Kategórie
Energia

Predpoklady pre zhmotňovanie..

1. předpoklad: Radikální zhmotňování vychází z toho, že zdrojem všech našich potřeb je Duch. Že přirozeným stavem vesmíru je hojnost, a že neexistuje nedostatek. Z této premisy vycházíme, když vědomě vytváříme a zhmotňujeme to, po čem toužíme, s vědomím, že si zasloužíme cokoliv, co chceme.

how-to-materialize-thoughts-300x180Většina lidí se zřejmě shodne na tom, že ve vesmíru neexistuje nedostatek energie. Vlastně jí je nekonečné množství. Pakliže jsou všechny předměty fyzické povahy pouze energií, která se projevila pomocí vědomí, jak naznačuje kvantová fyzika, pak by teoreticky neměl nastat nedostatek ničeho, o čem si řekneme, že po tom toužíme  alespoň za předpokladu, že víme, co chceme, a že si o to umíme říct.

Fyzik David Bohm tvrdí, že hmotná realita našich každodenních životů je pouhou iluzí asi jako holografický obraz. Za touto takzvanou objektivní realitou se nachází hlubší řád reality, která neustále vytváří materiální svět. Tuto rovinu reality, kde se nacházejí věci, jež se ještě neprojevily (jsou „zahalené“) a čekají, až se budou moci díky mechanismu vědomí projevit čili uskutečnit, nazývá Bohm implicitní řád. Ve chvíli, kdy se působením vědomí tato věc projeví (explikuje), stane se součástí toho, co Bohm nazývá explicitní řád reality.

David Bohm chápe vytvoření všech hmotných věcí jako výsledek nesčetných přechodů mezi implicitním a explicitním řádem reality, přičemž neexistují žádná omezení, co všechno lze z implicitního řádu projevit (explikovat). V implicitním řádu existuje všechno. Všechny věci se tam nacházejí, zahalené ve formě energie, a jen čekají, až je my svým vědomím vytvo- říme a explikujeme. A my máme moc to učinit právě to mám na mysli, když mluvím o radikálním zhmotňování.

Buď to udělat, nebo ne  to je jen naše volba. Nevěřím, že byste mohli s čistým svědomím říct, že se vám nikdy v životě nestalo to, že jste po něčem opravdu toužili a ono se to nevysvětlitelně objevilo, zrovna když jste to potřebovali. Vyzývám kohokoliv, ať řekne, že se mu něco takového nikdy v životě nestalo! Nezáleží na tom, jestli jste si to pak vysvětlovali jako štěstí nebo náhodu, či jste si našli nějaký objektivní důvod, proč k tomu došlo – naše opičí mysl si vždy vymyslí něco logického, jak podobné věci vysvětlit.

Ale co takhle možnost, že jsme danou věc vyvolali z implicitního řádu? To mě přivádí k otázce, zda si něco zasloužíme, nebo ne, která je zmíněna v poslední větě tohoto prvního předpokladu. Z našeho lpění na starém paradigmatu vzešlo mnoho negativních názorů, ale mezi vůbec nejhorší patří, že „toho nejsem hoden“ a „to si  nezasloužím“. Tato a další negativní přesvědčení velmi účinně blokují naši schopnost dosáhnout do pole hojnosti na to, po čem toužíme. Jsou neuvěřitelně oslabující, a přesto je valná většina lidí v nějaké formě má.

Všechna tato negativní přesvědčení mají svůj počátek v extrémně kritickém žebříčku hodnot starého paradigmatu. Skutečnost je ale taková, že vesmír je naprosto neutrální. Nikoho a nic neposuzuje a nikdy nezkoumá, nakolik je člověk něčeho hoden či nakolik si to zaslouží. Vesmír nás bezpodmínečně miluje a dává nám vše, oč žádáme.

Pokud ale budeme věřit, že si něco nezasluhujeme, tak nám dá jen to, čím se toto přesvědčení potvrdí. Dostanete jen tolik, kolik si myslíte, že zasluhujete. Jak bylo řečeno v první části, pokud chcete vědět, jaká jsou vaše přesvědčení, podívejte se kolem sebe, co vás v životě potkává. Je mezi tím přímá souvislost.

