Kategórie
Numerológia a Astrológia

Venuša v domoch

Natrafila som na úryvok z knihy o Venuši v domoch a tak som si pozrela ako to na mňa sedí a verte..sedí. Mám Venušu v 4. dome a všetko z toho ma vystihuje. Pozrela som si postavenie Venuše aj u detí a veru aj tam je veľa pravdepodobnosti, ku ktorej smerujú. Nedávno som pozerala astroportrét jednému známemu, ktorý má Venušu v 11. dome a presne aj u neho to sedí. Tak posúďte sami. 😀

Venuše v prvním domě
Tento tranzit působí několik dnů, během nichž Venušeovlivňuje vaše vystupování a jednání vůči druhým lidem. Silně toužíte po kontaktu s nimi a jste ochotní přistoupit k jakýmkoliv nutným kompromisům. Necítíte se nijak agresivně. Možná že ani nehájíte svá vlastní práva. Spíš se budete snažit ustoupit, a vyhnout se tak soutěživosti. Jste dobrosrdeční, empatičtí a tolerantní, budíte dobrý dojem a vyhýbáte se kontroverzi.

Během tohoto tranzitu dokážete smířlivě působit na druhé. Protože nemáte chuť bojovat, jste ochotní dělat prostředníka, a pomáhat tak druhým vyrovnat vzájemné rozdíly. Je vhodný čas pobavit se s přáteli, vzít si dovolenou anebo dělat cokoliv, co máte rádi. Venuše upřednostňuje zábavu před prací. Pokud máte možnost vzít si volno a pobavit se, měli byste toho patřičně využít. Během tohoto období můžete působit přitažlivě na druhé, přičemž se nemusí nutně jednat o potenciální milence. Díky Venuši jste k lidem přitahováni jako magnet. Jste-li chytří, můžete toho využít ve svůj prospěch. Nezneužívejte však tuto energii k tomu, abyste druhými manipulovali, neboť tento vliv beztak nemívá dlouhé trvání.

Venuše ve druhém domě
V tomto období se ke slovu hlásí vaše finanční aktivity a možnosti. Můžete zbohatnout, nebo zkrachovat – vše záleží na vás. Kladná stránka vychází ze schopnosti Venuše přitahovat hmotné vlastnictví a peníze stejně jako lidi. Mohou se objevit finanční příležitosti, sklon k výstřednosti vám však může způsobit potíže. Ne že by utrácení bylo špatné, ale dejte si pozor, poněvadž Venuše není praktická. Vaše choutky mohou být dražší, než si můžete dovolit. Zvláště vás bude svádět hezké oblečení, šperky a umělecké předměty stejně jako různé požitky, jež vám mohou zpříjemnit život. Je nanejvýš vhodné utrácet rozumně.

Tento tranzit může být poměrně příznivý pro vyjednávání ve finanční oblasti. Díky Venuši, která dokáže za všech okolností ovládat lidi, uhrajete ke svému prospěchu všechny vztahy, jež jsou součástí různých transakcí. Ani půjčka peněz by neměla být příliš obtížná. Investice jsou pod tímto vlivem většinou dost výhodné, zejména investice do umění či jiných estetických objektů. Dejte si však pozor, abyste neinvestovali peníze, které potřebujete pro své každodenní živobytí

Venuše ve třetím domě
Tento tranzit zpříjemňuje a činí snesitelnějším vaše běžné prostředí a každodenní činnosti. V tomto období se většinou rozběhne váš společenský život. Budete se scházet s přáteli a sousedy, abyste se pobavili anebo se prostě jen tak sešli a popovídali si. Všechna běžná konverzace s lidmi bude příjemná a odlehčená. Nebudete mít chuť debatovat o vážných věcech, poněvadž Venuše vzbuzuje zájem pouze o příjemné stránky života.

