Kategórie
Numerológia a Astrológia

Planety a ich astrologická symbolika…

planety

Moja známa dokáže každú situáciu v živote, ktorá sa jej udeje úžase opísať astrologicky. Popíše mi postavenie planét v domoch , ich vzťahy a to, čo môže očakávať, takže je akoby 2 kroky vpred a pripravená.  😉

Planety představují další významný prvek horoskopu. Astrologie ke tradičním planetám přiřazuje také dvě Světla – Slunce a Lunu. Planety reprezentují symbolické funkce (kromě Slunce a Luny neuvažujeme o nějakém fyzikálním působení planet na Zemi), nástroje našeho růstu, které jsou nutné pro zdárný vývoj (nemá proto smysl hovořit o „dobrých” a „špatných” planetách). Jejich symbolika je úzce spjata s postavením v rámci sluneční soustavy a s délku cyklů jejich oběhů, která s tím souvisí.

Planety dělíme podle jejich rozestavení ve sluneční soustavě na osobní (Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars), kolektivní(Jupiter, Saturn) a transcendentní (Uran, Neptun, Pluto). Podívejme se nyní na stručný přehled symboliky jednotlivých planet (v závorkách jsou uvedena domicilní znamení příslušné planety; významné postavení značí dominantní postavení v horoskopu z pohledu tvaru nebo v bezprostředním kontaktu s hlavními osami horoskopu):

 Slunce (Lev) – OTEC, král, tvůrce, obraz manžela, dospělého muže, idea, vitalita, životní síla, ego, vůle prosadit se, přirozená, vrozená autorita (Autorita solární bývá spontánní a odvíjí se obyčejně od nějakého výrazného a odvážného (někdy i drzého) tvůrčího počinu – díky něčemu zazáříme. Poněkud jiný typ autority reprezentuje Saturn. Tam jde o autoritu, která “náleží po právu” – je daná mocí, zákony, není to příliš spontánní, stojí hodně úsilí, bývá vydupaná, vynucená, ze strachu nebo za dlouhodobé zásluhy.), mužská, budující energie, síla umožňující život a růst, odlesk absolutna, symbol nesmrtelnosti a Božího Slova v lidstvu. Je to ukazatel podstaty člověka, jeho vývoje, délky a intenzity života. Symbolizuje centrum osobnosti, její poslání a zaměření, vede jedince k jeho pravé povaze. Naznačuje též energii, která nás udržuje v chodu.

Jak dojít cíle, jak se stát sebou.

významné postavení – energičnost, kreativita, síla a vůle nebo egoismus – objektivní, životodárný princip – ŽIVOT

Luna (Rak) – pro nás není chladný kámen, ale naopak symbol oživující, realizující, distribuující a konkretizující solární impulsy, energii (do Slunce nelze pohlédnout přímo), ochraňující, plodící, obraz dospělé ženy, MATKY (solilunární cyklus 29,5 dne koresponduje s menstruačním cyklem žen), manželky, domova, zázemí, citů, spontánní, mateřské lásky, která nekalkuluje (na rozdíl od Venuše, kde je to „něco za něco”). Luna je symbolem přizpůsobivosti, receptivní energie (srpek Luny svým tvarem připomíná ucho nebo parabolu – přijímač), všedních, každodenních záležitostí. Významným ukazatelem schopnosti přijímat nové věci a změny je také rychlost Luny. Podle M.E. Jonese rychlá Luna (> 1430 st./den) ukazuje na lidi dychtivě čelící životním situacím, kteří chytají rychle nové postoje, mají operativní paměť. U pomalé Luny (< 1230 st./den) bývá menší ochota vstupovat do nových situací, pozorují, déle a obezřetně uvažují, mají trvalejší paměť.

Jak dojít jistoty, bezpečí.

významné postavení – citlivost, vnímavost, empatie, schopnost naslouchat, laskavost (důležitější než „úspěchy” je spokojenost a pohoda), péče nebo pasivita a zápecnictví – subjektivní, emocionální princip – CIT

 Merkur (Blíženci, Panna) – POSEL, PROSTŘEDNÍK, symbol mladých lidí, sourozenců, archetyp dítěte (je satelitem Slunce). Symbolizuje bystrost, zručnost, komunikaci, mentální, nervovou energii, intelekt, rozum, schopnost učit se, zvládnutí technik, využití znalostí a dovedností, směnu zboží nebo informací …

Jakým způsobem poznávat, komunikovat, vyjadřovat se.

významné postavení – komunikativnost, výřečnost, zvídavost, zručnost nebo vychytralost a podvody – princip intelektu, komunikace – ROZUM

Venuše (Býk, Váhy) – KRASOPANÍ, mladá krásná žena, milující, schopná plodit, stát se matkou, ztělesnění principu lásky nebo také nenávisti a citové zvrácenosti (kulty mladých krásných žen mají totiž dvě podoby: bohyně laskavá, milující nebo bohyně krutá, ničící, žádající velké oběti). Venuše symbolizuje magnetismus ale také magii (svými zastávkami ve zvěrokruhu opisuje pentagram), hodnoty, to čeho si ceníme, lásku, která není tak úplně nezištná.

