat vyšší logiku dění. V konečném důsledku nejde o nápravu nebo odškodnění, ale o pochopení, že vlastně není co odpouštět,  neboť vše bylo dokonalé tak, jak to bylo – je to  součást božského plánu.

Do cíle  – k opětovné jednotě – se dostaneme,  pouze když pochopíme, že všechno v životě má svůj smysl – všechno slouží našemu uzdravení a vývoji vědomí.Čím více chápeme a uznáváme skrytý smysl,  za zdánlivě „špatnými“ událostmi, tím více se učíme důvěřovat vesmírnému plánu a všudy přítomné boží lásce.

Dar

Otevření duchovního srdce, abychom mohli svobodně dávat a přijímat lásku.  Opětovaná víra a důvěra v Boha.

Úryvok z knihy Chirón

Reklamy