Na poněkud hlubší úrovni vás tento tranzit možná přiměje uvědomit si, že váš každodenní život v sobě skrývá pozoruhodné množství lásky. Nemusíte hledat žádný mimořádný cit. Mnozí z nás procházejí životem bez toho, aby si vůbec někdy uvědomili, kolik lásky se nám každý den dostává. Toto je vhodný čas k tomu, abyste dali lidem na vědomí, jak moc je máte rádi. Nedoufejte, že jim to dojde samo. Třetí dům je domem komunikace, ať už formou přímých rozhovorů anebo prostřednictvím dopisů. Budete též chtít nalézat krásu ve všedním prostředí. Možná se pokusíte nějak zkrášlit místo, kde bydlíte, anebo vnést do svého okolí umělecký prvek. I když se možná jenom vydáte na krátkou projížďku, při níž si vychutnáte scenerii, budete mnohem víc než jindy vnímat nádheru, kterou kolem sebe vidíte, a dokážete ji nesmírně ocenit.

Venuše ve čtvrtém domě
Toto je většinou poklidné období, kdy si vychutnáváte tichou pohodu doma, buď sami, anebo v úloze zábavného hostitele. Pokud zároveň nějaký jiný tranzit neříká pravý opak, je to většinou doba, kdy necítíte touhu prosazovat se a vyrážet do ulic, ale ani se neuzavíráte a neostýcháte. Jste nevtíravě přátelští a máte radost, když máte kolem sebe blízké lidi. Máte-li nablízku rodiče, jsou během tohoto tranzitu vaše vztahy dobré. Celkově je toto příznivý čas k prožívání blízkosti a vřelosti rodinného života. Pod tímto vlivem lidé často dělají změny ve výzdobě svých příbytků. S Venuší ve čtvrtém domě chcete mít elegantní anebo veselý a světlý příbytek.

Naštěstí jste většinou dost citliví a naladění na své vnitřní pocity, takže byste měli být s výzdobou spokojení. Pokuste se vyhnout Venušině sklonu k plýtvání či nákladným způsobům a myslete i na praktickou stránku věcí. Jediným skutečným problémem, se kterým se můžete při tomto tranzitu setkat, je to, že čtvrtý dům ovlivňuje zažívací ústrojí. Když si nedáte pozor, můžete to přehnat s jídlem i pitím a nedbat přitom na trávení nebo na svou váhu.

Venuše v pátém domě
Tento tranzit znamená ještě víc než jakékoliv jiné postavení Venuše čas vhodný k zábavě a užívání si. Pátý dům je domem zábavy a tvořivého sebevyjádření stejně jako milostných románků a dětí. Tento tranzit proto výrazně přeje všem činnostem spojeným s kteroukoliv z těchto oblastí. Sebeovládání může být v tomto období poněkud slabší, každý však občas potřebuje přestávku, proto buďte v pohodě a užívejte si. Jenom si dejte pozor, abyste to nepřehnali. Budete teď dobře vycházet s dětmi. Je to dobrý čas pro hry a zábavu. Zároveň ale není vhodné snažit se s dětmi pracovat nebo diskutovat příliš vážně, neboť ani vy nemáte chuť být seriózní.

Příznivé jsou i kreativní činnosti; ve skutečnosti se nutně potřebujete projevit nějakým tvořivým způsobem. Snažte se nalézt prostředek, který je pro vás nejvhodnější. Pokud nejste nijak zvlášť tvořiví, vychutnejte si alespoň umělecké sklony jiných, třeba na koncertě, v muzeu či kdekoliv, kde se dá najít dobré umění. Tento tranzit celkově přeje milostným vztahům. Se svými milovanými budete snadno vycházet, aniž byste měli pocit, že se připravujete o svou identitu. Venuše v pátém domě má šťastnou schopnost dovolovat ostatním, aby měli radost z vás takových, jací skutečně jste, a proto nepředstítejte, že jste něco, co nejste.

