Atlara's Blog

Miroslav Zelenka

K práci na sobě i změně okolního světa je potřebné mít přiměřeně otevřené (nezablokované) první tři čakry.Srdeční čakru je důležité mít otevřenou, aby člověk nemohl zneužít schopnosti získané otevřením páté a šesté čakry a samozřejmě předával energii a vibrace lásky ostatním bytostem. Ve velké většině případů nedostatečně otevřená srdeční čakra je zábranou před získáním paranormálních schopností, což je vlastně ochrana před zneužitím těchto schopností. Zjednodušeně řečeno otevřená pátá čakra umožňuje získat informace mimosmyslovou cestou a otevřená šestá čakra umožňuje díky intuici vybrat ty informace, které je vhodné aplikovat na konkrétní případ, který hodláme řešit.

Velmi přispívající je však i poznání získané cestou našich smyslů, protože jsme schopni dešifrovat a interpretovat informace získané cestou mimosmyslovou, zejména pokud se jedná o informace neverbálního charakteru. Otevření páté čakry také zlepšuje schopnost učit se a mluvit jinými jazyky, zejména jim rozumět. Při zlepšující se schopnosti rozumět cizímu jazyku…

View original post 1 759 more words