Kategórie
Info okienko

Teal Swan – K čertu se zákonem přitažlivosti

Přepis videa:

Zdravím. Tento vesmír řídí zákon přitažlivosti (ZP). To v podstatě znamená, že podobné se přitahuje… jako magnet. Je to něco jako gravitace. Konstrukt zákona přitažlivosti vesmír vytvořil, aby stvořil učící se hologram. Zákon přitažlivosti často nazývám zákon zrcadlení, protože takto funguje. Vědomí zdroje se promítá do této dimenze, a cokoliv uvnitř té projekce, se odráží externě jako na promítací plátno. Myšlenkou za tímto konstruktem bylo, že pozorováním vnějšího odrazu vnitřní vibrace dosáhneme většího uvědomění. Dáme vzniku více tužbám, které naše vědomí rozvine dál a pomůže zdroji integrovat své vlastní nevědomí. Ve vesmíru založeném na zákonu přitažlivosti můžete být v kontaktu jen s tím, co je s vámi ve vibrační shodě.

Jednoduše to znamená tohle. Pokud máte nízkou sebeúctu, nemůžete být ve shodě s ničím, co přináší vysokou sebeúctu. Namísto toho se vám budou odrážet okolnosti, lidi, místa a události, které se vibračně shodují s nízkou sebeúctou. Záměrem bylo, že když ve vnější realitě spatříte tyto věci, které vibrují frekvencí nízké sebeúcty, vyvolá to ve vás touhu po vysoké sebeúctě, a pak byste šli směrem k vysoké sebeúctě. Podnítilo by to váš růst. Jelikož jsem téměř plně prožila fungování zákona přitažlivosti a stala se znalá zákona přitažlivosti, zjistila jsem, že to, co se nyní ve vesmíru děje, je zajímavé.

Toužíme po novém zákonu, na kterém bude založená nová časoprostorová realita. Aby tuto realitu, ve které žijeme, řídil zákon přitažlivosti, musely existovat předchozí zákony, které daly vzniku tomuto. Na základě svých zkušeností se zákonem přitažlivosti jsme v procesu tvoření nové časoprostorové reality ve vesmíru, která není řízena zákonem přitažlivosti. Proč je to tak? Proč toužíme po novém zákonu pro novou časoprostorovou realitu? Protože ti z nás, kteří si jsou ZP vědomi, začínají prožívat kontrast zahrnutý v tomto zákonu. Ti z nás, kteří prožili kontrast zákona přitažlivosti, mají jeden pohled: K čertu se zákonem přitažlivosti!

galaxy_4-wallpaper-1920x1080

Mohla bych vám uvést několik příkladů, proč zákon přitažlivosti stojí za houby. Hlavní příklad je následující. Řekněme, že se rozhodnete přijít na životní cestu mladé dívky, kde budete zneužívaná. Nyní vibrujete frekvencí trauma. Namísto, abyste byla v souladu s uzdravením, s čím jste skutečně v souladu? S více traumaty. I když můžete být člověk, kdo potřebuje lásku a něžnost nejvíce… promiňte, budete v souladu s více traumaty, a více traumaty. I když z pohledu zákona přitažlivosti je to spravedlivé, protože vesmír vám akorát nestranně zrcadlí, co je ve vás přítomné, v naději, že to vyvolá vaši expanzi. Nicméně nikdy jsem neviděla vesmírný zákon, který by vytvářel takovou klesající spirálu, jako zákon přitažlivosti.

Proč? Jste v bolesti, tak jste ve vibrační shodě s tím, co vibruje frekvencí bolesti, což vám způsobuje více bolesti, to zesiluje vibraci, což vám přitáhne více bolestivých věcí, což vám způsobuje více bolesti… mám pokračovat? Mohu uvést spoustu příkladů, proč zákon přitažlivosti stojí za houby, ale hlavní důvod, proč z mého pohledu nestojí za nic, je ten, že v komunitě lidí, kteří ví o zákonu přitažlivosti, vytvořil svou speciální malou noční můru. Nehledě na to, že zákon přitažlivost existuje, náš vážný nedostatek chápání jeho spletitosti v duchovní komunitě vytváří společenskou atmosféru, z které by se někomu chtělo s křikem utéct hodně daleko. Například když se lidé dozví o zákonu přitažlivosti, ale neprozkoumali dostatečně hluboce jeho koncept, používají ho jako záminku obcházet. Duchovní obcházení je v podstatě to nejodpornější na Zemi. Ubližuje to lidem. Více se o tom dozvíte ve videu: Duchovní obcházení.

