Súvisiaci obrázokNalezneš-li lásku, půjdeš světem jako někdo, kdo proměnil své vlastní srdce v Božský plamen, rozptylující temnotu…

V pomlouvačích nalezneš nevědomé duše zatemněné jedem zla a odhalíš každou urážku, která by tě hodiny trýznila …

Překvapíš nepřipravené zahořklé bytosti poblázněné jedem krutosti a odpustíš všechnu nespravedlnost, kterou oslabili tvou naději…

V lichváři spatříš oběť neregulované ctižádosti, hýčkaje si potupu lichvářství, která ho ničí a v závislém spatříš bratra, jež vědomě spadl do kaluže hořkosti, v které ničí sám sebe…

Poznáš nevědomost v každém projevu, která je v rozporu se spravedlností a odhalíš bídu jako příčinu této nevědomosti všude tam, kde utrpení vytváří vězení kriminality, poušť zoufalství, peklo odporu nebo bažiny lenosti…

Nalezneš-li lásku, budeš vědět jak rozvíjet dobro v každém okamžiku, aby se každou chvíli překonávalo zlo…

A pochopíš tedy, jako Kristus bičovaný na kříži, že tví nejhorší pronásledovatelé jsou jen omezené děti s nezdravým cítěním. Je jim potřeba vždy porozumět, pomoci a odpustit, aby sláva čisté lásky dokonce i v mukách umírání pozvedla našeho nehynoucího ducha požehnaného věčným životem.

Ukázky z knihy „Náboženství duchů”

Dílo poprvé vyšlo v Brazílii v roce 1960 jako 63. kniha s originálním názvem „Religião dos Espíritos”. Knihu nadiktoval Chico Xavierovi jeho duchovní učitel Emmanuel.
Zdroj: http://www.chicoxavier.cz/

 

 

Reklamy