Hlavní myšlenky knihy: ” Máte-li těžkosti, pak je to zřejmě proto, že jste nějak ignorovali a narušili řád věci….”

…” Lidé mají snahu zbavovat se nemoci pomocí medikamentů. Ve skutečnosti mělo by se vědět, že myšlenky a city mohou na člověka působit buď ničivě nebo konstruktivně….”

… “Můžeme sledovat působení souladu a nesouladu v různých oblastech, v různých činnostech, ve všech společenských odvětvích, vždy dospějeme k závěru, že v počátku všeho jsou jen dvě slova: soulad a nesoulad, nebo pořádek a nepořádek….”

…” Je-li člověk dobře opevněn ve své pevnosti, nemohou ho mikroby přepadnout…”

…” Kdo se stále spoléhá na vnější síly, nevyvine síly vnitřní….”

V člověku samém jsou obsaženy prvky, které mu umožňují překonat nemoci. Chcete důkaz? Nemocní, které už lékaři odepsali, se náhle uzdravili. Jak? Prostě jen silou vůle, svou myslící silou. Pochopitelně, že každému se to nepodaří, je nutno k tomu již mít jisté schopnosti. Ale je to možné. Již jsme se kdysi zmínil o rostlinách, které nejsou zakořeněny v zemi, ale vznášejí se ve vzduchu a čerpají vitalitu z atmosféry. Jak to dělají? Jestliže rostliny za těchto okolností dovedou do sebe přijímat všechny nutné prvky, o to více člověk. Chemici řeknou, že v tomto případě zde hrají svou roli chemické průběhy. Ano, může být, ale chemie je podřízena duchu. Duch sám může vytvořit chemické, léčivé prvky. Tuto schopnost ducha však medicína ani neuznává, ani nepřijímá, v tom je onen omyl.

Není rozumné při sebemenší nevolnosti obracet se k různým medikamentům. Proč zde není snaha použít přirozenou metodu? Dejme tomu, že nastydnete a začíná vás mrazit. Svlékněte se a začněte se třít nějakým šátkem nebo žínkou. Pak vypijte pár šálků horké vody a zabalte se do teplých přikrývek. Začnete se potit. Pak máte dobré vyhlídky, že se záhy opět uzdravíte. Tuto prostou metodu jsem již mnohokrát vyzkoušel. Nečekejte, jak mnoho jiných lidí, až více onemocníte a pak sáhnete po množství různých léků. Není třeba čekat, ale hned jednat. Nadměrným používáním lékárenských prostředků mohou záhy nastat anomálie. Je nutno sáhnout po jiných směrech. Člověk je tak zařízen, aby zlo sám v sobě zneutralizoval. Avšak mnoha lidem k tomu schází patřičné poznatky, síla vůle, neboli celá spirituální stránka.

Mnoho vědců má člověka za stroj, ale neví, že v člověku jsou zcela neznámé síly, bytosti a inteligence, které mohou v organismu vytvořit nové prvky. Neznají jemná těla člověka. Nevědí, z čeho se skládá myšlení a síla vůle a ještě méně vědí o duši a duchu a jejich silách. Jak mohou s těmito svými nedostatky a nevědomostmi tvrdit, že dovedou léčit člověka? Člověk je více než to, čeho je možno se dotknout. On sám sebe nezná a medicína ho rovněž nezná. Je třeba vzít v úvahu i éterické tělo, tj. tělo citů a emoci. A pak mentální, kausální a atmanské. Když třebas u někoho éterické tělo je v narušeném spojení k fyzickému tělu, pak tento člověk se necítí dobře, ale lékaři neví, co mu je, protože jeho fyzické tělo je v pořádku. Neznají možnost působení na éterické tělo. Pokud lékaři nevezmou v úvahu existenci jemných těl, nemohou doufat v plné uzdravení člověka. V úvahu je třeba vzít auru člověka, jeho vyzařování, vztahy ke všem bytostem v přírodě a v různých světech.

Omraam Mikhael Aivanhov

Poznámka: Jde o neoficiální, neautorizovaný překlad z jiného jazyka, než francouzštiny, ve které Aivanhov přednášel, tyto texty jsou zde uveřejněny zejména z důvodu, aby měli případní zájemci možnost seznamovat se s Aivanhovovými myšlenkami, než budou vydány v autorizovaném překladu. Oficiálně vycházejí tituly v nakladatelství Prosveta. Některé další knihy je možno objednat v ČR na mailu: prosveta@iol.cz

Zdroj: http://spisyksebepoznani.wz.cz/

Reklamy