HBT2Dostala som sa ku knihe od Júlii Sellers, kde opisuje zážitky manžela Michaela, ktorý vedome astrálne cestuje. Súznela so mnou časť o liečení, ktorú vnímam rovnako. Preto som aj prestala liečiť, lebo som cítila, že energia liečenia nejde do hĺbky duše a stále mi k tomu chýbalo akési poznanie, pochopenie. Všimla som si aj  u seba, ak som transformovala energiu v zablokovanej oblasti,  že bolesť ustúpila, no energia sa za nejaký čas znova zmenila na pôvodnú.  Známa bola na odblokovaní čakier, konkrétne liečiteľ u nej pracoval s 5. čakrou, no po 3 dňoch jej energia upadala do pôvodného stavu zúženia. Takže takéto liečenia sú len dočasné, pokiaľ sa nejde do hĺbky, až na koreň veci, kde energia zachytená v emočnom poli začala spôsobovať zhlukovanie a následne blok. 

Emočná cesta späť až ku koreňom

JS0025

 

JS0026

Včera som počúvala prednášky od Petra Chobota a táto ma  zaujala a pridávam ju sem k článku. 😉

Reklamy