Kategórie
aura Energia

Šest kroků ke změně aury

 Súvisiaci obrázokPři čerpání světla ze svého duchovního účtu odebíráme energii z duchovního zdroje vně sebe, z místa, které je větší a rozsáhlejší. To je důvod, proč je světlo tak účinné. Protože Boží světlo pochází z vysoko umístěného místa, má větší moc než cokoli jiného, co je spojeno s fyzickým životem. V této kapitole uvedu metodu šesti kroků, které jsou součastí jednoduché, ale přesto silné meditace, která je určena k čerpání světla z duchovní zásobárny. Tato metoda je již po staletí součástí metafyzické tradice. Naučila jsem ji tisíce lidí, již dosáhli úžasných výsledků.

Nemá žádný ustálený název, ale já jí říkám meditace Vyššího Já. Při provádění této meditace a práci s duchovní energií nezapomínejte na základní postup, podle kterého lze použít světlo v jakékoli situaci.
• Rozhodněte se, co chcete, aby pro vás světlo udělalo.
• Čerpejte světlo do své aury.
• Použijte světlo, abyste provedli změnu, kterou si přejete.

Rozhodněte se, co chcete, aby pro vás světlo udělalo

Před meditací je dobré mít jasnou představu o tom, jak chcete, aby vám světlo pomohlo. Když meditujete se světlem, meditujete se záměrem. Čím je vám jasnější, co přesně chcete, aby pro vás světlo udělalo, tím lepší budou výsledky.

Existuje nespočet situací, ve kterých můžete požádat světlo o duchovní pomoc – od každodenních záležitostí po zpracovávání hluboce zakořeněných charakterových nedostatků a traumat. Jestliže již víte, kam chcete soustředit světlo, jste připraveni začít meditaci. Doporučuji vám udělat si nejprve seznam svých silných a slabých stránek. Tímto způsobem dokážete lépe pochopit, kde jste ve svém vědomém duchovním vývoji. Sokrates řekl: „Život, jenž nebyl podroben zkoumání, nemá cenu žít.“ Je třeba, abyste jako součást každodenní rutiny věnovali čas přemýšlení o tom, co děláte, a tak získali novou perspektivu. Seznam silných a slabých stránek, který sestavíte zkoumáním sebe sama, může být výchozím bodem pro to, co je třeba zpracovat, a také ukazatelem
vašeho vývoje.

Poznání – půl boje je vyhráno
Prvním krokem v jakémkoli sebezkoumání je poznání. Je třeba poznat, co je třeba zlepšit. Navzdory naší touze zlepšit svůj život často pociťujeme odpor k celému procesu. Není snadné poznat své nedostatky a slabé stránky a mnoho lidí prochází větší částí svého života tak, že si neuvědomuje, že mohou dělat věci, kterými ubližují sobě i druhým. Poznání osobních silných a slabých stránek je cesta správným směrem. V prostém poznání toho, proč jsou věci takové, jaké jsou, je obrovské osvobození. Ve šťastných případech samotné poznání stačí, aby překonalo jakékoli bloky, jež můžeme mít. Častěji je však poznání prvním krokem k transformaci. Naše poznávání může být opravdovou touhou po celkovém zdokonalení. Můžete tak odhalit své dobré vlastnosti, které jste si dříve neuvědomovali.

Přijmout odpovědnost
Dalším krokem po provedení sebezkoumání je přijetí odpovědnosti za své jednání. Ve svém duchovním růstu se nedostaneme daleko, jestliže budeme neustále připisovat odpovědnost za své problémy jiným lidem nebo vnějším okolnostem. V mé práci poradce ke mně přicházejí lidé s nekonečnými stížnostmi, jež jsou obvykle doprovázeny sebelítostí. Říkám jim: „Chcete být pány, nebo oběťmi svého života?“ Musíme přestat promítat své chyby na druhé a obviňovat ostatní z toho, co se děje v našem životě, protože svůj vlastní svět si vytváříme my sami. Ze svých myšlenek, přání a emocí si vytváříme prostředí, v němž žijeme. Jestliže něco neprobíhá takovým způsobem, jakým bychom chtěli, neměli bychom se ptát, proč se to děje právě nám, ale říci si: „Proč jsem si vytvořil tuto situaci?“ Je to velice jednoduché, proto se soustřeďte na svůj život a sledujte, jak se situace mění.

