Mnoho tisíciletí zde na Zemi vládla mužská energie. Žena byla pouze ženou na povrchu a svou skutečnou SILNOU ženu musela držet uvnitř sebe a nepustit ji ven. Tímto ženská síla slábla. Nyní je však čas, kdy je nutné vrátit se k sobě a svou vnitřní ženu znovuobjevit a umožnit jí se projevit ve vší síle a lásce. Zbořit tento program, který je založen především na strachu, na absenci sebeúcty, na absenci sebelásky. Je to cesta, která je nevyhnutelná pro celé lidstvo, cesta, kterou se již mnoho lidí vydalo a každým dnem, každou minutou se přidávají další a další. Jsou to takzvaní probouzející se a probuzení. Je to opouštění programů, kterými se nás systém snaží stále ovládat.

Ačkoliv je již zřejmé, že tento starý systém už nemá dlouhou životnost, skupiny i jednotlivci, kteří spí, či u nich stále převládá silná (agresivní) mužská energie, se této změně snaží bránit. Jsou to lidé, kteří jsou sami plni strachu a snaží se vědomě, či instinktivně, zasévat strach v probouzejících se lidech, zejména ženách.

Prošla jsem si tím, čím si procházíte vy a ráda vám na té cestě podám pomocnou ruku.

athea-art.eu

Zdroj: vimeo.com

Reklamy