Kategórie
Numerológia a Astrológia vzťahy

Kde hledat obraz rodičů v horoskopu

Astropsychologie a rodinaKaždý člověk je svébytný jedinec, ale je také součástí rodiny, která ho svým vlivem a výchovou formuje a utváří. Rodiče jsou v horoskopu dítěte zachyceni ne jako skutečné osobnosti s jejich opravdovými charakterovými vlastnostmi, ale jako představy, které si o nich dítě vytvořilo. Horoskop jedince tedy neukazuje skutečné rodiče, to, jací opravdu jsou, ale to, jak je dítě vnímá. Tuto skutečnost jasně vidíme i v případě několika sourozenců, kteří mohou vnímat jednoho a téhož rodiče zcela jinak a nezřídka i diametrálně odlišně. 

Každý člověk má s příchodem na svět určité konkrétní vrozené dispozice, které se odrážejí v jeho horoskopu. Proto nelze jednoznačně říct, že rodiče ovlivňují náš život zcela a beze zbytku, a to dokonce ani v případě, že tento vliv je výrazně negativní, tedy že rodiče dítě odmítají, ovládají ho, nevěnují mu dostatek pozornosti, nebo ho naopak zahrnují přehnanou péčí. Záleží i na tom, jak vlivy a zásahy rodičů vnímáme, jak se k nim stavíme, jak rodiče v jejich postojích a chování podporujeme či brzdíme. To je samozřejmě dané i konstelacemi v horoskopu.

Tak jako si podvědomě vybíráme partnera, který nám umožní zrealizovat konstelace týkající se partnerských vztahů, jak je máme v horoskopu naznačeny, stejně tak si vybíráme i takové rodiče, kteří se k nám chovají přesně tak, aby se naplnily situace, kterými je nezbytné v životě projít.

Proto nemá smysl rodičům vyčítat, čím se na nás „provinili“ a jak ovlivnili naše životní postoje, naše rozhodování a v neposlední řadě i náš osud. Jediná cesta, jak se vymanit z vlivu rodičů, vede přes uvědomění si toho, že to nejsou přímo naši rodiče, kdo nás ovlivňují a ovládají, ale že to jsou naše představy o nich. Pokud se nám podaří vypořádat se s těmito obrazy rodičů v nás, pokud jsme schopni připustit, že mnohé osudové vlivy vycházejí z naší povahy a našich stinných stránek, máme šanci přestřihnout pupeční šňůru a osvobodit se z vlivu rodičů, aniž bychom je museli zavrhnout, nenávidět nebo se kvůli nim odstěhovat na druhý konec světa.

Jak tedy z horoskopu poznáme, jaké obrazy si budeme o rodičích vytvářet?

Horoskop je třeba vždycky brát v celém kontextu. Je dobré si všímat i vzájemné provázanosti planet v horoskopu rodiče a dítěte (synastrie v této knize ovšem nebudou rozebírány nebo jen zcela okrajově), nicméně jsou dvě oblasti horoskopu, z nichž lze mnohé o těchto obrazech vyčíst.

Slunce a Luna

Jako první se zmíním o pozici Slunce a Luny, protože Slunce představuje mužský, otcovský princip a Luna představuje ženský, mateřský princip. V úvahu proto musíme brát znamení a pozici v domě, v němž se Slunce a Luna nacházejí, stejně jako aspekty, které Slunce a Luna přijímají. Zcela zřejmě se mnohem výrazněji než aspekty harmonické projevují napěťové aspekty, tedy opozice, kvadratury a některé konjunkce.

Například napěťové aspekty mezi Sluncem a Lunou často naznačují neshody mezi rodiči, jejich rozchod či absenci některého z rodičů.

Napěťové aspekty mezi Sluncem a Saturnem mohou komplikovat dětství a rodinnou situaci zejména díky otci, který je v nějakém ohledu pro dítě zklamáním. Otec může být přísný nebo příliš náročný, může být zavalen povinnostmi, pro které nemá na dítě čas, nebo může v rodině úplně chybět. Je zřejmé, že tyto aspekty jsou náročnější na zpracování v horoskopu ženy, protože negativní vztah k otci se v nějakém ohledu odrazí ve vztahu k mužům obecně. Podobně problematicky působí i propojení Luny se Saturnem, protože obvykle přináší složitý vztah k matce nebo neradostné dětství, v němž převažují povinnosti a chybí projevy citů.

Aspekty mezi Sluncem a Uranem mohou z mnoha důvodů destabilizovat vztah s otcem, podobně jako aspekty mezi Lunou a Uranem mohou znamenat nevypočitatelnou matku, která dítěti nedává tolik potřebný pocit jistoty. Aspekty Luny a Urana ovšem mohou do rodinného prostředí vnášet i nestabilitu nebo náhlé a nečekané události.

Spojení Slunce s Neptunem vytváří často obraz nepřítomného, závislého či submisivního otce nebo naopak ukazuje na jeho zidealizovanou představu. Stejně tak propojení Luny s Neptunem může signalizovat nepřítomnou matku či obraz ideální matky.

Slunce ve spojení s Plutem předurčuje obraz dominantního, ovládajícího, kontrolujícího otce, který je v pozici silné autority. Luna v aspektu s Plutem často naznačuje velmi silnou vazbu mezi matkou a dítětem, která ovšem může být jak krajně pozitivní, tak krajně negativní. Dítě může být na matce zcela závislé. Tyto aspekty ovšem mohou přinést i velmi dramatické věci v rodině nebo v záležitostech týkajících se matky.

