Kategórie
Duchovné

Spojenie s univerzálnou mysľou

Súvisiaci obrázok

Všetko okolo nás je súčasťou jednej Univerzálnej mysle, niekedy nazývanej Boh/Všetko čo Je. Univerzálna myseľ je v hmote neprejavená, nemanifestovaná podstata – zdroj, z ktorého vychádzajú všetky fyzické formy. Vy sami ste súčasťou tejto nekonečnej Inteligencie. Táto Vyššia Inteligencia existuje v dokonalosti a dokonale pretvára vaše myšlienky, presvedčenie a vnútorné vízie v hmotný svet, ktorý okolo seba zažívate. Môžete sa naučiť z tejto Vyššej Mysle čerpať a priťahovať si k sebe neobmedzené zdravie, hojnosť, nové myšlienky, poznanie a všetko ostatné, čo potrebujete alebo pre čo sa rozhodnete. čo si predstavuješ pod pojmom Univerzálna Myseľ ť

Univerzálna myseľ je dokonalá. Dokonale vytvára to, na čo myslíte.

Ako môžete, čo najlepšie využiť svoje spojenie s tou nesmiernou a všemocnou silou? Premýšľajte o tom, čo chcete, skôr než o tom, čo nechcete, lebo táto Myseľ tvorí všetko, na čo myslíte. Sústavne sa sústreďujete na nové vízie, nádeje, sny a ciele a chcite ich dosiahnuť. Dovoľte svojej mysli, aby sa riedila vedením vášho vyššieho ja a udržujte si čisté, pozitívne a tvorivé myšlienky. Predstavte si, že vaša realita je skutočne len sen, ktorý sníte. Svoj sen ste si podopreli najrôznejšími oporami – máte svoj dom či byt, prácu alebo majetok – ktoré odrážajú stav vášho myslenia. V čo veríte, že môžete mať, to máte. Pritiahli ste si k sebe ľudí, ktorí hrajú vedľajšie role a fungujú ako zrkadlá, aby vám ukázali viacej z vás samých. Prišli ste, aby ste viac poznali svoje myšlienky a emócie, ktoré sa odrážajú všade okolo vás.

Keďže vaša realita je rozhodne váš sen, môžete ju snívať akokoľvek chcete. Môžete zmeniť scenár kedykoľvek sa vám zachce, prizvať nových hercov alebo nechať svoj sen premeniť k lepšiemu. Môžete mať všetko, čo chcete a čo slúži vášmu vyššiemu dobru Vaša realita nie tak pevná či nehybná, ako sa možno domnievate. Okolnosti, ktoré sprevádzajú váš život, možno zmeniť ľahšie než si myslíte. Môžete mať okolo seba svet plný radosti, usmievajúcich sa tvárí, mieru, hojnosti a ešte ďaleko viacej. Vaše možnosti sú nekonečné.Na čom je založené vaše presvedčenie, že môžete dosiahnuť všetko, čo chcete? Vďaka práci s energiou môžete tvoriť zázraky.

Ako sa spojiť s Univerzálnou mysľou, aby ste si vytvorili to, čo si prajete?

Ste s ňou spojení neustále, pretože vlastne tvorí všetko, o čom premýšľate. Môžete sa ale učiť spojiť sa s ňou vedome, keď sa budete venovať tomu, čomu hovorím „práca s energiou”, skôr než sa pustíte do akcie, ktorá má viesť k naplneniu vášho priania. Univerzálna myseľ prechováva esenciu všetkých foriem, neprejavenú podstatu, ktorá sa neskôr objaví vo vašej fyzickej realite. Pri práci s energiou teda pracujete vedome s Univerzálnou mysľou.

Práca s energiou znamená používať svoje myšlienky, predstavivosť a vizualizáciu pred zahájením akcie v hmote. Pri práci s energiou využívate silu svetla a magnetizmu a prepojujete sa s vyššími dimenziami, aby ste stvorili to, čo chcete, vo svojej fyzickej realite.

S energiou môžete pracovať prostredníctvom svojich predstáv. Budete ich premieňať, dodávať im rôzne tvary, farby, symboly alebo pocity. Ďalej si predstavíte, ako je symbol, či predstava (predmet vášho tvorenia) čím ďalej krajší, otvára sa a harmonizuje. Keď si mentálne tvoríte obraz žiadanej veci či skutočnosti a hrajete sa s ním, pracujete v podstate s predmetom svojho záujmu ako s energiou.