2. předpoklad: Radikální zhmotňování závisí na tom, do jaké míry je člověk ochoten za použití nástrojů radikálního odpuštění zbavit své vědomí všech „příběhů“ na téma Pachatel/Oběť a veškerého vzteku, obviňování, odsudků i očekávání, které se na ně vážou.

V tomto předpokladu jde o kvalitu a čistotu vašeho energetického pole a o úroveň vašich vibrací. Abyste byli schopni uskutečnit to, po čem v životě toužíte, je zapotřebí, aby byly vaše vibrace relativně vysoké a vaše energetické pole relativně čisté.

Představte si své energetické pole jako vzduchový filtr v autě. Čím více je filtr zanesený, tím méně je motor výkonný. A stejně platí, že čím více je vaše energetické pole zanesené zlostí, hněvem, hořkostí či  smutkem, tím nižší jsou vaše vibrace a o to méně budete schopni praktikovat radikální zhmotňování. Naštěstí máte k dispozici metodu, která vám umožní vyčistit své energetické pole od všech „příběhů“ na téma Pachatel/Oběť, jež v sobě nesou nízké vibrace. Touto technologií je radikální odpuštění.

Zranění z raného dětství, jako je opuštění, odmítání nebo třeba zneužívání, lze cestou radikálního odpuštění rychle uzdravit. A stejně tak bolest z rozvodu, ztráty přítele či partnera, zradu, problémy v zaměstnání a podobně. (To ale neznamená, že si nedovolíte tyto pocity vnímat. Naopak, to je potřeba a je to zásadní! Potlačovat tyto pocity by znamenalo, že provádíte takzvaný spirituální bypass, který nikdy nefunguje.). Pocity viny a studu lze rychle vyčistit pomocí radikálního odpuštění sobě samému . Abychom měli vysoké vibrace, je třeba zcela opustit vědomí oběti a pachatele. Vina nemá v tomto paradigmatu žádné místo.

Žádné obviňování a ukazování prstem na jiné. Je třeba převzít zodpovědnost za život, který jste si vytvořili, protože tak to je  svůj život jste si skutečně vytvořili vy sami. Co to znamená mít vysoké vibrace? Lze poznat, jestli má někdo vysoké, nebo nízké vibrace? Následující odstavce vám to osvětlí.

Lidé s nízkými vibracemi

Lidé s nízkými vibracemi pravidelně prožívají emoce, jako je hněv, strach, vztek, žárlivost, cynismus, apatie a podobně. Zdá se, že v nich vždy převažují od základu negativní názory. Jsou to obvykle energetičtí upíři*, kteří si ze systému berou více, než kolik do něj vkládají. Mají tendenci vinit okolní lidi a sami sebe ospravedlňovat.

Lidé s vysokými vibracemi

Lidé s vysokými vibracemi jsou obvykle prosti většiny negativních emocí a převažují u nich od základu pozitivní názory. Bývají to bystří, šťastní, otevření, sympatičtí, zářiví, ochotní a tvořiví lidé. Spíše než negativní emoce obvykle prožívají uznání, vděčnost, soucit, pokoru a lásku. Mohou také čerpat jemnější energii pocházející z Ducha a vyhnout se energii, která proudí z ega.

Lidé s vysokými vibracemi mají obvykle pozoruhodně bezúhonnou povahu a obvykle vkládají do systému mnohem více, než si z něj berou. Rozdávají energii lidem ve svém okolí, spíše než aby ji z nich vysávali. Je příjemné nacházet se v jejich společnosti.

