Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vďačnost

*Vďačnosť je cnosť..nie je to len afirmácia, ktorú vravíme  pre pozitívne naladenia, ale treba to aj tak vnútorne cítiť a žiť tým. 

*Byť vďačný aj za maličkosti, ktoré pre niekoho sú samozejmosťou, nás vedie k vnútornej radosti,  potešeniu a naplneniu seba samého. 

*Vďačnosť nás posúva aj k uvedomeniu si hodnôt v našom živote a vecí, ktoré máme, ktoré sme dosiahli a pomáha nám formovať a realizovať naše túžby a ich  zhmotňovanie. 

*Dnes je deň vďačnosti , čo neznamená, že iba dnes by sme si mali vravieť, za čo všetko sme komu  vďačný. ♥

*Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame sebe samým a Bohu. Je to akási odovzdanosť vyššej časti v nás , čo všetko  si vážime , ceníme a môžeme byť  jeho súčasťou. ♥