kralovna5
Autor: Marta Mešková

Žijeme v dobe, ktorá nám umožňuje duchovne sa rozvíjať, pracovať na sebe a lepšie pochopiť svoje vnútro…duševnú rovinu. Máme prístup k množstvu informácii, techník a spôsobov ako zlepšiť svoj život, nájsť cestu k sebe a odstrániť obmedzenia, bloky a hlavne vylepšiť naše vzťahy, ktoré sú spletené minulosťou bytia a majú nás veľa naučiť prostredníctvom lekcíí a zrkadiel, ktoré sa nám ukazujú.

 

Martu Meškovú poznám už roky a sme si dosť blízke v mnoha smeroch. Robí duchovné semináre, liečenia, energetické cvičenia a má mnoho ďalších aktivít, ktoré pomáhajú iným nájsť seba samého. Považujem ju za duchovného mentora a myslím si, že k tomuto aj smeruje. 😀

kralovna7
Autor: Marta Mešková

Marta pripravuje vydanie meditácie „KRÁĽOVNÁ“ na CD, ktoré by malo byť dostupné v blízkom čase. Podstatou meditácie je očista a odstránenie energetických blokov na úrovni archetypov milenky, manželky, matky, sestry a priateľky. Zrušenie starých zmlúv a uzatvorenie novej zmluvy bytia v požehnanej JA prítomnosti.

Bližšie informácie vám poskytne priamo Marta na maile marta.meskova@gmail.com  alebo na FB.

Reklamy