Ak pracujete s energiou a potom pridávate do vytvorených predstáv viacej svetla, možnosti vášho tvorenia nemajú hranice. Ak budete pracovať s energiou pred tým než sa pustíte do akcie, pritiahnete si najskôr udalosti, okolnosti a ľudí, ktorých potrebujete, ďaleko rýchlejšie a lepšie ako keď prácu s energiou vypustíte. Práca priamo s esenciou – podstatou – toho, čo tvoríte, vám prinesie danú vec v jej najvyššej forme. Tvorivé úsilie na energetickej úrovni môže viesť k tak mocným a rýchlym výsledkom, že by ich hocikto nazval „robením zázrakov”.

Pred zahájením práce s energiou sa sústreďte na výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Ďalej si predstavte svoju auru ako siete svetla, ktoré sa rozširujú smerom nahor a čím vyššie sa dostávajú, tým sú jemnejšie. Niekto si túto sieť predstavuje ako „pletivo”, ktorého oká sa smerom nahor zmenšujú. Iní ju vidia ako zo svetla utkanú látku – hustejšiu a jemnejšiu, čím vyššie dosahuje. Vyšlite svoje vedomie po tejto sieti nahor a predstavujte si, že sa spájate s vyššími aspektami Univerzálnej mysle. Predstavujte si, že sa na energetickej úrovni stretávate s tým, čo chcete vytvoriť a mentálne pracujete na skrášlení akéhokoľvek symbolu, ktorý vám príde na myseľ. Keď zo svojho symbolu – z energie, z ktorou pracujete – budete mať dobrý pocit, je čas si ho pritiahnuť do svojej reality. Predstavte si ako sa táto energia mení na častice svetla, vy s nimi harmonizujte a prinášate si ich do svojho bytia. Keď tento postup zvládnete, bude vám trvať len niekoľko málo sekúnd a pritom môžete dosahovať podivuhodných a rýchlych výsledkov.

Jeden muž stál vo fronte ľudí rozčúlených a netrpezlivých z dlhého čakania. Začal teda situáciu vylepšovať. Skoncentroval sa na výsledok, ktorý chcel dosiahnuť.t.j. Aby sa rad pohyboval rýchlejšie a aby ľudia boli kľudnejší. Potom si predstavil okolo svojej hlavy sieť svetla rozširujúcu sa nahor, čím vyššie sieť dosahovala, tým bola jemnejšia a krajšia. Použil svoju predstavivosť a v mysli si vykreslil, ako by asi vyzeral žiadaný výsledok ako energia. Vnímal ružové kruhy harmónie, rozlievajúce sa do šírky. Do tejto vízie pridal svetlo. Práca s energiou mu zabrala len pár sekúnd a s jej výsledkom bol prekvapený. Traja ľudia vo fronte pred ním sa rozhodli odísť, prišli dvaja noví úradníci, ktorí otvorili ďalšie prepážky a všetci ľudia sa upokojili. Bol obslúžený a odišiel behom niekoľkých minút.

Keď nastal čas vydať moju prvú knihu, Žiť s radosťou, chcel som, aby Sanaya namiesto posielania rukopisu vydavateľom, zatiaľ len pracovala s energiou. Začala si prestavovať výsledok, ktorý chcela dosiahnuť, t.j. vydanú knihu.

Behom jedného sedenia, keď pracovala s knihou ako s energiou, si ju predstavila ako svetelnú loptu, ktorá k sebe priťahovala ako magnet všetkých ľudí, ktorí chceli vniesť viacej svetla do svojho života a ktorým by v tom táto kniha pomohla. Inokedy si zasa predstavila, ako sa rukopis nabíja energiou každého, komu by jeho prečítanie pomohlo, a ako láka vydavateľa možnosťou týmto ľuďom v živote prospieť.

Hoci Sanayu bavilo pracovať na vydaní knihy v energetickej rovine, zaoberala sa predsa len myšlienkou, či by sa snáď nemala pustiť aj do nejakej akcie v hmote. Pretože sa ale žiadna nerysovala, venovala sa ďalej práci s energiou a rukopis nikde neposlala. Jedného dňa jej priateľka rukopis náhodou ukázala jednému vydavateľovi, ktorý neskôr pocítil silný impulz knihu vydať. Hneď na to Sanaye zavolal, povedal jej svoje rozhodnutie a kniha bola skoro na svete.

Keď pracujete s energiou, môžete mať dojem, že si svoje vnútorné vnemy len vymýšľate. Napriek tomu môžete tvoriť celkom jednoducho, keď si predstavíte, ako pracujete s energiou toho, čo chcete mať.

Ako príklad si vezmite skúsenosť jednej ženy, ktorá sa snažila prenajať si auto, lebo na svojom mala poruchu a potrebovala sa dostať do práce. Jej priateľ ju vzal na letisko, kde prehovorila so zástupcami rôznych požičovní áut.. Všetci jej hovorili, že bez kreditnej karty jej auto požičať nemôžu. Spomenula si, že sa môže vedome spojiť s Univerzálnou mysľou a pracovať na svojom zámere na energetickej úrovni.