To, co mě nejvíce trápí, a o čem budu mluvit v této epizodě, je předpoklad viny. Tohle je aspekt lidí, kteří se dozví o zákonu přitažlivosti, což vytváří společenskou atmosféru naprostého pekla. Co je předpoklad viny? Je to předpoklad… pokud chápete zákon přitažlivosti a chápete, že si tvoříte svou realitu… že když si vytvoříte něco, co nechcete, je to vaše chyba. Je to předpoklad, protože svět funguje jako zrcadlo, a když se někomu děje něco nechtěného, musí se to dít, protože něco na nich není vyléčené nebo mimo souladu. Jen si představte tlak v tomto přesvědčení.

Kdybychom z hlediska myšlenek a emocí dělali vše správně, zažívali bychom jen krásné a suprové věci. Pokud si přitáhneme něco méně než to, děláme něco špatně. Jen se podívejte na obviňování a zostuzování v komunitě ZP, když někdo řekne: „Bože, právě jsem dostal rakovinu.“ Všichni mu hned řeknou: „Bože, co jsi dělal, že sis to vytvořil?“ Ano, zákon přitažlivosti je naprostou realitou, ale otočit s k někomu a chovat se, jakoby bylo jeho chybou, že si zhmotnil něco negativního, nemá žádný užitek. Je to jen duchovně opodstatněné zneužívání. A nejen to. Pochází to z velmi povrchního chápání fungování zákona přitažlivosti. Dovolte mi to uvést na pravou míru.

ghost_nebula-wallpaper-1920x1080
Společně s vaší cestou k uvědomění je dobré zvážit, že když něco ve vaší realitě je nechtěné, a je to tam, že je to v souladu s něčím uvnitř vás, co je potenciálně nevyléčené. Je to dobré zvážit, protože to dává moc zpět do vašich rukou. Stanete se vědomým tvůrcem. Ale nenechte se zmást. Není to vždy celkový obraz. To obzvláště platí, když se ocitnete v situaci, kdy použijete jakýkoliv nástroj, který vám dal jakýkoliv duchovní učitel, abyste se dostali z té situace ven. A přesto se zhorší. Děláte veškeré léčení, které vás napadá, děláte veškerou práci se stíny, procesy, pozitivní zaměřování, a přesto… jste stále ve vibrační shodě s tou situací. Můžete si být jisti, že se tam děje něco jiného.

Pokud děláte vše, abyste určitou okolnost zlepšili, a ona se nezlepší, nezmizí a může se zhoršit, to vás může dostat do klesající spirály. Pokud patříte do komunity ZP, vstoupíte do takové osobní mučicí místnosti, kde si říkáte: „Co sakra dělám špatně? Kdybych dělal něco správně, nebo byl vyléčen, tohle by se nedělo.“ V tuto chvíli se musíte zastavit a něco vážně pochopit. Když jsme si vědomi ZP, vyprávíme si příběh, že když svou mysl a emoce budeme používát „správně“, cokoliv nechtěného by se nemělo dít. Pokud se to děje, je v nás něco, co je třeba změnit nebo vyléčit, a že když to vyléčíme, to nechtěné se změní nebo zmizí. Odporujeme tomu, co se děje, pokud to odsoudíme jako nechtěná zkušenost.