Seznam silných a slabých stránek
Na začátku prozkoumávání sebe sama si vezměte zápisník a přiřaďte v něm místo šesti kategoriím. Označte je jako Myšlenky, Emoce, Osobní záležitosti, Vztahy, Povolání a Finance. Potom do každé z těchto kategorií napište své silné a slabé stránky. Udělejte seznam povahových rysů, jichž jste si vědomi. Po jejich sepsání prozkoumejte, jak jste k sobě čestní. Bylo to pro vás příliš snadné, příliš obtížné, nebo jste hned přesně věděli, co napsat? Která vaše vlastnost je nejvýraznější?

Na tu byste se pravděpodobně měli zaměřit nejdříve. Jestliže máte problém podívat se na sebe objektivně, proveďte týdenní zkoumání sebe sama. V průběhu týdne si podle svého jednání zaznamenávejte své vlastnosti v těchto šesti oblastech. Nesměřujte své pozorování žádným konkrétním směrem ani nic neposuzujte. Neměňte žádný ze svých každodenních zvyků. Berte týden tak, jak probíhá: nudný, obyčejný, nebo vzrušující… Jakákoli činnost je projevem vašich vlastností.

Pouze pozorujte a zapisujte si, co děláte. Na konci týdne přezkoumejte své záznamy. Krása tohoto průzkumu spočívá v tom, že nepopíráte, kdo jste. Jestliže jste byli ten týden rozhněvaní, tak jste byli rozhněvaní. Jestliže jste byli netrpěliví, byli jste netrpěliví. Věci jsou takové, jaké jsou. Samozřejmě ne všechno se projeví v těchto přípravných cvičeních, ale co potřebujete vědět, bude zřejmé.

Čerpejte světlo do své aury
Jakmile budete vědět, kam chcete soustředit světlo, budete připraveni meditovat. Seznam vám poskytuje směr, kterým je třeba jít, a také vám pomůže dostat se do vhodného stavu, abyste mohli začít pracovat s duchovní energií. Můžete mít několik oblastí, na nichž chcete pracovat. Doporučuji vám zaměřit se na jednu oblast a až v ní dosáhnete požadované změny nebo se v ní posunete výrazně kupředu, pak začněte pracovat s další oblastí. Při tomto postupu uvidíte výsledky rychleji a posílíte svou důvěru v sílu světla.

Vyšší Já
Před započetím meditace a napojení na Vyšší Já vás musím seznámit ještě s jednou posvátnou částí člověka. Můžeme měnit svou auru čerpáním ze svého duchovního bankovního účtu. Jak se na tento kreativní  proud napojíme? Tento báječný zdroj síly a světla máme ve své auře, ale jak se k nám světlo skutečně dostane? Mezi námi a naší duchovní zásobárnou existuje spojení, pomocí něhož můžeme provést celý proces práce se světlem. Tato skvělá část našeho duchovního plánu již obsahuje Boží inteligenci a vědomí a dokáže se spojit se světlem přímo.

Toto spojení – neboli posel světla – je vaše Vyšší Já. Vyšší Já je mnohokrát zmiňováno v duchovní literatuře a je také součástí terminologie metafyzického učení. Mnoho učitelů je považuje za vůdčí sílu v evoluci člověka. Významná metafyzička Helena Blavatská, jež je spoluzakladatelkou Teozofické společnosti a autorkou mistrovských děl jako Isis závoje zbavená a Základy tajných nauk, nazývala Vyšší Já Božím pravzorem či obrazem univerzálního [Božího] ducha. Známý evropský mystik Rudolf Steiner nazýval vědomé probuzení Vyššího Já jako duchovní znovuzrození. Jiná učení jej nazývají záchranným lanem nebo majákem, podle kterého lodě ztracené na moři dokáží nalézt cestu domů. Probuzená duše je zodpovědná a vyhledává vedení Vyššího Já sama. Veškeré duchovní světlo, jež dostanete ze svého duchovního bankovního účtu, nejprve musí projít Vyšším Já.