Vyšla von z haly a na niekoľko minút sa sústredila na chcený výsledok, t.j. Odísť z letiska v prenajatom aute. Potom si predstavila svoju mentálnu auru ako sieť svetla. Šla so svojim vedomím po tejto sieti akoby nahor, do vyšších dimenzií, a tam vnímala energiu toho, čo chcela vytvoriť. Pripadala si veľmi uzavretá a strnulá, a tak si predstavila, ako sa uvoľňuje a otvára. Okolo toho svojho vnútorného obrazu rozprestierala svetlo, až ucítila takmer fyzické prepnutie. Nebola si istá, či si všetko len nevymýšľa, ale tiahlo ju to späť do jednej z požičovní. Šla tam a zistila, že sa vystriedala smena a nový pracovník po rozhovore s ňou nakoniec predsa len našiel cestu, ako jej auto požičať. Povedal jej, že nevie prečo, ale cíti potrebu jej pomôcť.

Pracovať s energiou môžete aj v skupine, ako to urobili vo firme, kde hľadali novú kolegyňu. Zišli sa v kľude sa posadili a vytvorili okolo seba jemnú a jasnú sieť svetla. Predstavili si, ako s ňou stúpajú do vyšších dimenzií s cieľom vytvoriť pre ňu priaznivé prostredie. Postupne sa vystriedali a pohrali sa s víziou každého z nich. Nasledujúci deň im zavolala žena, ktorá uvidela inzerát v staršom čísle novín. Ukázalo sa, že sa pre prácu perfektne hodí a je s ňou spokojná.

Iná skupina ľudí mala pocit, že ich kancelárie sú príliš tmavé a smutné a že ich šéf ich príliš obmedzuje a ignoruje ich nápady. Sťažovali sa, ale bezvýsledne. Rozhodli sa, že budú so situáciou pracovať ako s energiou. Najskôr si v mysli vykreslili svoje kancelárie a pracovné podmienky ako malú, tmavú klietku, ktorú potom premenili na priestory naplnené svetlom. Hrali sa s týmto symbolom, dokiaľ z neho nemali pocit plynutia a otvorenosti. Ani nie o mesiac sa prejavili zmeny. Pôvodný šéf dal výpoveď a namiesto neho nastúpil otvorený človek. O niečo neskôr sa potom celá firma presťahovala do iných, ďaleko priestornejších a slnečných kancelárií.

Čím expanzívnejšie sú vaše myšlienky, tým expanzívnejšia je realita, ktorú tvoríte. Najdôležitejším kľúčom k tvoreniu novej skutočnosti je vaša tvorivosť a predstavivosť. Pri práci s vecami ako s energiou musíte byť tvoriví a predstavivosť potrebujete k vyobrazeniu si výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť. Ak používate svoju kreativitu a predstavivosť, môžete dať svojim myšlienkam rozlet a priestor, a tak si vytvoriť lepší život.

Tvorivosť je možné sa naučiť. Každý z vás zažil tvorivé momenty; náhle vzhľady, návaly inšpirácie alebo nové vízie, ako sa také veci dajú robiť. Jediný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí si o sebe myslia, že tvoriví sú a tými, ktorí o tom pochybujú, spočíva iba v ich predstavách o svojej tvorivosti. Začnite si hovoriť, že ste tvorivý človek.

Máte schopnosť získavať nové myšlienky, ktoré v živote vás a vašu prácu posunú na vyššiu úroveň. Zastavte sa na moment a pomyslite na niečo, čo by ste radi zlepšiť. Teraz zapojte svoju tvorivosť a vykreslite si niečo ešte lepšie, než ste si dosiaľ predstavovali. Neprijímajte svoje súčasné podmienky ako to najlepšie, čo kedy budete mať. Neverte ľuďom, ktorí vám tvrdia, že niečo nemožno. Keď viete tvoriť s energiou a svetlom, nič nieje nemožné. Ktoré vlastnosti sú kľúčovými pri tvorení toho, čo chcete? čo s tvrdeniami, že sa niečo nedá?

Verte vo svoj úspech. Vykresľujte samého seba, ako máte všetko, čo chcete.

Naučte sa využívať svoju predstavivosť. Umenie vykresliť si v mysli to, čo vo fyzickej realite ešte neexistuje, je jednou z najvyšších schopností, ktorú máme. Vaša obrazotvornosť vám umožňuje premýšľať o tom, ako žiť lepšia ako dnes. Predstavivosť prekračuje vaše dimenzie a spája vás s Univerzálnou mysľou, kde je možné čokoľvek.. Vo svojich predstavách sa môžete spojiť s vecou alebo okolnosťou, po ktorej túžite, ako s energiou. Môžete sa s ňou pohrať, pridať k nej svetlo a potom ju priviesť do vašej reality, rýchlo a ľahko.