Ten odpor okolnostem nám způsobuje utrpení. Nechápeme, že zákon přitažlivosti je složitější. Když se inkarnujete do této časoprostorové reality, stanete se dvěmi perspektivami. Jste to, co můžete nazvat své věčné Já, svou duši nebo své vyšší Já, které se promítá do fyzické dimenze, a stává se pozemským já. Jste dvěmi perspektivami. Když přijdete do tohoto života, tohle vaše vyšší Já nezmizí. Nestane se jen tímto „nižším“ bodem přitažlivosti. Zde je jedna věc. Tyto dvě perspektivy stále podléhají zákonu přitažlivosti. Zákon přitažlivosti reaguje na obě. V životě budete prožívat to, co je odrazem obou perspektiv.

idyllic_landscape_italy-wallpaper-1366x768
Tyto dvě perspektivy spolu neustále komunikují. Ve svém každodenním životě ze své pozemské perspektivy v podstatě posíláte informace do věčné perspektivy o tom, co chcete. Díky čistotě bodu přitažlivosti vaší vyšší perspektivy, této vibrace, vaše vyšší Já k vám přitahuje cokoliv, co je v souladu s tou touhou. Pozemské já tomu pak odporuje nebo umožňuje, ale v zájmu tohoto videa na tom nesejde, protože je to o pochopení, že si do reality budete přitahovat věci, které jsou ve shodě s tím, o co jste toužili. Problém je v tomto. Z perspektivy svého vyšší Já nemáte stejný postoj k tomu, co potřebujete a chcete, jako vaše pozemské já. Vaše pozemské já může říct: Chci lásku víc než cokoliv jiného ve vesmíru, a z perspektivy vyššího Já dokonalý způsob, jak toho dosáhnout, je umožnit vám, abyste si naprosto uvědomili, co láska není, abyste si mohli uvědomit, co láska je, a mohli jít směrem k ní. Co tedy udělá? Přitáhne vám do života zkušenosti, která láskyplná vůbec není.

Jinými slovy okolnosti, které naše vyšší Já přitahuje v dokonalém souladu s naší touhou, protože jeho perspektiva je tak odlišná, mohou představovat situaci, kterou naše pozemské já odsoudí jako špatnou nebo chybnou manifestací. V dospělosti máme potíže tohle pochopit. Nedokážeme pochopit, že když jsme v souladu, můžeme si přitáhnout něco nepříjemného, nebo co naše pozemské já soudí jako nechtěné, ale může to být přesně to, co chceme. Než přijdeme do tohoto života, tak to chápeme. Když se vaše vyšší Já rozhodne, že přijde do života, a stanoví si záměr, jako třeba: Chci pochopit svobodu.

Perspektiva vašeho vyššího Já bude vibrovat na frekvenci odnětí svobody, aby dosáhla cíle pochopení svobody. To snadno chápeme. Spousta osvícených bytostí měla velmi obtížné dětství. Řeknete takovému člověku: „Víš co? To vše sis v dětství přitáhl z vážně špatného důvodu. Mohlo za to to, že jsi nebyl v souladu.“ Ne. Bylo za tím něco jiného. Vyšší Já se stalo bodem přitažlivosti pro tu zkušenost, kterou můžeme odsoudit jako negativní, protože měla být cestou, skrze kterou touha měla být naplněna. Pokud jste součástí komunity ZP, nikdo není zproštěn tohoto typu sebe-zneužívání. Říkat si, že když zažíváte cokoliv nechtěného nebo nepříjemného, tak děláte něco špatného se svou vibrací. Řeknu vám osobní příběh, abyste si to dokázali představit.

red_foliage_fall-wallpaper-1366x768
Před nějakou dobu jsem si přitáhla dost kontroverzní soudní případ. Co jsem samozřejmě jako člověk znalý ZP udělala? Okamžitě jsem si začala říkat: „Sakra, něco ve mně musí být nevyléčené, nějaký stín se musí externě zrcadlit, a musím to vyčistit, jinak se tohle bude neustále horšit.“ Všimněte si, co jsem už udělala. Už jsem odsoudila, že tato okolnost v mé vnější realitě by se „neměla dít“. a že kdybych byla naprosto vyléčená, a cítila se dobře, a byla v souladu, a měla kontrolu nad svou vibrací, tak by se to nestalo. To je odpor. Co jsem jako dobrá praktikantka zákona přitažlivosti udělala? Začala jsem pracovat na svém nitru. Našla jsem každý bod přitažlivosti, který jsem dokázala najít, který by se externě mohl zrcadlit jako tento soudní případ. Vyléčila jsem každý tento aspekt. Co jsem opakovaně zjistila? Když jsem nějaký aspekt vyléčila, více jsem se zapletla do soudního procesu.