Venuše v šestém domě
Šestý dům je v zásadě neslučitelný s povahou Venuše. Zjistíte, že svou touhu po zábavě budete muset podřídit potřebám přítomnosti. Ve vztazích budete nejspíše muset čelit potížím, které jste v minulosti nevyřešili. Problémy někdy pramení z toho, že spolu partneři vzájemně nekomunikují. Je vhodný čas otevřeně si o těchto věcech promluvit. Vztah nebude fungovat hladce, dokud oba nepřijmete skutečné závazky a povinnosti ve vztahu a nebudete je správně plnit. Tento tranzit je dobrý pro vše, co se týká zaměstnání. V tomto období byste měli mít dobré vztahy s nadřízenými i se zaměstnanci. Chápete, že dobré vzájemné vztahy umožňují dobrou spolupráci. Jste ochotní spolupracovat   s druhými a vyřešit všechny problémy, jež mohou nastat. Můžete též nečekaně získat finanční či jiné výhody od svého zaměstnavatele.

Tento tranzit je rovněž dobrý pro celkové zdraví, i když tučná či sladká jídla mohou působit problémy. Vyhýbejte se teď jakékoliv nestřídmosti. Ve všech vztazích jsou teď důležité praktické záležitosti. Je to zřejmě to nejméně romantické postavení tranzitující Venuše. Musíte se nyní vyspořádat se skutečným světem, ne s fantaziemi ve své mysli.

Venuše v sedmém domě
Toto je jedno z nejlepších postavení pro všechny vztahy: milostné, partnerské, pracovní, a dokonce i nepřátelské. V tomto období jsou síly ega natolik harmonické, že dokážete nastolit správnou rovnováhu mezi vámi a každým, s kým se setkáte, takže veškeré vaše styky s druhými lidmi probíhají hladce. V manželství či v jiném milostném vztahu dokážete snadno projevit city a jasně je dát svému partnerovi najevo. Pokud se k tomuto tranzitu přidají i jiné náznaky, může teď do vašeho života vstoupit úplně nová forma lásky.

V jiných typech partnerských vztahů včetně těch pracovních, chápete potřeby partnera, takže můžete dosáhnout vrcholného porozumění a harmonicky spolupracovat. Dejte si ale pozor, aby vám vaše přátelské naladění nebránilo stát si za svými právy. Nemusíte se bát, že si svého partnera znepřátelíte, jelikož mu dokážete vysvětlit, že vám jde o vaše společné dobro. Máte-li s někým problémy a rádi byste se s ním smířili, tento tranzit je k tomuto účelu ze všech nejvhodnější. Dokonce i ti, již otevřeně vystupují jako vaši nepřátelé, budou otevření nabídce ke smíru. To se vztahuje dokonce i na právní záležitosti, kde je teď výrazná možnost urovnat spory mimo soudní síně.

V tomto domě může Venuše latentním způsobem ovlivňovat hned několik věcí. Může podněcovat sexuální stránku již existujícího vztahu a zesilovat intenzitu milostných vztahů. Sex při tomto vlivu totiž přesahuje pouhý fyzický akt a stává se nástrojem proměny sebe sama a vnitřní změny. Milostný vztah, jejž navážete během tranzitu Venuše, bude velmi procítěný a bude mít na váš život větší dopad než jiné vztahy.

Tento tranzit k vám může přilákat peníze prostřednictvím vašeho manžela či manželky, obchodního partnera anebo banky či jiné veřejní finanční instituce, aniž byste se vy sami nějak mimořádně snažili . Bezesporu je to vhodné období pro zařizování půjčky nebo jiného druhu finanční podpory. Během této doby mohou vyjít na povrch určité prvky ve vašich intimních vztazích, které jste si dosud neuvědomovali, jež však byly pro průběh daného vztahu rozhodující, takže si je teď můžete uvědomit a naučit se je zvládat. Osmý dům má silný vztah k duševnímu vývoji a ke konfrontaci. Spouštěčem takového procesu mohou být právě milostné vztahy. Hodně se dozvíte o tom, jak jednáte s lidmi a jak vnímáte různé události.

