Kategórie
Energia

Karma jako řetězec nežádoucích jevů.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt reťaz karmy

Máme před sebou nejdůležitější a zároveň velmi obtížný úkol. Pro některé z nás to bude nejdůležitější úkol v životě. Musíme se zbavit karmy. A zbavit se karmy znamená opět začít žít skutečný život zaměřený na maximální seberealizaci, radostné a šťastné plnění důležitých životních úkolů. Je to život se všemi nezbytnými podmínkami pro zdraví, štěstí a naplnění každého okamžiku bytí. Je to život, jakého je člověk skutečně hoden. Když se zbavíme karmy, nebude nás už nikdy obtěžovat.

Můžete klidně na ni zapomenout, stejně jako na své utrpení a neštěstí. Jak jsme již hovořili, aby odstranění karmy bylo úspěšné a definitivní, musíme zabránit všem vnějším vlivům, ale zejména energoinformačním parazitům, ve vytváření pocitu viny. Proto v boji s karmou budeme vycházet z uvedených technik prvního stupně DEIR, zejména uzavírání obalu, jenž chrání před vlivem energoinformačních parazitů a na tomto principu zahájíme svou práci. Nejprve si ujasníme, co musíme udělat. Budeme bojovat s karmou, jež se již projevila jako řetězec nežádoucích jevů.

Původní příčinou jejího objevení byl vštěpovaný pocit viny.

Ale pocit viny se hned nezměnil v karmu. Aby se stal karmou, musel se určitou dobu vyvíjet, až se z prostého pocitu viny změnil na velmi složitou strukturu  určitý program, jenž začal vymezovat všechny naše vztahy s okolním světem. Tato složitá struktura se rozrostla jako zhoubný nádor do celé naší bytosti. Za prvé, narušila strukturu duše, což napomohlo dalšímu rozvoji karmy. Avšak samotné narušení duše se neprojeví, dokud se karmické jevy nezačnou aktivně realizovat již na materiální úrovni.

Za druhé, karma působí na naši logickou a emoční sféru a vytváří specifický komplex logických a emočních vazeb. Tyto emoční patologické vazby nás nutí patologicky, to znamená neadekvátně vnímat jevy kolem nás. Například vidíme kolem sebe jen nepřátele a stále hledáme viníky, místo abychom odstranili karmu, a tím i své problémy. Tento komplex není zaměřen na vnější svět, je to také vnitřní struktura, jež představuje určité koleje vedoucí naše myšlenky a emoce přesně stanoveným směrem, bez možnosti odbočit na jinou adekvátnější a příznivější cestu.

Za třetí, karma zachvacuje naši energoinfosmační sféru a vytváří patologický komplex energoinformačních vazeb mezi naší bytostí a karmickými jevy, které se skutečně udály. Právě karmický komplex nás podvědomě nutí vyhledávat karmické jevy a střetávat se s nimi. A začíná řada karmických událostí, vždyť podobné události se nám nestaly jenom tak, ale naše podvědomí působením karmického komplexu tyto nežádoucí jevy přitahuje. Daný komplex přestává být vnitřní strukturou, je zaměřen na vnější svět a spojuje nás s tím, co se děje venku. Tento komplex je mohutná konstrukce nasycená energií.

Za čtvrté, karma narušuje kauzální úroveň, kde vytváří patologický komplex logických vazeb, jenž nás nutí zcela neadekvátně vnímat absolutně všechny objekty a jevy okolního světa, i které nemají žádný vztah ke karmickým událostem. Je to způsobeno tím, že karmické události deformují vnímání celého světa. Všichni víme, že člověk může být v důsledku opakovaných neštěstí, která jej pronásledují, agresivní a urážlivý v situacích, kde není absolutně důvod pro agresi nebo křivdu. Neadekvátně reagovat na svět jej nutí patologický komplex logických vazeb v kauzální úrovni vytvořený karmou. Uvedený komplex je jako pavučina omotávající prostor okolního světa kolem člověka napadeného karmou, a tímto způsobem zabírá území, kde se karmický komplex může projevit v okolním světě.