Když jsem vyléčila další, soudní proces se zhoršil. Udělala jsem to, co dělá většina lidí. Skončila jsem ve spirále hanby. „Co je se mnou špatně, že nemohu kontrolovat svou vibraci, abych nebyla ve shodě s tímto svinstvem? Pak jsem zažila uvědomění. V důsledku tohoto veškerého léčení, najednou došlo k průlomu v soudním případu. Najednou jsem uviděla: „Bože, tento soudní případ je o úplně něčem jiném, než jsem si myslela. Teď, když to vidím, jsem ráda, že v něm jsem, protože být v něm je v souladu s účelem, který jsem si pro tento život vybrala.“ Jako bych najednou uviděla, jak to vše bylo božsky zorganizované.

Neměla jsem si z tohoto soudního případu manifestovat cestu ven, měla jsem být bezvýhradně v něm. Tohle stačilo k uvolnění mého odporu a k pochopení něčeho velmi vážného. A to, že moje pozemské Já s tím mohlo být v souladu. Ano, v důsledku toho jsem provedla spoustu léčení. Ale hádejte co? To byla manifestace, která byla v dokonalém vibračním souladu s mým vyšším Já, které vědělo, že přesně to, co potřebuji, abych se postavila za sebe a hájila se, abych byla v souladu se svým účelem, se uskuteční skrze zkušenost toho soudního případu. Ne skrze jeho zbavení se. Soudní případ byl v dokonalé shodě s mou skutečnou touhou, akorát jsem to neviděla, protože většina času jsem si říkala: „Kdybych dělala vše správně, tohle by se nemělo dít.“

Z pozemské perspektivy jsem to neviděla, protože jsem usoudila, jak by můj život „měl“ vypadat. Soudní případ do toho nezapadal. Soudní případ zapadal do kategorie nechtěných věcí. Co když „ne dobré“ je nesprávný posudek? Co když to, o co jste žádali, a to, na co jste se zaměřovali, a na čem jste pracovali se svými nástroji ZP, bylo obsaženo v balení něčeho nechtěného? Co kdyby to byl nevybroušený diamant? Co když z vaší pozemské perspektivy je něco špatné, ale z perspektivy vašeho vyššího Já je to velmi dobré. O tomto je karma. Kdysi jsem natočila video, kde jsem říkala, že karma neexistuje.

spellbinding_sunset-wallpaper-1366x768
V podstatě jsem mluvila o aspektu karmy, kterou si lidé představují, jako že si přetahujete věci z jednoho života do dalšího, a mají tuto… mentalitu, že by je Bůh za něco trestal, a říkají si: Proč zažívám chudobu? Protože jsem v minulém životě zabil spoustu lidí. Tuto představu karmy nenávidím. Je to naprostá hovadina. Karmu si můžete představit následovně. Karma je to, o čem tady mluvíme. Bod přitažlivosti, který udržuje vaše vyšší Já, vám do života přitahuje zkušenosti, které z pozemské perspektivy nemusíte vnímat jako příjemné nebo chtěné, ale ve skutečnosti obsahují klíč k tomu, o co vaše pozemské já žádalo. Začnete cítit ten pocit osudu.