Jak hodnotíme, jak navazujeme kontakty, kde leží naše city, co nás přitahuje.

významné postavení – smysl pro hodnoty, harmonii, umění, přitažlivost nebo hrabivost a netolerance k těm, kteří nesdílejí mé postoje – princip náklonnosti, laskavosti – LÁSKA

Mars (Štír, Beran) – VÁLEČNÍK, ATLET, bojovník, muž, který se může stát otcem, princip moci, prosazení vůle, odstředivá energie, síla k realizaci našich záměrů. Je to symbol akce, agresivity, důrazu a efektivity.

Jak realizujeme své záměry, jak využíváme svou sílu, jakým druhem síly disponujeme.

významné postavení – aktivita, dravost, nebojácnost nebo hrubost a neomalenost – princip pronikavé akceschopnosti – BOJ, AKCE

Jupiter (Střelec, Ryby) – MUDRC, UČITEL, duchovní vůdce, osoby středního věku ve význačné náboženské nebo finanční a společenské pozici. Je to symbol expanze, rozšiřování teritoria, majetku, vědomostí, titulů, prosperity, dobrého jména, váženosti, kolektivních, civilizačních aktivit, kolektivních sportů …

Jak nabýváme na velikosti, jak se rozvíjíme.

významné postavení – velkorysost, nadhled, směřování za určitým ideálem nebo snobství a nafoukanost – princip expanze, uvolnění – RŮST, NADŠENÍ

Saturn (Kozoroh, Vodnář) – STAŘEC S KOSOU, OCHRÁNCE TRADIC, STRÁŽCE PRAHU POZNÁNÍ (je poslední planetou viditelnou pouhým okem), symbol zákonů času a prostoru, konečnosti a pomíjivosti všeho pozemského, kontrakce, mantinelů. Je známkou nejhlubších, nejintenzivnějších a také nejdlouhodobějších záležitosti – možností dosáhnout stability a vyrovnanosti. Je to něco, co nelze obejít, co se nám stále vrací (astropsychologické školy dávají Saturn do spojitosti se STÍNEM C.G. Junga), co nás tlačí k tomu, abychom vyvinuli schopnost soustředění, plánování, časování. Pokud to odmítáme, pak se obyčejně točíme v bludném kruhu stereotypu a opakování stále stejných chyb.

Jak se koncentrujeme, ovládáme, jak dosahujeme stability.

významné postavení – obezřetnost, disciplina, soustředěnost, hloubka nebo zatrpklost, opakování se a ustrnulost (trvalost se stává setrvalostí) – princip koncentrace, redukce, stabilizace nebo konzervace a stagnace – ZRALOST, JISTOTA

Uran (Vodnář, Kozoroh) – BUDITEL, BOŘITEL TRADIC, revolucionář, symbol nových, revoluční náhledů, narušování saturnských stereotypů, boření zbytnělých a nefunkčních pravd, strnulých společenských mýtů. Je to symbol potenciální geniality (schopnosti překročit rámce společenských konvencí), vynálezů, schopnosti být inspirací druhým nebo symbol destrukce, pokud se nám do změn nechce.

Jak překonáváme své meze, své stereotypy.

významné postavení – nečekaná, originální, nekonvenční (nebo také zbrklá a nekoncepční) řešení situací – princip originality, převratnosti, deviace – PŘEKVAPENÍ, ZMĚNA

Neptun (Ryby, Střelec) – MYSTIK, UMĚLEC, obraz VELKÉ MATKY, oceán, kolektivní nevědomí, spojení s minulostí, imaginace, abstrakce, univerzalita. Transformační působení Neptuna je jiné než u Urana. Neptun vnáší do zaběhaných saturnských struktur chaos a zmatek tím, že rozpouští, rozkládá zdánlivě nesmiřitelné protiklady a napětí, nabourává polarizované vnímání světa, vnáší vědomí celku, velké vesmírné ideje nebo častěji utopie, úlety, ztráty soudnosti. Je symbolem vizí, symbolických obrazů (Rudhyar spojuje Neptun také s astrologií), inspirace, otevřenosti, splývání, zasvěcení života nějakému vyššímu ideálu nebo utopií, obrácením se k minulosti, pasivity, nejasných hranic mezi fantazií a realitou, bezmocnosti a útěků z reality (drog, alkoholu …)

Jak dosahujeme pocitu sounáležitosti s vesmírem, univerzality.

významné postavení – univerzalita, otevřenost nebo bezbřehost, roztříštěnost, rozplizlost, utíkání před potížemi – princip přesahu, skrytosti, nezřetelnosti – SPLYNUTÍ

Pluto (Beran, Štír) – TEMNÝ PÁN PODSVĚTÍ, obraz VELKÉHO OTCE, GANGSTER, symbol mocných vnitřních sil, zjevující to, co bylo dosud skryté, symbol radikální, nekompromisní, nevratné transformace, smrti (definitiva, bod, odkud není návratu), přerodu, znovuzrození (proto je domicilní v Beranu) nebo naopak symbol utajování, intrik, mafiánských praktik, boje o moc nad druhými. Pluto představuje nesmírně intenzivní hlubinné proudy, skryté pochody, nutkavé činy, touhu dominovat, zvítězit nebo padnout.Postavení planet ve znameních a domech

Jak transformujeme své postoje, jak prospíváme záměrům lidské evoluce v rámci vesmíru.

významné postavení – výrazné silné osoby schopné stát se katalyzátorem proměn nebo profitující z manipulace s lidmi (mafiánské sklony) – princip zásadní proměny, transformace – PŘEROD

Tu nájdete opis o Postavení planet ve znameních a domech.

Zdroj: Richard Novotný mujweb.cz

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.