Škála vibrací

Tabulka níže ukazuje, jak vysoko se řadí jednotlivé stavy naší mysli z hlediska jejich vibrací. Tyto informace pocházejí z práce lékaře Davida Hawkinse a jeho přelomové knihy Moc versus síla3 , ve které uvedl stupnici stavů mysli od 1 do 600. *

Stav mysli              hodnota           emoce

 • Mír                                     600             Blaženost
 • Radost                                540              Klid
 • Láska                                  500              Úcta
 • Rozumné uvažování          400               Pochopení
 • Přijetí                                  350              Odpuštění
 • Ochota                                 310              Optimismus
 • Neutrálnost                          250            Důvěra
 • Odvaha                                 200              Ujištění
 • Hrdost, Pýcha                        175             Pohrdání
 • Hněv                                      150                Nenávist
 • Touha                                    125                Žádostivost
 • Strach                                    100                Úzkost
 • Žal                                           75               Lítost
 • Apatie                                      50             Zoufalství
 • Vina                                        30              Obviňování
 • Stud                                       20               Pokoření, Ponížení

200 Rozhodující úroveň

Kritickým bodem na této stupnici je hodnota 200. Na úrovni nižší než 200 jde dotyčnému člověku pouze o vlastní přežití. Takoví lidé mají sklon brát si ze systému více, než do něj vkládají. Mohou mít vý- razně negativní vliv na energetické pole jakékoliv skupiny, jejíž jsou součástí. Naopak člověk pohybující se na úrovni vyšší než 200 je schopen brát v potaz blahobyt ostatních stejně jako svůj vlastní, a tudíž může  mít výrazně pozitivní dopad na celkové energetické pole skupiny.

Abychom si tato čísla zasadili do kontextu: Hawkins tvrdí, že většina světové populace se nachází výrazně pod úrovní 200. Světový průměr se ale nachází o něco výše, a to na hodnotě 207, protože vibrace několika málo lidí se nacházejí na velmi vysoké úrovni (vyšší než 500), čímž vyvažují nízkou úroveň vibrací zbylé většiny. Přes hodnotu 200 se ale průměrná úroveň všech lidí na světě přehoupla až v poslední dekádě. Mimochodem člověk, jehož vibrace se nacházejí na úrovni 350, vyváží 200 000 lidí s vibracemi pod úrovní 200. A člověk s vibracemi na úrovni 500 jich vyváží 750 000!

Ani špatné, ani dobré

Smyslem je nepovažovat nikoho za horšího nebo lepšího a ani stejně dobrého či stejně špatného, jako je někdo jiný. Jak říká Hawkins: „Moralistické odsudky jsou pouze záležitostí úrovně, z níž jsou vnímány. Vidíme například, že osoba prožívající žal, který se vyskytuje na úrovni 75, bude v mnohem lepší formě, pokud dosáhne na hněv, který se vyskytuje na úrovni 150.

Hněv sám je ničivá emoce, je to nízký stav vědomí, ale jak ukazují sociální dějiny, apatie dokáže uvěznit jak jedince, tak i celé subkultury. Pokud zoufalý člověk dospěje k tomu, aby toužil po něčem lepším (touha – 125) a využil energii hněvu na úrovni 150 tak, aby si vypěstoval hrdost (175), pak může být schopen i podniknout kroky k dosažení odvahy*, která se vyskytuje na úrovni 200, a pokračovat k vylepšení svého vlastního stavu i stavu svého okolí.

Viac v knihe Radikální zhmotňování … Jak si v životě vytvořit to, co chceme  Tipping Colin C.

10 replies on “Predpoklady pre zhmotňovanie..”

Tá škála vibrácií Davida Hawkinse je super, len tam chýba 1ka Osvietenie, podľa mňa je to v zmysle Pravého Poznania hodnota je 700 – 1000 len by som prehodil Mier za Lásku. A už len Harmónia, Zámer a Skutky a ideme po škále hore 🙂

Liked by 1 person

Tiez by som lasku vysunula najvyssie. A chyba mi tam harmonia..Osvietenie beriem skorej ako stav vedomia..nie mysle…mysel je cela osvietena a uz koname..prejavujene sa z roviny ducha , nase vedomie je uplne ciste..nezatienene osobnostou.egom..neviem..mozno sa mylim..ale tak to vnimam ja. Laska je stav tela..ktory v nom precitujeme ako najvyssiu vibraciu…ale osvietenie je stav ducha..