Jako byste cítili gravitaci bodu přitažlivosti ke svému vyššímu Já, a protože nehledě na to, co děláte, jste přitahováni ve směru těch zkušeností, kterých byste se možná chtěli vyhnout. Budu první, kdo vám řekne, že když si zpracujete svou představu, že jste v souladu s okolností, protože je ve vás něco nevyléčené, nejpravděpodobněji buď prožijete naprosté pročištění vnější okolnosti, nebo si najednou uvědomíte, jak ta okolnost je dokonale v souladu s vaší touhou. Názor, že vše, co se děje, se tak mí dít, může být naprosté vykrucování se… jen záminka se vyhnout záměrnému tvoření života, a vyhnout se dívat na své stíny, vyhnout se procesu léčení, atd. Zřeknutí se zodpovědnosti.

Nicméně chorobná kontrola, kterou se snažíme mít nad svým životem, kvůli chápání zákona přitažlivosti a snahy ho používat ke kontrole své reality, může být stejně tak škodlivé. Za takových okolností – vše, co se děje, se tak má dít – je skvělý způsob, jak na svět pohlížet. Chorobné používání zákona přitažlivosti ke kontrole své reality nám může bránit v uvědomění si, že za naší situací může být něco víc. Může být dobré zvážit, že nechtěná okolnost, ve které jste, možná není vaší chybou, a je ve skutečnosti v dokonalém vibračním souladu s tím, co jste chtěli. Bod přitažlivosti k perspektivě vašeho vyššího Já. Akorát to ještě nevidíte.

mountainscape-wallpaper-1366x768
Přestaňte svou znalost ZP používat k tomu, abyste si něco vyčítali. Přestaňte si kvůli tomu říkat, že je na vás něco špatně nebo něco v nesouladu. Přestaňte si kvůli tomu přidávat sebeobviňování už k tak bolestivým a nechtěným okolnostem. Přestaňte si říkat, že kdybyste byli v souladu, bolestivé okolnosti by se vám neděly. A přestaňte svůj bod přitažlivosti používat k posílení přesvědčení, že je s vámi něco špatně.

Nemůžete vědět, že by se to nemělo dít. Pokud prožíváte něco nechtěného, možná se nic nepokazilo. Akorát tomu odporujete a snažíte se to odstranit, protože ještě nevidíte, jak je to správné a v souladu. Dokud se neocitneme v nové realitě, která funguje podle jiného zákona, žijeme v tomto vesmíru založeném na zákonu přitažlivosti. Ale nevěřte, že ZP je tak jednoduchý, jak by vaše mysl byla ráda, aby byl. I když je jednoduchý, není tak prostý.

To, co se děje, se má dít. Jak to poznáte? Protože se to děje. Chci, abyste se teď zamysleli, jak můžete přijmout to, co se vám děje, namísto abyste tomu odporovali a říkali si, že by se to dít nemělo. Přeji pěkný týden.

Zdroj: http://dajw.cz/

5 replies on “Teal Swan – K čertu se zákonem přitažlivosti”

Mě tedy Teal nikdy moc netáhla. Ale tohle řekla dobře 🙂 To klasické “chceš? Stačí si to přitáhnout!” mi přišlo často hodně egoistické, jen převlečené do duchovního hávu. Jaksi zneužití zákona zrcadla pro svá přání…

Páči sa mi

Nemám pozreté všetky jej videa a príspevky, len občas som na niektoré natrafila, ktoré mi vraveli ..”Áno s týmto sa aj ja stotožňujem”, ale nepotrebujem na jej múdrosti lpieť.

Zákon príťažlivosti som aj ja pochopila a viac krát zažila, akou rýchlosťou funguje. No zatiaľ nemám potrebu, aby pribudol ďalší nový zákon, lebo tieto, čo sú mi bohato stačia. 😀 Možno preto, že nemám také priame spojenie zo zdrojom, odkiaľ prichádzajú informácie, ktoré by som mohla sprostredkovávať iným. Pokiaľ nefungujeme v 5-6 dimenzii, tak ich nepotrebujeme a máme ešte nedostatky v chápaní mnoho vecí.
ZP je potrebný pre prežitie na vlastnej koži toho, čo sme nepochopili, ale aj toho, čo môžeme zažiť následkom svojho myslenia…lebo my sme tvorcovia.

