Nakolik v sobě neustále překonáváme přitažlivost lid­ského, pravidelně se ovládáme, odpoutáváme se od vědomí a tužeb, směřujíce k Božskému, když je ničeno lidské, na­tolik je nám všechno, co chceme, dáno.

A je potřeba pochopil, že každou část vteřiny si vybí­ráme  zříci se lásky, nebo jít k ní.

Naše výsledky závisí jen na důslednosti našeho směřo­vání a na neustálé vnitřní práci na sobě.

Reklamy