„Lidstvo se podobá slunečnici, na které si každé zrníčko myslí,
že je samostatnou částečkou, ale ve své podstatě zapomnělo,
že je součástí jediného nádherného stvoření.“

ivanka-centrumduchovnipomoci.cz/