Všetko je to o pochopení, ako veci v skutočnosti fungujú.

Páči sa mi

Já to v podstatě ani nechápu jako “jiný zákon”. Tohle pochopení, jak věci fungují, je i podle mě důležité. Jako “jiný zákon” to asi hlavně mohou chápat ti, kteří v ZP jeli tím způsobem, jak se obvykle asi vykládá. Nevím. Já se těmito teoriemi nikdy moc nezabývala a ty knihy nečetla. Tohle ke mně tak nějak přišlo kdysi samo. Spíš mi přijde, že to je jen jiný úhel pohledu na zákon přitažlivosti. Ne ten dualistický a z mého úhlu pohledu egoistický – líbí/nelíbí; špatný/dobrý. Ale ten nedualistický – tj. vše je právě tak, jak má být. Jak to cosi v nás chtělo mít. A my se to nemáme snažit změnit dle našich představ o tom, co je správné a co špatné (případně se dívat na druhé svrchu), ale pochopit, přijmout a dát tomu volný prostor pro přeměnu. Ono se to většinou pak proměňuje samo, dle mé zkušenosti. Jen ustát ten prvotní vzdor :-))) Ve své podstatě to ani není nic nového. Vždyť tohle je pohled taoismu například. Mystických proudů. Ostatně z těch mystických a nedualistických proudů jsem já čerpala svou inspiraci 🙂 Jen to jaksi bylo mimo ten hlavní proud spirituality. Nechceš se přihlásit do kurzu mimoňská cesta? Snažím se tam právě tenhle proud lidem přiblížit 🙂 Docela by mě zajímalo, co by sis o tom myslela 🙂 Teď jede 1. běh a 2. běh začne 1.12., ale už teď je možné se hlásit. Bude to taková adventní a vánoční cesta 🙂 Sama si nechávám maily posílat a ten před pár dny o důvěře se mi docela zavrtal pod kůži a hodně mi v tom mém současném vzdoru pomohl 🙂 Nejlepší je, když si člověk radí a pomáhá sám :-))) Kurz je online a zdarma 🙂 Ostatně klidně Ti do mailu pošlu i PDF verzi mé knížky, která s celým kurzem souvisí. Jednotlivé díly (a kroky) té cesty v podstatě odráží jednotlivé kapitoly celé knížky. Od těch chvil trápení k pochopení a osvobození. Jen mi přijde, že pro spoustu lidí je ve své symbolice příliš nezvyklá a proto náročná. A že je potřeba učit, učit a učit. Symbolickému jazyku stejně jako třeba učím angličtině :-)) Určitě by mě zajímalo, co Ty na to :-))) Jestli máš chuť a prostor si číst (má jen cca 50 stran), budu ráda 🙂 K minikurzu je odkaz zde (https://zitjak.wordpress.com/ziskejte-2-cenne-dary/minikurz-mimonska-cesta-zdarma/), bližší info ke knížce zde (https://zitjak.wordpress.com/konflikt-a-hlavne-ten-vnitrni-je-previt-kam-si-v-te-chvili-chodim-pro-pomoc/). Když budeš chtít, řekni si, pošlu Ti ji jako vánoční dárek :-)))))

Páči sa mi

Každý si potrebujeme spracovať skúsenosť na vlastnej koži, aby sme pochopili a prišli k hbšiemu poznaniu a pochopeniu. …pamätám si, že veľa ľudí používalo duchovné fráze a keď som sa ich na to pýtala, či tomu rozumia, priznali, že vôbec nevedia o čo ide, ale používali to aj oni. 😀

Ja som prečítala Kybalion, ale pochopila som v tom čase z neho asi 1/4. Verím, že keby ho začnem teraz čítať…uvedomím si z neho veľa vecí.

Tvoja mimoňská cesta…videla som to u teba na blogu ale nejako nezabŕdala viacej, aj tú pdf knihu som si pre zaujímavosť prelistovala….si naozaj tvorivá. 😀

Idem sa teda prihásiť do kurzu…sama som zvedavá.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.