Za páté, karma zasahuje budhiální úroveň, kde také vytváří strukturu, jež je uspořádána analogicky, jako struktura v kauzální úrovni. Ale odtud se pavučina táhne k egregoriálním sociálním vrstvám a zabírá je do oblasti působení karmického komplexu. Ale ve všech uvedených úrovních se karma ještě neprojevuje jako nemoc, ale pouze jako předpoklad budoucí nemoci její příčiny. Samotné narušení struktury duše, logické, emoční, energetické a informační sféry, kauzální a budhiální úrovně se neprojeví a nezpůsobuje utrpení, dokud se nezmění v nemoc. Nemoc se projevuje jen v éterickém těle v éterické, astrální a mentální úrovni.

Naši práci začínáme u již projevené nemoci právě odstraněním karmického komplexu z éterického těla.

Často se říká, že se má začínat od hlubinných příčin. Ale když vás rozbolí hlava nebo zub, taky nebudeme hledat skryté příčiny nemoci nebo zdroj infekce, nebudeme čelit přepracování nebo stresům, které mohly být příčinou bolesti hlavy, určitě nejprve chceme zmírnit utrpení a utišit bolest, proto si vezmeme tabletku nebo jdeme k zubaři. Když bolest přestane, je možné udělat celkové vyšetření organismu a zjistit, co je příčinou bolesti a nemoci. Podobně postupujeme s karmou. Nejprve musíme odstranit vnější projevy karmického komplexu, odstranit jej z éterického těla, a tím se chránit před dalším utrpením. Potom již můžeme přistoupit k odstranění hlubinných příčin, aby se znovu v éterickém těle nevytvořil karmický komplex.

ODSTRANĚNÍ AKTIVNÍHO KARMICKÉHO KOMPLEXU Z ÉTERICKÉHO TĚLA

Ještě jednou připomínáme, že pod pojmem éterické tělo rozumíme jednotný energetický a informační útvar spojující éterickou, astrální a mentální úroveň. Tento útvar ve stavu klidu kopíruje obrysy fyzického lidského těla, ale je schopen sám změnit tvar a umístění v prostoru. Co znamená probuzená karma? Je to karma, která již způsobila jednu nebo několik nepříjemných příhod v našem životě. Pamatujte si, že adekvátně můžeme odstranit jenom karmu, která je již reálná, a tudíž se projevila právě v podobě takových epizod. Do té doby, kdy karma spí a neprojevuje se ještě řetězcem karmických jevů, nemůžeme karmu rozpoznat.

Diagnostikovat karmu není reálné, dokud se sama neprojeví. Zkuste se zamyslet, zda dopředu potřebujeme vědět, zda máme karmické struktury v duši, kauzální nebo budhiální úrovni, i když se ještě vůbec neprojevily? Vždyť v našem fyzickém těle může dřímat mnoho nemocí včetně těžkých, ale dokud se neprojeví, nemusí nás znepokojovat. Žádný rozumný člověk nebude zbytečně hledat na sobě nemoci a chtít, aby se projevily. Stačí dodržovat základní hygienická pravidla, nezapomínat na prevenci, dostatečně odpočívat, neprochladnout, brát vitamíny a nemoc se pak nemusí vůbec projevit.

Tak proč bychom měli hádat, co je to za nemoc a jaké má příznaky?

O to víc nemá smysl brát léky na nemoc, která v podstatě není. Stejné je to s karmou. Přičemž s ní je situace mnohem příznivější než u nemocí fyzického těla, alespoň proto, že karma je stoprocentně vyléčitelná na rozdíl od jiných vážných nemocí. Nemá cenu se děsit každého stínu a měnit tak svůj život v noční můru hledáním spící karmy. Vždyť karma nám nebrání žít, a jestli se probudí, pak ji odstraníme. Nyní se budeme zabývat skutečnou karmou, která se již projevila. (Nepravé karmě bude věnována samostatná kapitola, o ní si ještě pohovoříme. Ale pokud dodržujete výše popsaná pravidla prevence karmy, je málo pravděpodobné, že se nepravá karma projeví.)

