Cesta Lásky

AA Michael prostřednictvím Ronny, březen 2016

Milovaní mistři, všechno ve Vesmíru je obdařeno určitým vědomím a vlastní rovinou vnímání. Pamatujte, VEŠKERÉ Stvoření – Vesmír (Vševesmír/Všehomír) na všech úrovních – je Vesmírná Energie, která byla vyslána ze Srdce-Jádra Nejvyššího Stvořitele. Tato Energie se skládá z nekonečně různorodých vibračních frekvencí, které se vzájemně prolínají, a přesto jsou od sebe oddělené různorodostí frekvencí vibračních vzorců Světla. Toto Světlo/Energie Stvořitele obsahuje všechny součásti Stvoření, a tyto nesčetné Zaseté Vzorce Světla tvoří úplnou soustavu mnoha úrovní materiálního projevu. Termíny používané k popisu mnohačetných úrovní Stvoření, jako „Dimenze a PodDimenze“, byly vytvořeny k tomu, aby přinesly jasnost a porozumění velmi úplné „povaze reality“, ve které všichni existujete. Jak si je většina z vás vědoma, každá Dimenze ve vašem pozemském éterickém prostředí má sedm podúrovní.

TŘETÍ A ČTVRTÁ DIMEZE * DUALITA

ENERGIE + HMOTA

POZITIVNÍ/AKTIVNÍ ** NEGATIVNÍ / PASIVNÍ, VNÍMAVÁ

PÁTÁ DIMENZE…

View original post 1 761 more words

Reklamy