Nájdite si čas na denné snívanie, fantazírovanie, uvoľnenie a premýšľanie o všetkom, čo chcete vytvoriť. Nacvičujte si nové, neobmedzené myslenie. Myšlienky bez hraníc vás dostávajú do kontaktu so širším obrazom vášho života a spájajú vás veľkorysejšou víziou vášho vyššieho ja. Rozširujte svoje predstavy o tom, čo je možné dosiahnuť. Myslite pozitívne a prestavte si ako žijete plnšie ako dnes.

Ak chcete prežívať v nejakom svojom vzťahu viac lásky, predstavte si tento vzťah radšej taký, aký ho chcete mať. Nesústreďte sa na jeho dnešnú podobu. Ak chcete viac peňazí, viac hojnosti alebo si prajete nájsť spriaznenú dušu, či tešiť sa dobrému zdraviu, potom robte, ako by to tak už bolo, a predom ďakujte svojmu vyššiemu ja, že vám to všetko poskytne. Pracujte s energiou toho, čo chcete a dôverujte, že je možné to mať.

Užívajte potvrdenie (afirmáciu), teda pozitívne vety v prítomnom čase. Môžete si napríklad hovoriť: teraz som osvietený/á a otvorený/á. Tým to všetko ľahšie získate. Aj keď vo chvíli, keď afirmáciu vyslovujete, to nemusí byť pravda, ak si ju budete opakovať, stanú sa skutočnosťou.

Verte, že akonáhle potvrdíte, že niečo máte, všetko, čo sa bude od tej chvíle diať, vás na danú vec alebo okolnosť pripravuje. Keď si v mysli prestavujete svoj úspech a potvrdíte si, že už ho máte, Univerzálna myseľ pracuje s vami. Vytvára dokonale všetko, na čo myslíte a čo veríte.

Prečo má predstavivosť také mocné účinky? Ako pomáhajú afirmácie?

Univerzálna myseľ môže tvoriť pre vás iba to. čo môže vytvoriť skrze vás. Ste spolu tvoriacou silou. Univerzálna myseľ vám vytvára to najlepšie, čo môžete prijať. Ak myslíte veľkoryso, tvorivo a otvorene, Univerzálna myseľ ide s vami a splní vám vaše veľkorysé sny, o ktorých premýšľate. Môžete mať ten najlepší život, aký dovediete predstaviť. Život naplnený radosťou, hojnosťou, milujúcimi priateľmi a dobrým zdravím. Pomyslite na nejakú oblasť svojho života, ktorú by ste chceli zlepšiť. Urobte si teraz hneď voľnú chvíľku a predstavte si ju takú, akú by ste ju chceli mať. Potvrďte si, že to, čo chcete sa už deje a dôverujte, že to k vám príde v pravý čas tou najlepšou cestou. Utvorte si svoje prianie najskôr v rovine jemnej energie a potom použite nasledujúcu meditáciu, aby ste ho tiež uviedli do života. Ako budete postupovať, keď budete chcieť zlepšiť nejakú oblasť vášho života? Tak už viete. 😀

Z knihy  Sanaya Roman – Duchovný rast

4 replies on “Spojenie s univerzálnou mysľou”

Veriť nestačí..treba ísť do vedomia, kde už človek dostáva vyššie vedenie a potom sa veci skutočne dejú. Si múdra a prídeš ešte na veľa vecí, ktoré ťa privedú k hlbšiemu pochopeniu seba samej. 😉

Páči sa mi

Neměla jsem na mysli jen věřit na úrovni “Věřím”, ale nemám důkazy. Ale ani jako “jsem si jistá, že to tak je”. Já svět vnímám jako zrcadlo ve smyslu “svět odráží mě” celkem přirozeně a funguje mi to. Ale zajít do důsledků ve smyslu “jsem zodpovědná za VŠECHNO, co ve světě vnímám” mi přijde velmi troufalé a těžko to přijímám jako ten fakt.

Páči sa mi

Myslím si, že si len priťahujeme situácie na základe vnútorného rozpoloženia a toho, čo nemáme v nižšom ja spracované….všetko v našom okolí a ľuďoch, čo nám niečo zrkadlia..ak to pochopíme, prichádza zrkadlenie niečoho iného až po čistotu nášho vedomia. Ale to, čo sa deje vo svete , za tým sú už iné egregory, ktorí chcú, aby sa veci diali podľa toho, kým sú ovládaný. Čerpáme z kolektívneho vedomia a preto sa naše vnímania v istých bodoch zhodujú s inými ľuďmi.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.