Kategórie
Život sám o sebe

Mysl je stavitel: Na co myslíš, tím se staneš

myselBěhem svých studií na vyšší střední škole se Jerry zúčastnil víkendového semináře nazvaného „Příprava na budoucnost”. Jeho součástí byl i úkol popsat co možná nej detailněji, co by chtěl dělat za dvacet let. Jerry tomuto úkolu věnoval značnou pozornost a s maximálním nasazením se snažil představit si svůj ideální den. Účastníci semináře poté tyto svoje práce vložili do obálek, zapečetili je a schovali doma. 

Podivnou shodou náhod Jerry tuto obálku našel téměř přesně po dvaceti letech. Když si tuto svoji „starobylou” práci přečetl, byl překvapen, s jakou přesností svoji budoucnost odhadl, a nyní prožíval své původní sny.

O čem tento pravdivý příběh vypovídá?

Že Jerry byl jasnovidec a úspěšně předpověděl svoji budoucnost? Možná. Pravděpodobnější však je, že to, co se Jerrymu přihodilo, je ilustrací čehosi hlubšího a významnějšího. Principu, jenž se opakovaně vyskytoval ve výkladech Edgara Cayceho: Mysl je stavitel. Jinými slovy, s pomoc í nesmírné síly své mysli jsi schopen utvářet svoji budoucnost, svoji situaci ve světě, to, čím jsi. Tato síla je zvláštní dar tvořivé Síly čili Boha.

Co je tento dar, tato základní součást tvé duše?

Je to tvoje schopnost představit si budoucnost? Je to ona tajemná část tebe, jež je schopna vymýšlet sny, zatímco spíš? Ve skutečnosti jsou to tyto všechny věci dohromady. Tvoje mysl má mnoho aspektů a je spojnicí mezi světem ducha a hmotné skutečnosti. Fráze MYSL JE STAVITEL se většinou ve výkladech Edgara Cayceho nacházejí jako část duchovního zákona, jenž sumarizuje samotný tvořivý proces. Ve svém úhrnu tato formulace říká: „Duch je život, mysl je stavitel a tělesné je výsledek. “

Tato jednoduchá slova představují základní životní fakta. Pochopením tohoto konceptu dostáváš do rukou účinný nástroj k dosažení osobní spokojenosti. Tato formulace začíná u zdroje a podstaty veškerého života, ducha – základu všech věcí — síly, z níž je vše zrozeno. Řekové ji nazývali pneuma. Hindové shakti; siouxští indiáni wakonda.

V západních náboženstvích je označována za sílu Boha. Výklady Edgara Cayceho ji pojmenovávají jako tvořivou Sílu, avšak nezáleží na jejím jméně, duch je zdrojem všeho, co je. Jak se tato duchovní síla projevuje y troj dimenzionálním světě času, prostoru a tvaru? Skrze činnost mysli. Toto tvrzení lze snadněji pochopit následnou analogií. Představte si promítačku diapozitivů. Žárovka odpovídá zdroji života, promítací plátno hmotnému světu. Diapozitiv představuje mysl! Tento průhledný diapozitiv mění světlo a promítá je na plátno. Mysl pracuje stejným způsobem. Naše city, postoje a myšlenky vytvářejí „myšlenkové formy”, jež fungují jako jednotlivé diapozitivy.

V minulosti jsme si vytvořili řadu různých myšlenkových forem, jež jsou v naší mysli uloženy jako jednotlivé diapozitivy v zásobníku pro diapozitivy. Je na nás, který z těchto „diapozitivů” si vybereme. Tyto myšlenkové formy jsou zcela reálné, ačkoliv nejsou hmotné povahy a utvářejí hmotný svět podle svých vzorů. Jeden Cayceho výklad ří- ká, že myšlenk y jsou věc i tak skutečn é jako špendlík zapíchnutý do vašeho prstu.

Co je myšlenka? Jak vypadá?

Jak Cayce, tak i švýcarský psychiatr Jung popisují svět myšlenek jako „čtvrtou dimenzi”, dimenzi myšlenek. Co činí skutečnou napří- klad tuto knížku? Je to papír, či barva? To je povrchní vysvětlení. Hlubší odpověď na tuto otázku spíše zní, že „skutečnost” myšlenek lze zhmotnit v myšlenkách, jež vzniknou v tvé mysli jako následek přečtení si dané věty. Rovněž sny svědčí o světě myšlenkových forem. Dokladem toho je i následující příběh. Jedna žena požádala Edgara Cayceho o interpretaci podivného snu. Zdálo se jí, že roztáhla své paže s dlaněmi oto- čenými vzhůru. Obě její paže byly ozdobeny diamantovými náramky. V té době se spolu s manželem pokoušeli počít dítě. E. Cayce tento sen vysvětlil tak, že onu noc se jim to konečně podařilo.

Náramky symbolizovaly její radost, že bude jejich dítě chovat ve svých rukou. Tento příběh stačí k tomu, abychom se obdivovali mimořádným schopnostem mysli. Ještě podivnější však je, že sestra oné ženy, žijící daleko od ní, měla téže noci stejný sen! I jí se zdálo o roztažených pažích její sestry s diamantovými náramky . Toto ilustruje, že se mů- žeme stát citlivými na myšlenkové formy druhých lidé.

Jak správne žít Edgar Cayce

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.