Vaše Vyšší Já vám světlo předává automaticky, ale jestliže je proces veden vědomě a přímo,může se množství předávaného světla výrazně zvýšit. Kdyby neexistovalo spojení s Vyšším Já, neměli byste žádné spojení s Božím světlem. Krása vašeho Božího Já spočívá v tom, že obsahuje Boží vědomí, a proto je ve stavu dokonalosti. Je to vaše vyšší část, která si naprosto uvědomuje duchovní oblasti nad sebou a zároveň ví, co se s vámi děje zde a nyní. Tak se můžete na Vyšší Já zcela spolehnout, protože nemá žádné nedostatky, žádné lidské povahové rysy a nemůže vás zklamat. Je naprosto spolehlivé a je to vůdčí síla v řízení evoluce vaší duše. Vyšší Já je pořád s vámi a vždy pro vás pracuje, ať si to uvědomujete, nebo ne.

Jestliže se dokážete spojit s jeho silou, jeho účinnost se násobí. Vyšší Já se často nápadně liší od toho, co obvykle označujeme jako Nižší Já. Nižší Já se vztahuje k neosvíceným částem vědomí, jež jsme ještě duchovně nerozvinuli. Pro mnoho lidí je Nižší Já vše, co si nyní uvědomují.

Kromě směřování světla vám Vyšší Já pomůže dosáhnout duchovní- ho vědomí, a tak si uvědomit svou duchovní cestu a svůj Boží potenciál. Také vám pomáhá uvědomovat si průběh práce se světlem. Naštěstí Vyšší Já není pouze metafyzický pojem. Je to vaše dokonalá a posvátná část. V auře se Vyšší Já objevuje jako oblast světla šedesát centimetrů nad fyzickou hlavou. Jestliže chcete, můžete tuto oblast nazývat osmým duchovním centrem. Celý název zní oblast duchovního vědění Vyššího Já . Má podobně jako ostatní centra přibližně osm centimetrů v průměru, ale neotáčí se. Je zlaté barvy a ve středu má světle zlatou oblast. Z tohoto centra vystřelují tisíce paprsků, které jsou podobné zlatým a bílým vláknům, jež dosahují přibližně do výše třiceti pěti centimetrů všemi směry. Často se zdroj duchovního požehnání (jako například na obraze Korunovace Panny Marie od Velazquéze) umisťuje do oblasti Vyššího Já. Čím je jedinec rozvinutější a čím má lepší spojení s Vyšším Já, tím jsou tyto paprsky zářivější a delší.

Protože je oblast Vyššího Já nad vaší hlavou, může přijmout světlo jasně a přímo. Oblast Vyššího Já se dá přirovnat k satelitu ve vesmíru. Obíhající satelit může přijmout signál z hlubokého vesmíru mnohem jasněji než stanice na Zemi, protože není rušen atmosférou. Bez lidského zasahování je oblast Vyššího Já branou k oblastem světla i života a je obtížně popsatelná. Bylo mi něco přes dvacet, když jsem začala vidět oblast Vyššího Já, a později jsem se naučila, jak s ní pracovat.