Páči sa mi

Láska aj Osvietenie je podľa mňa stav nielen tela, alebo vedomia, ale kombinácia stavu tela, duše a mysle (mysľou myslím 🙂 náš “filter” ktorý nám bráni byť v našom prirodzenom stave v akom je náš duch).
Ale samozrejme aj na fyzickej úrovni pociťujeme vibrácie Lásky.

Liked by 1 person

To ano …laska ako stav bytia…len v tele jej prejav je iny…co som citala zazitky v klinickej smrti…tak to pocitenie bezpodmienecnej lasky bol velmi silne..neopisatelne..co v tele nie je mozne..

Raz som.nieco podobne zazila…vystupila mi energia v srdcivej cakre…viem..ze za tym.bola jedna bytost ktora mi ukazala silu lasky…hrud ma zaliala teplom a ja som.mala pocit..ze sa ma dotkol Boh…neskutocna laska..cistota ma zaplavovali a tiekli mi slzy po tvari…nezmohla som sa na nic…

Vystupocala mi uz viac krat kundalini..ale toto bola sila..krasa.

Hej ..osvietenie je spojenie ducha.. duse v tele…inak to nejde.😊preto hladame seba samych a snazime sa byt vedomym a prepajat toto vsetko v tele..
Myslim..ze to vnimame rovnako..len pouzivame ine slovne prepojenia.😉

Liked by 1 person

Pár krát som to taktiež zažil, snažil som sa to precítiť a udržať to vnímanie Lásky čím dlhšie. Prirovnal by som to až k transcendentálnemu zážitku. Páči sa mi, že niekto vníma svet podobne ako ja,samozrejme je to len pár myšlienok, ale aj to je super 🙂

Liked by 1 person

Je ich vela..nie si sám..😊 a osobne som vdačna za tuto otvorenu dobu…pristup k informaciam ..len treba dat pozor na to..aby sme nesli cestou inych…ale svojou vlastnou.😉
Poznam to… zotrvat v takom stave nie je jednoduche..hlavne ak to pride necakane.😊

Liked by 1 person

Veď práve je super že môžu komunikovať ľudia takouto zjednodušenou formou a nie ako v dávnych dobách keď neexistovali mobily a internet 🙂 Škoda že sa nami snažia manipulovať nie len ľudia a že ich ale je v tejto Kali Yuge, ale aj iné sebecké bytosti a veľakrát o tom ani nevieme a ešte si myslíme aký sme dobrý, alebo prospešný pre druhých, komunitu, ľudstvo pritom škodíme im aj sami sebe a tým nemyslím len mágiou.

Páči sa mi

Vidim..ze aj s tymto mas skusenost….🤔😒
…presne tak…vsetko je jedna velka hra. Kiezby sme mohli nahliadnut do planu nasho zivota..ako sme rozhodili kocky s kym vsetkym….preto je dobre drzat sa vibracne vyssie aby nizke energie nemali na nas dosah.

Liked by 1 person

Niekedy je tazsie sa zbavit niecoho pri nas,ak je dana entita mentalne silna. No vzdy plati uvedomit si ..cim sme si to pritiahli a comu venujeme pozornost.

Hej je tu viac clankov aj o tejto teme.myslim ze som ich ukladala na stranku astral a posobiace energie.

https://anitram.wordpress.com/2014/02/14/psychicke-problemy-nasledkom-posobiacich-sil-z-minulosti/

https://anitram.wordpress.com/2017/02/23/bosoracka-rana-hexensus/

https://anitram.wordpress.com/2016/09/21/prekliatie-z-minulosti/

A ine…niekde tam.je aj clanok ako synkovi do sna vosla astralna entita..krical o pomoc a potom.mu poletovala v izbe…urobila som mu ochranu a ona nad ranom mi to vratila..bolestou v 3 oku…😒

Svet je plny rozneho bordelu z astalu… 😥😒

Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.