anitram kresba,,Čo keby si sa tešil  zo života, na miesto toho, aby si  ním prechádzal so zaťatými zubami a nútil sa robiť rôzne veci bez radosti a lásky?

Život je nádherný………..” Neprestajne sa modli. Nech je tvoj život neustálou modlitbou lásky a vďakyvzdania.

Život je veľmi, veľmi dobrý, ale pamätaj, budeš ho mať taký, aký si ho sám urobíš.

Preto, ak bude negatívny, privoláš si negativitu a tvoj život zahalí temný mrak a oddelí ťa od najvyššieho dobra. Ak budeš mať ku všetkému stále pozitívny prístup, ak budeš vo všetkom a v každom vidieť dobro, obloha bude modrá a všade okolo teba a v tebe bude svietiť slnko.

Naplň svoj život láskou, vierou, nádejou a naplnením. Uč sa milovať život, pretože, keď sa to naučíš, tvoj život bude stále modlitbou a naozaj sa budeš neprestajne modliť.

Modlitba je tvoje vnútorné spojenie so mnou, pri ktorej sa spolu prechádzame a rozprávame, tak, ako to bolo na počiatku. Modlitba je potravou ducha, výživou pre dušu. Je to hlboká vnútorná potreba každej duše. Uvedom si tu vnútornú potrebu a odpovedaj na ňu.

Eileen Caddyová – Otváranie dverí do vnútra.
Reklamy