Pozice Luny ve znamení

Co se týká pozice Luny ve znamení, jako nejproblematičtější se z našich zkušeností jeví pozice Luny ve znamení Štíra, kde je Luna v pádu, a hned za ní následuje Luna ve znamení Kozoroha, kde je ve zničení. Obě tyto konstelace obvykle komplikují dětství a rodinné poměry, přinášejí často do života dotyčného jedince dramatické okolnosti týkající se rodiny nebo matky. Poškozená Luna ve Štíru může být příčinou velkých traumat v dětství, příčinou problematického vztahu s matkou nebo může přinést i konfrontaci s úmrtím někoho blízkého. Luna v Kozorohu může dávat pocit, že nás nikdo nemá rád, pocity méněcennosti, které opět nepramení nikde jinde než v dětství a původní rodině.

Náročnější na zvládání životní reality může být i Luna v Rybách, která v tomto znamení není sice ani ve zničení, ani v pádu, ale která přesto svému nositeli častěji přináší zvýšenou lítostivost, pocity osamění a v některých případech i složitější psychické problémy.

Osa IC–MC, čtvrtý a desátý dům

Druhým významným prvkem odrážejícím naši představu o otci a matce je osa IC–MC, tedy osa čtvrtého a desátého domu, které jsou považovány za domy rodičovské (čtvrtý dům analogicky odpovídá znamení Raka, desátý dům odpovídá znamení Kozoroha). Sporný může být výklad těchto domů v tom smyslu, že některé zdroje dávají čtvrtý dům do souvislosti s otcem a desátý dům s matkou, zatímco jiné zdroje uvádějí přesný opak. Je ale pravda, že znamení na hrotu desátého domu často odpovídá slunečnímu znamení matky, jejímu znamení na ascendentu nebo nakupení planet v jejím horoskopu. Vyjděme tedy z toho, že desátý dům přisoudíme matce a čtvrtý dům otci, přičemž budeme mít na mysli, že to tak vždycky nutně nemusí být. Skrze znamení, v němž máme umístěno MC, tedy vnímáme svou matku, a skrze znamení, kde máme umístěno IC, vnímá-me svého otce. Stejně tak své rodiče vnímáme skrze planety umístěné v některém z těchto dvou domů.

Se Sluncem ve čtvrtém domě můžeme otce vnímat jako člověka natolik autoritativního, že máme silnou potřebu vymanit se z jeho vlivu. V desátém domě může Slunce dávat extrémně silný vliv matky, která má tendenci uskutečňovat své představy prostřednictvím svého dítěte.

S Lunou ve čtvrtém domě hledáme v rodině jistotu a bezpečí, které nám může místo matky poskytovat otec. V desátém domě Luna dává hluboké citové pouto, které vede k identifikaci s matkou.

Merkur v některém z rodičovských domů může v dítěti vyvolat obraz intelektuálního, chytrého nebo příliš kritického rodiče.

Venuše a Jupiter ve čtvrtém nebo desátém domě mohou dát obraz milovaného rodiče, ale často také mohou rodiče idealizovat. V horoskopu muže Venuše v desátém domě vede často k tendenci srovnávat ostatní ženy s matkou, v horoskopu ženy může tato pozice Venuše naopak vyvolávat žárlivost vůči matce. Jupiter v některém z těchto domů obvykle do oblasti rodiny vnáší příjemné a pohodové poměry.

Mars v desátém domě může znamenat energickou, ráznou, někdy až agresivní nebo dokonce hrubou matku, která dokáže vybudit v dítěti ctižádost a touhu se uplatnit ve společnosti. Mars ve čtvrtém domě je obvykle příčinou rozporů s otcem.

Stejně tak umístění Saturna ve čtvrtém domě je velmi problematické, protože často komplikuje situaci v původní rodině. Otec (nebo jeden z rodičů) může být nadměrně přísný, omezující, strohý, nedávající najevo lásku nebo vyvolávající pocity méněcennosti. Se Saturnem v desátém domě může být tento obraz spojen s velmi ctižádostivou matkou, která dítěti vloží do podvědomí silnou touhu a potřebu se uplatnit ve společnosti. Matka je s největší pravděpodobností v rodině dominantní nebo velmi přísná a utvářející pravidla nebo dbá na vnější okolnosti, na materiální zajištění, ale nedokáže projevit citovou vřelost.

Uran v desátém domě může znamenat nekonvenční, nezávislou, případně výstřední matku, která sice dává dostatek svobody, ale která současně nemusí být příliš mateřská. Ve čtvrtém domě Uran obvykle vnáší do rodiny nestabilitu, otec může být zdrojem náhlých a nečekaných událostí v životě jedince nebo s ním mohou být problémy.

Neptun v desátém domě může dávat představu ideální matky, která se obětovala pro rodinu, nebo to může být matka, která se stala obětí vnějších okolností. V konkrétní podobě to může být i chybějící matka, jejíž ideál člověk celý život hledá. Neptun ve čtvrtém domě zase idealizuje dětství nebo otce, ale stejně tak může znamenat otce nepřítomného, slabého či na něčem závislého. S Neptunem v tomto domě se často pojí rodinná tajemství, o kterých se moc na veřejnosti nemluví.

Pluto ve čtvrtém domě může v dítěti vyvolávat obraz dominantního, autoritativního otce, který zbytek rodiny ovládá. S Plutem v desátém domě to zase může být matka, kdo chce mít neomezenou moc nad svým dítětem. V obou případech může být rodič i příčinou velkých zvratů, které život dotyčného člověka přesměrují někam zcela jinam.

Jak se tyto vlivy mohou konkrétně projevit v našich životech, si ukážeme na jednotlivých příbězích lidí, jejichž dětství bylo v nějakém ohledu poznamenáno událostmi, které se zapsaly do jejich podvědomí.

Uvedený text je ukázkou z knihy:

I. Myslikovjanová: Astropsychologie a rodina, s. 49–53.

Zdroj: http://www.anag.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: