Kwan-Seum-Bosal

Cchogjal se opět zeptala:” Prosím, velký mistře, pohleď na mne se soucitem! Neměl by se jógin, který nedosáhl stability, věnovat očišťování překážek? Jak se očišťují překážky na cestě?”

Padmasambhava odpověděl:”Poslouchej, Cchogjal! Odstraňování Překážek na cestě obsahuje čtyři hlavní body:

  1. Očišťování překážek dočasné zkušenosti samádhi
  2. Očišťování překážek nemocí těla a bolestí
  3. Očišťování překážek konceptuálního myšlení a bohů a démonů v mysli
  4. Očišťování překážek dočasných zatemnění jako následků nepříznivých okolností

1. Zaprvé očišťování překážek dočasné zkušenosti samádhi.

Tupost znamená neschopnost uskutečnit zářivé vědomí, neschopnost je uchopit skrze zkušenost jasnosti. Tupost je vlivem ospalosti smíšena se spánkem.

Rozrušenost znamená vědomí, které se vydává směrem k objektům nebo ke snaze něco dělat. ‘Vydávat se’ znamená, že pozornost nezůstává v klidu. Být rozptýlen znamená být chycen ve vnímaní něčeho dalšího. Nebýt usazen znamená být ztišen po kratší dobu, ale neschopnost spočinout v tichu déle. ‘Podpovrchová’ je pozornost, jež se pohybuje bez povšimnutí, zatímco ty si…

View original post 2 095 more words