Meditace napojením na Vyšší Já
Než s touto meditací začnete, najděte si nejprve vhodné tiché místo. Mělo by to být místo, kde se cítíte dobře a můžete se bez vyrušování soustředit. Je třeba, aby kolem vás při meditaci nebylo mnoho lidí. Doporučuji vám nalézt si doma takové místo na meditování, kde ostatní netráví moc času. Může to být roh ložnice, kde máte svou speciální židli – jakékoli místo, kde můžete pracovat se světlem. Takto bude vaše práce se světlem ještě účinnější. Jestliže žijete s dalšími lidmi, sdělte jim, co děláte a že vás během meditace nemají rušit. Skvělé je také pracovat venku. Pobyt v přírodě je účinný způsob práce se světlem. Znovu připomínám, že je třeba nalézt místo, kde není blízko mnoho lidí – například dvorek za domem nebo park. Já jsem dokonce sjela s autem ze silnice, nalezla tiché místo v blízkém okolí a prováděla meditaci přímo v autě.

Znovu připomínám, že při jakékoli meditaci je nutné být klidný a nedovolit světu, aby vás vyrušoval, abyste se mohli naladit na svou Boží podstatu. Meditace je cesta, jak se přiblížit k Bohu. Při činnostech každodenního života je to obtížné. Kdysi jsem měla studentku, jež mi  řekla, že medituje každý den, ale k žádné změně u ní nedochází, a tak jsem zašla k ní domů a ona mi ukázala, jak medituje. Začnu tím, že měla hlasitě puštěné rádio. Přímo vedle ní ležel telefon, který dvakrát během své „meditace“ zvedla. Na sporáku vařila jídlo a chodila jej pravidelně kontrolovat. Jinými slovy nenaladila se na svou Boží podstatu. Jak by tedy mohla být její práce se světlem účinná?

Meditace napojením na Vyšší Já je ve skutečnosti druh meditace a modlitby. Meditací se zklidníme, abychom mohli přijímat světlo, a při modlitbě prosíme Boha o lásku, inspiraci, víru, poslání světla či pomoc pro druhé… Dostanete se do klidného stavu, abyste mohli přijmout světlo, a zároveň žádáte Boha o určitý druh světla, jejž potřebujete.

Pro první práci se světlem vám bude stačit deset až patnáct minut. Zapalte bílou svíčku a vedle ní umístěte misku s vodou. To vám pomůže vytvořit v pokoji ty správné vibrace pro svou práci. Jestliže chcete, můžete také do své blízkosti umístit květiny. Nezáleží na tom, kdy meditujete. Já ráda medituji ráno, protože mi to pomáhá začít den správně. Doporučuji, abyste si vybrali oblečení, které si obléknete na meditaci vždy (například roucho), protože s každou meditací do tohoto oblečení vnášíte světlo. Postupem doby bude mít vaše meditační oblečení tolik světla, že budete mít náladu meditovat pouze proto, že si jej na sebe vezmete.

Šest kroků meditace napojením na Vyšší Já:
1. Uvolněte se.
2. Vytvořte si ochranu.
3. Prozkoumejte svá duchovní centra.
4. Spojte se se svým Vyšším Já.
5. Nasměrujte dolů vyzařování paprsku světla.
6. Ukotvěte světlo.

První krok: Uvolněte se
Uvolněte se a zapomeňte na své starosti. Nezáleží na tom, co se děje kolem vás. Nyní navazujete spojení s Vyšší silou a chcete být co nejvíce naplněni světlem. Tento uvolněný pasivní stav není ospalost, ale vědomý klid. Jestliže vás něco rozčílilo nebo rozrušilo, nejprve se zklidněte a až pak začněte pracovat se světlem. Neměli byste začínat rozhněvaní ani znepokojení. Udělejte si přestávku, jděte se projít nebo projet a nemyslete na to, co vás trápí. Jestliže máte problémy s uvolněním, pusťte si hudbu, abyste se zklidnili. Můžete také začít pomalým hlubokým dýcháním.

Druhý krok: Vytvořte si ochranu
Když provádíte jakoukoli meditaci, dostáváte se do velmi vnímavého stavu. Duchovní ochrana je důležitá na každé úrovni života a dvojnásobně to platí při meditaci. Může vás ovlivnit mnoho negativních energií lidí a míst, jestliže to dovolíte. Než začnete meditovat, požádejte, aby vás obklopilo ochranné světlo.