Venuše v devátém domě
Tento tranzit říká, že na základě nějakého venušanského zážitku – milostného nebo uměleckého – budete mít prožitek rozšiřující vědomí, který povede k osobnímu růstu. Tento typ zážitku může mít různé podoby. Je vhodný čas k návštěvě výstavy, jež změní váš vžitý názor na to, co je krásné. Spíše se tomu ale budete smát, než abyste nevěřícně a znepokojivě vrtěli hlavou, prostě jste objevili něco zcela nového. Možná že půjdete na koncert, kde se bude hrát hudba, jakou jste dosud ještě neslyšeli. Tento tranzit může znamenat dlouhou a příjemnou cestu. Největší užitek budete mít z cesty na takové místo, kde jste doposavad nikdy nebyli a kde se můžete setkat s něčím úplně novým. Je to dobrý čas na dovolenou.

Vaše zkušenost se může rozšířit i prostřednictvím někoho, koho milujete a jenž vám ukáže něco nového. Anebo se může přihodit něco, co vás naučí víc o vašem vztahu – ne tak, aby vás to zneklidnilo, ale aby vám to otevřelo oči. V tomto období vás budou přitahovat noví lidé, kteří jsou ve srovnání s tím, co znáte, zvláštní a jiní. Právě tato jejich odlišnost vás k nim přitahuje. Mohou to být cizinci nebo lidé, již byli na zvláštních místech, anebo prostě jen lidé, které považujete za vzdělanější či zkušenější, než jste vy sami. Ať už budete prožívat kterýkoli z těchto vlivů, bude to většinou snadné a obohacující.

Venuše v desátém domě
Tento tranzit může být v mnoha směrech užitečný. Vytváří příznivé okolnosti v podnikání a profesionálním životě tím, že k vám přitahuje osoby a okolnosti, jež vám pomohou při práci. Lidé vyššího postavení či nadřízení jsou vám příznivě naklonění a většina vašich pracovních vztahů bude probíhat hladce. Každému je jasné, že vám jde v první řadě o harmonickou spolupráci s ostatními, přičemž se vám dostává pozitivních odpovědí. V konečném důsledku však Venuše působí přitažlivě jenom proto, že vyzařujete pozitivní energii.

Bez ohledu na to, čím si jinak vyděláváte, vás tento tranzit může dočasně přivést do kontaktu s uměním. Můžete se věnovat věcemi jako je například design, grafické zpracování knih či novin, výzdoba kanceláře nebo styk s veřejností. Všechny takovéto aktivity by vám teď měly jít hladce. Pokud byste teď navázali nový milostný vztah, váš partner bude starší nebo to bude někdo, kdo hraje roli „vůdce“ a může vám pomoci naučit se něco víc o tom, jak v životě postupovat. Může dojít k běžné životní situaci, že se zamilujete do svého šéfa nebo zaměstnavatele. To, že tato osoba má vyšší postavení než vy, což je jindy spíše překážkou, vás nesmírně přitahuje. Dejte si ale pozor na zištné záměry, neboť to by mohlo váš vztah zničit.

Venuše v jedenáctém domě
Toto je jeden z nejlepších možných tranzitů pro skupinové činnosti nebo činnosti s přáteli. Jste přátelsky naladění skoro ke každému a téměř všichni se chovají přátelsky k vám, ovšem za předpokladu, že zároveň nepůsobí nějaký významný protikladný tranzit. Je vhodný čas uspořádat večírek nebo si vyjít ven s partou kamarádů a trochu si užít. Budete si svou vzájemnou společnost nesmírně vychutnávat a pociťovat k sobě mnohem větší lásku a náklonnost než jindy.

Pozitivní stránka tohoto vlivu se ale netýká pouze přátel. Tento tranzit prospívá jakékoliv situaci, kdy musíte jednat s větším počtem lidí či s nějakou skupinou, jako jsou třeba pracovní konference či organizační porady. Vaše ego teď nemá potřebu prosadit se za každou cenu, takže se dokážete s druhými dohodnout a dospět ke kompromisu bez toho, abyste trpěli pocitem ztráty vlastních hodnot. Jste dostatečně sebejistí a ochotní přispět k dosažení cílů celé skupiny. Jste dokonce schopní ztotožnit své vlastní cíle cíli určité skupiny.

