Atlara's Blog

Medzi mnohým iným, čo je cenné vzhľadom k duchovným pravdám, sa môže človek pýtať, čo si môže vziať so sebou za prah smrti z toho, čo ako duchovné pravdy prijal na fyzickej úrovni medzi zrodením a smrťou. Zostane mu toľko, koľko pochopil, koľko previedol do reči obyčajného ľudského vedomia.

Predstavte si jasnozrivého človeka, ktorý urobil objavy v duchovnom svete pomocou jasnozrivých pozorovaní, ktorý by ale opomenul tieto pozorovania z duchovného sveta odieť do reči, ktorá v nejakom veku je rečou obyčajného ľudského zmyslu pre pravdu. Čo sa mu stane? Všetky tieto objavy sú po smrti zahladené. Po smrti zostáva cenným a významným práve toľko, koľko je prevedené, preformulované do reči, ktorá v nejakom veku zodpovedá reči zdravého zmyslu pre pravdu!

Iste má veľký význam, že existujú jasnozriví ľudia, ktorí môžu prinášať oznámenia z duchovného sveta, ktorí nimi môžu oplodňovať iných ľudí. To je požehnaním našej doby, pretože…

View original post 590 more words