Jakmile naleznete místo k meditaci a uvolníte se, umístěte se do bubliny světla. Stoupněte si, natáhněte ruce a představte si, že jste obklopeni zlatou bublinou světla přibližně v délce paže od těla. Tato bublina světla je všude kolem vás – před vámi, za vámi, nad vámi, pod vámi, vpravo i vlevo. Představte si, že zatímco říkáte následující modlitbu, obklopuje vás sedm proudů světla a jste v dokonalém bezpečí.

Zlatá ochranná bublina
„Obklop mě zlatou bublinou ochranného světla. Prosím, aby mě obklopilo sedm proudů tohoto světla a abych jím byl/a dokonale chráněn/a.“ Jakmile pocítíte, že jste si vybudovali ochranu, můžete začít. Jestliže jste ve svých meditacích důslední, vybudujete si časem velmi silnou ochranu a nebudete muset stát, protože budete schopni posílit svou ochranu, i když budete sedět.

Třetí krok: Prozkoumejte svá duchovní centra
Při práci s Božím světlem posíláte toto světlo z oblasti Vyššího Já do čtyř duchovních center. Jedná se o:
• mentální centrum
• krční centrum
• mystické centrum
• emocionální centrum

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt centra vedomia čakryTato čtyři centra přijímají a distribuují světlo do všech částí vašeho vědomí. Ostatní centra nejsou uzpůsobena, aby byla takovouto stanicí, která přijímá a vysílá světlo. Jestliže se centra pohybují v náležitém směru a rytmu, otáčejí se ve směru hodinových ručiček . Představte si hodiny napojené na váš hrudník – jejich číselník směřuje ven a ručičky se otá-čejí svým obvyklým směrem. Takto vypadá směr hodinových ručiček. Jestliže se vaše centra pohybují proti směru hodinových ručiček, jste otevřeni disharmonii a centra mají špatné spojení s Božím světlem. I když se proti směru hodinových ručiček bude pohybovat pouze jedno centrum, může to narušit správné otáčení ostatních center. Pravou ruku položte na levou a ruce umístěte nad centrum, jež chcete prozkoumat. Začněte s emocionálním centrem a postupujte směrem nahoru. Zklidněte se a pokuste se vnímat, jak se vaše centrum pohybuje, a jestliže se centrum otáčí ve směru hodinových ručiček, přesuňte se k dalšímu centru. Jestliže se centrum takto neotáčí, představte si čistě bílé světlo, jak vchází do tohoto centra a změní jeho směr tak, aby se pohybovalo ve směru hodinových ručiček. Pokračujte, dokud neprozkoumáte všechna čtyři centra.

Čtvrtý krok: Spojte se se svým Vyšším Já
Nyní jste připraveni spojit se se světlem. Než začnete meditaci, sedněte si rovně na židli, nekřižte nohy a vyzujte si boty, aby energie mohlamproudit naprosto volňe . Během meditace držte ruce na svém emocionálním centru – pravou ruku položte na levou, abyste pomohli usměrnit energii, jež vámi proudí. Nejprve zaměřte pozornost na oblast svého Vyššího Já, která je šedesát centimetr nad hlavou. Zaměřením své vědomé pozornosti na tuto oblast vytváříte silné spojení se svým Vyšším Já. Je velmi pravděpodobné, že pocítíte radost nebo zvýšené uvědomění Vyššího Já, ale takové zážitky nejsou bezpodmínečně nutné k provedení účinné meditace. Až budete připraveni, začněte tím, že řeknete nahlas následující invokaci. Tato invokace je znamením, že žádáte o pomoc. Potvrdí vaše spojení s oblastí vašeho Vyššího Já a pomůže vám dostat se do vhodného stavu, který potřebujete pro práci se světlem.

Invokace
„Nebeský Otče a Bohyně Svatá Matko, pozvedám své vědomí do vašeho vědomí, kde se s vámi spojuji. Prosím, abych dostal/a to, co potřebuji, a dozvěděl/a se to, co je třeba, abych nyní věděl/a.“

Až budete říkat tato slova, zaměřte svou pozornost na oblast svéhoVyššího Já, a spojíte se tak se svou Boží podstatou. Vnímejte, že je zde jasné duchovní vědění, mír, klid a harmonie. Vyšší Já nemůže být znečištěno a narušeno jako vaše energetická centra. Přesunuli jste se do své čisté Boží podstaty.

Pátý krok: Nasměrujte vyzařování paprsku světla dolů

Jakmile upevníte spojení se svým Vyšším Já, můžete požádat o světlo. Slovní vyjádření prosby je důležité, protože vám pomáhá zaměřit se na konkrétní oblast a také jste mnohem aktivnější účastníci práce se světlem. Požádáte určitý paprsek světla, aby udělal konkrétní práci. Jestliže o něj poprosíte potichu, může se vaše mysl někde potulovat. Formulováním žádosti slovy vzniká silná afirmace a také prostřednictvím vašeho krčního centra působí duchovní zvuk. Při žádání o světlo jsou klíčovými slovy, jež budete používat, vyzařuj dolů. Boží světlo bude vyzařovat dolů své paprsky z vyšších oblastí do vaší aury. Nezapomínejte, že se jedná o energii, která je přitahována zdrojem, jenž je nad vámi a mimo vás.

Až požádáte o energii, kterou potřebujete, nejprve ucítíte, jak energie směřuje paprskovitě dolů do oblasti vašeho Vyššího Já. Uvidíte barvu energie, s níž pracujete, jak se dostává do této oblasti a aktivuje ji. Představte si, jak z oblasti vašeho Vyššího Já směřuje do čtyř duchovních center  nebo i do jiných částí paprsek světla. Když se světlo dostane do centra, podržte jej tam chvíli, aby bylo vytvořeno spojení. Vnímejte, jak se centrum zcela plní barevným světlem, o něž jste požádali, a vysílá ven všemi směry asi třicet centimetrů dlouhé paprsky.

Potom požádejte o konkrétní Boží kvalitu, kterou chcete, aby vám světlo přineslo. Světlo požádáte tak, že řeknete meditativní modlitbu. Tyto modlitby udávají směr, jímž se má světlo vydat. V této knize naleznete mnoho příkladů meditativních modliteb, které jsou vhodné v různých situacích  a podmínkách. Zpočátku je doporučuji používat doslova.

Později přijdete se svou vlastní žádostí o to, co přesně potřebujete mít. Nedělejte si starosti kvůli tomu, že zkazíte přesné znění textu. Jestliže si dokážete zapamatovat žádost o světlo, je to skvělé. Jestliže ne, tak prosbu přečtěte. Paprsek světla můžete vnímat jako proud energie, jež vyvolává brnění, nebo můžete cítit teplo – záleží na vaší citlivosti a na tom, o jaký paprsek se jedná. Připomínám, že i když nic necítíte, světlo pro vás přesto pracuje. Nakonec se světlo také naučíte vnímat. Jestliže narazíte na překážku, nepřevrhnete ji. Buďte jemní a postupujte rychlostí, při níž se cítíte dobře.

Jestliže pracujete s více než jednou energií, dejte si mezi energiemi pár minut pauzu. Tak jim všem umožníte, aby se usadily. Jestliže si něčím nebudete jisti, požádejte Boží inteligenci, aby vás vedla. Nedělejte si starosti, že si ublížíte, jestliže si zvolíte „špatnou“ energii. Někdy prosím o určitý paprsek, ale vidím, že přichází naprosto jiný. Vaše Vyšší Já ví přesně, jaké jsou vaše potřeby. Vždy žádejte, abyste dostali světlo podle toho, co potřebujete. Nemůžete se předávkovat světlem, protože Vyšší Já dohlíží, abyste dostali pouze to, co dokáže zvládnout. Kromě toho je třeba požádat světlo, aby se dotklo všech úrovní vašeho vědomí. Takto může být světlo nasměrováno kromě uvedených center i do dalších oblastí aury, kde je třeba, aby působilo.