V tomto období převládá přátelská nálada ve všech vašich milostných vztazích, stávajících i nových. Za jiných okolností nemusejí být vaši milovaní zrovna nejlepšími partnery pro běžné společenské příležitosti, hlavně pokud se ve všem neshodnete. Vlivem tohoto tranzitu to však nebývá problém, jelikož přátelství přináší lásku a láska přátelství.

Venuše ve dvanáctém domě
Venuše je pro mnohdy těžký dvanáctý dům jedním z nejlepších možných tranzitů. Jejím nejvyšším projevem v této pozici je nezvyklá míra nesobecké lásky. Možná budete osloveni, abyste se postarali o někoho, koho milujete a kdo potřebuje pomoc, anebo se zapojíte do nějaké dobročinné aktivity, jako je třeba práce s bezdomovci, dobrovolná pomoc v nemocnici či jiné podobné instituci.

V osobních vztazích může vaše potřeba o někoho pečovat znamenat, že vaší jedinou odměnou bude radost z toho, že můžete pomoci někomu, koho máte rádi. Pokud je váš partnerský vztah v podstatě zdravý, tento tranzit se postará o to, aby se vám v lásce později dostalo větší odměny a spokojenosti. Je však třeba dát si pozor na několik nástrah.

I když je toto období časem zapření sebe sama v milostných vztazích, nenechte se chytit do negativní pasti, jakou je role mučedníka. Nepřipomínejte neustále druhým, hlavně těm, jimž pomáháte, jak „nesobecky“ se pro ně obětujete. Bylo by to kontraproduktivní a způsobilo by to problémy. Jestliže nedokážete sloužit s opravdovou nesobeckou oddaností, raději nedělejte nic. Nadělá to méně škody. To se týká skupinové práce stejně jako individuálních vztahů. Možná budete muset čelit nějakým nepříjemným psychickým stavům v důsledku nevyřešených problémů, jež teď mohou ve vašich vztazích vyplout na povrch. V konečném důsledku se vám bezpochyby vyplatí zvládat takové napětí trpělivě a důstojně. Za normálních okolností by měl mít tento tranzit docela dobrý vliv. Možný nedostatek potěšení bude nahrazen duchovní odměnou a hlubokým pocitem uspokojení z toho, že jste udělali vše, co bylo ve vašich silách.

Z knihy Tranzity 2: Venuše a Mars Životní cykly pro moudrost a úspěch

Hand Robert
Překlad: Zuzana Šestáková

Zdroj: Eugenika.cz

4 replies on “Venuša v domoch”

Já jsem se se svým horoskopem seznamovala už kdysi dávno. Spoustu věcí mi vysvětlil (vykládala jsem si to sama, případně jsem nějaké věci konzultovala s astrology jen tak ze známosti – jakési internetové :-)). Mívám občas cukání prodat některé astrologické knížky s tím, že už se tím zabývat nebudu. Ale na druhou stranu zrovna nedávno jsem zase astrologií argumentovala u jednoho svého problému – vysvětlovala celkem jasně, proč se chovám tak, jak se chovám. Co je na tom mě přirozeného a kde v tom zacházím tak trochu mimo ten směr, kterým bych se mohla ubírat…

Páči sa mi

Presne tak…preto som začala do astrológie zabŕdať, aby som pochopila svoje situácie, čo ma núti tak konať. Mám známu, astrologičku, ktorá mi vie podľa postavenia planét opísať každú situáciu, ktorá sa jej deje a tým je upozornená, že môže byť o krok vpred a pripravená na veci, ktoré môže zvládnuť lepšie. Tak isto ak upozorní aj mňa, čo mi aká planéta do ktorého domu vstupuje a čo mi prinesie, tak s ato aj tak plní a potom viem, pod akým vplyvom som. Je len na nás, ako to zvládneme, alebo podľahneme a necháme sa unášať. takže sama tak isto uvidíš..tiež som sporadicky k astrológii priťahovaná…asi niekto hore vie prečo. 😀

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.