Systém návyků DEIR: Interakce s minulostí Krok 0.

Sanace éterického těla

Než přistoupíme k léčbě, je nutno připomenout, že na rozdíl od příznaků nemocí fyzického těla, i když se karma již probudila, neprojevuje se vždy zjevně a prokazatelně. Není snadné diagnostikovat ani projevenou karmu, protože její symptomy si lidé občas pletou s něčím jiným. Například lidé trpící zvýšenou podrážděností, mají tendenci vinit všechny kolem sebe. A stejně my, kdo trpíme karmou, nemusíme si uvědomit, že je to karma, ale můžeme si myslet, že příčinou našeho neštěstí byly vnější okolnosti. Vlastního neadekvátního chování si nemusíme vůbec všimnout. Je to přirozené, že vytváří určitý problém, který komplikuje léčení.

Proto vás musíme upozornit, když odstraňujete karmu, ale nejste spokojeni s výsledky, léčení není účinné nebo se odstraněná karma znovu vrací, objektivně posuďte své chování. Nevyvolává ve vás nepříjemné pocity? Pokud ano, neprodleně jej musíte odstranit pomocí stejných metod jako při odstraňování karmického komplexu. I když se vám zdá vaše chování dokonalé, to vůbec neznamená, že takové opravdu je, protože karmický komplex vás může zbavit soudnosti a objektivního pohledu vůči své osobě. V tom případě se podívejte na výsledek svého chování, jak je úspěšné.

Chtěli jste se zachovat co nejlépe, ale dopadlo to jako obvykle, přestože vám vaše činy připadají perfektní a skvělé?

Takové chování je však neadekvátní, a proto je také odstraňte pomocí výše uvedených technik. Na konkrétním příkladu si nyní probereme, jak se vytváří v člověku karmický komplex. Představte si život běžného člověka. Žije do určité doby jako většina lidí a neví, že si z minulého života přinesl velmi silný pocit viny. Nesnesitelný pocit viny jej pronásledoval během celého minulého života, že nakonec spáchal sebevraždu. Ať už byl konkrétní důvod k sebevraždě jakýkoliv, stejně vycházel z pocitu viny. Člověk se snažil zbavit pocitu viny za každou cenu, i za cenu vlastní smrti. Tak člověk umřel, ale narodil se znovu.

Nic si z minulého života nepamatuje. Neví, že sebevraždou nejen že nevyřešil svůj problém, ale vytvořil si jich mnohem více. V jeho duši však zůstal hrozný šrám, pocit viny vůči událostem, které není možné už změnit. Kdy se tento pocit viny v plné míře projeví v reálné situaci? Dopředu to není známo, vždyť se neví, jakým způsobem a na jakých vjemech je tento komplex zakódován. Narodí se jako normální miminko, ale v jeho duši dřímá časovaná mina. Jeho skrytá zvláštnost však ovlivňuje vytváření vnitřního světa, ale jak se reálně projeví, není známo. Zatím dítěti uvedená zvláštnost nevadí, vytváří jen předkarmický komplex, jenž je neškodný, nevýrazný a neúčinný. Dítě trochu vyrostlo a předpokládejme, že se mu přihodila první karmická příhoda.

Chlapec rozbije oblíbenou maminčinu vázu. A mina vybuchne. Co se stalo, nedá se již změnit. Pocit viny vylézá ze svého úkrytu a přímo „rozkvete“. Dítě cítí, že pocitu viny se musí zbavit za každou cenu. Dětské vědomí není ještě dostatečně rozvinuté, aby pomyslelo na sebevraždu, ale jeho reakce na prožitou událost je natolik panická, až to maminku vyděsí. Když vidí chlapcovo zděšení a lítost, zcela neúměrné tomu, co se stalo, samozřejmě mu odpustí. První karmická příhoda vždy končí pro nositele karmy příznivě. Je to zákonité. Nenásledovalo potrestání a nepříjemnosti byly zažehnány. Ale právě v tomto okamžiku se předkarmický komplexu mění ve skutečný karmický komplex. Do podvědomí dítěte se zarývá pevný řetězec asociací.

Za událostí, kterou nelze změnit, okamžitě následuje pocit viny, potom strach, panická reakce, velmi často určená divákovi, a nakonec zlehčení situace díky pozitivní reakci diváka. Dále se karma začíná rozvíjet, projevuje se zjevně a úporně. Jakmile se člověk dostává do nepříjemné situace provokující pocit viny, ihned se vybaví spojitosti: pocit viny strach panická reakce adresovaná divákovi hledání odpuštění. To znamená, že člověk není schopen zachovat vnitřní klid v nepříjemné situaci, jež se již udála. Přestože by se zdálo, že není důvod k panice, už se to stalo a teď je nutné řešit následky, například sbírat střepy. Ale místo konkrétního činu člověk upadá do hysterie a své pocity se snaží sdělit někomu jinému.

Nesnaží se napravit, co udělal, psychicky se zhroutí a ještě své negativní pocity ventiluje před ostatními! Máte takové známé? Myslíme si, že ano. Nedaří se jim, protože když udělají chybu, nesnaží se ji napravit, ale jen se hroutí a propadají hysterii, a tím všechno pokazí. Jsou to slaboši, rozmazlenci a panikáři. Samozřejmě, že se jim v životě nedaří, je jim zle a právem si mohou stěžovat na svou karmu.

Karmický komplex člověka ponouká k činům, jež jej přímo vtahují do karmických situací. Když se vyskytne potenciální karmický jev, jeho podvědomí doslova pookřeje a puzené emočním a energetickým spojením jej posílá přímo do pasti. Co máme dělat? Musíme karmický komplex odstranit a pokud možno to udělat co nejdůkladněji. Jak víme, projevený karmický komplex sídlí ve třech úrovních. Za prvé, v éterické úrovni, jež odráží pevné energetické vazby, představuje karmický komplex silné spojení mezi éterickým tělem člověka a karmickou situací, její podobou, egregory a lidmi zúčastněnými v karmických situacích.

Mimo karmickou situaci však může být zcela nenápadný, ale úměrně s přiblížením karmické situace se komplex nabíjí energií a je zřetelnější. Za druhé, v astrální úrovni, odrážející emoce, karmický komplex spojuje člověka, důležité emocionální komponenty předmětů, které jsou pro něj zdrojem pocitu viny, a předměty, jež jsou potenciální příčinou viny. Samozřejmě, že také na této úrovni se hojně rozvíjí vazby s energoinformačními parazity. Ale v astrální úrovni se karmický komplex může mimo karmickou situaci projevovat nevýrazně. Avšak při pouhém náznaku karmické okolnosti se aktivuje rychleji a silněji než karmický komplex éterické úrovně. Za třetí, projevuje se také v mentální úrovni. Vytváří zde pevné vazby, jež stále zůstávají ve vědomí člověka a spojují jej s obrazem předmětu způsobujícím pocit viny.

Ale vědomí člověka neuchovává vždy tento obraz v aktivním stavu, proto se karmický komplex v mentální úrovni střídavě objevuje a mizí, jako obrázek v diaprojektoru. Mentální úroveň komplexu pocitu viny se střídavě ztrácí a objevuje v plné síle při zmínce předmětu vyvolávajícím pocit viny.

Viac v knihe Terapie karmy

Autor: Veriščagin Dmitrij | Titov Kirill
Překlad: Růžena Lankočí

Zdroj: Eugenika.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.