Šestý krok: Ukotvení světla
Poté, co přijmete světlo, zůstaňte chvíli zklidnění, abyste mu umožnili stabilizovat se. Takto jste zakotveni ve světle. Není dobré náhle vyskočit a pokračovat ve svých každodenních záležitostech. Až pocítíte, že je ve vás světlo stabilizováno, požádejte, aby bylo v každé oblasti ukotveno a aby každá oblast byla zalita světlem. Je dobré také požádat, aby světlo, které jste právě přijali, obklopil zlatý ochranný paprsek. Během meditace budete obdařeni nejvzácnější energií světla. Nechcete toto světlo ztratit, ani si jej přisvojit. Na závěr nezapomeňte použít následující modlitbu, jíž poděkujete Vyšší síle za všechnu práci, kterou pro vás vykonala, i za vše, co jste dostali.  Jakmile ucítíte, že je světlo ve vás ukotveno, vstaňte a pokračujte ve svých každodenních záležitostech.

Používejte světlo, abyste uskutečnili změnu, po které toužíte Když jste nyní dokončili šest kroků své meditace, ukončete svou práci se světlem tím, že použijete světlo ve svém životě. Občas samotná meditace může provést změnu, po které toužíte, ale většinou musíte světlo po jeho přijetí aktivně používat. Nemůžete očekávat, že změna přijde pouze díky tomu, že budete provádět práci se světlem a nasměrujete duchovní energii tam, kde je zapotřebí. Musíte být tím, kým být chcete. Základem meditace se světlem je integrování světlo, jež jste přijali, do svého aktivního života. Jestliže je vaší slabostí, že si všechno příliš berete, musíte zaměřit své úsilí nejen na práci se světlem, ale také na to, abyste si přestali dělat starosti, a místo toho se oddali víře a duchovní důvěře.

Prací se světlem uvolníte energie starostí mnohem rychleji. Jestliže se však neustále budete vracet do těchto kalných vod, světlo bude mít malý pozitivní vliv. Jestliže jste skutečně rozhodnuti napravit svou slabinu, musíte být vytrvalí. Stejné je to i v případě, kdy posilujete sebedůvěru – pracujete hodně se zlatým světlem, a když pak přijde příležitost vyjádřit tuto sebedůvěru, musíte to udělat. Díky opakovanému používání světla vytváříte kvalitu, která se odráží ve vaší auře. Duchovní cesta není útěkem před životními povinnostmi. Je to posílení všech životních procesů. Světlo vám poskytuje hodně potřebné duchovní podpory, ale není to zkratka duchovního vývoje. Bez ohledu na vaše znalosti nebo nadání musíte projít všemi kroky vývoje. Čerpání ze svého duchovního bankovního účtu vám pomáhá dostat se dál rychleji.

Po meditaci buďte vnímaví. Někdy pro vás světlo pracuje způsoby, jež neočekáváte, ale přesto je v procesu obsažena velká radost a svoboda. Jakmile světlo začne působit ve vašem životě, uvidíte, že někteří lidé, o kterých jste si mysleli, že jsou vašimi přáteli, jimi ve skutečnosti vůbec nejsou. Budete potřebovat odvahu, abyste jim odpustili a nechali je odejít. Dovolte novým stejně smýšlejícím přátelům vstoupit do svého života. Můžete také zjistit, že máte nevhodnou práci, budete proto muset začít hledat novou a lepší. Je důležité, abyste byli přizpůsobiví a věřili světlu, protože to vás vždy správně nasměruje.

Z knihy: Změň svou auru, změníš svůj život

Autori: Martin Barbara Y. | Moraitis Dimitri
Překlad: Radka Kneblová

Zdroj: Eugenika.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.