Kategórie
Anjeli

Posolstvo od Boha: Ukotvenie svetelných stĺpov

Čas majstrovstva a kráľovstva mieru milované deti ľudí

Dosiahli ste úroveň pokoja a vstúpili ste do kráľovstva pokoja vo svojich srdciach! Mnohí, mnohí z vás zvládajú a zvládajú svoju poslednú lekciu v dňoch predtým, ako môžete nazývať pánmi pozemskými a povzniesť sa nad pozemskými.

To znamená, že od tejto chvíle budete mať nový pohľad na čas a svetové udalosti a že vaše vnímanie sa rozšíri ďaleko za súčasné udalosti na tejto planéte. Zvláštnosťou bude, že toto nové vnímanie bude zahŕňať vaše každodenné vedomie a že prinesiete svoje želania do činnosti tak zaujímavými množstvom lásky, sily a lásky.

Teraz je čas tvojho majstrovstva ako ľudskej bytosti!

To, čo ovládate, vám bolo známe po celý veky, po nekonečný život, a bolo vložené do vášho srdca Bohom, ktorým som, čo znamená:

Ste pripravení poskytnúť nižšieho vedomia, pretože boli vytvorené špecifické skúsenosti.

Váš pokračujúci pobyt v tomto energetickom poli nedostatku nie je ani žiadaný, ani potrebný z karmických dôvodov. Stúpate a ste pripravený vzostúpiť.

Čas veľkého dozrievania a konca obmedzení je teraz!

Je čas na silnejšie uzdravenia na Zemi. Vaše srdcia a vaše duše veľmi milujú svetlo a lásku Boha, ktorým som.

A tak v tento deň, v deň úsvitu ľudského vedomia do nových dimenzií, sa do magnetického poľa Zem vstrekuje nová kvalita svetla a lásky.

Ste splnomocnení!

Teraz ste splnomocnení Bohom, ktorým som, aby ste pustili božské svetlo do ríše zeme, na ktorej ovplyvňuje všetok život, ktorý vás okamžite obklopuje.

Čas čakania a prípravy, čas dozrievania a zrenia sa skončili, keďže ste dosiahli kvalitu a postavu pre tento posvätný čin, ktorý vzkriesi Atlantídu.

Milovaná ľudská bytosť, teraz ste povolaní a pozvaní Bohom, ktorým som, aby ste na mieste, kde si vyžijete, pracujete a ste nainštalovali kozmický stĺp svetla nekonečnej žiary a liečivej sily.

Na základe vášho božského vedomia ste poučenie, aby ste si vybavili svoje miesto pobytu, svoju štvrť v meste alebo na vidieku, vašu dedinu, nech je akokoľvek veľký alebo malý, kozmickým svetelným stĺpom uzdravenia.

To je možné len preto, že si tam užijete a pretože ste nositeľom posvätných vibrácií svetla a lásky na tomto mieste.

Svetelný stĺpik v mieste vášho bydliska

Tieto piliere Svetla, ktoré sú teraz ukotvené po celom svete, dopĺňajú 144 pilierov Svetla (pozri tu PDF, pozn. red.), ktoré už boli zakotvené vo veľkých mestách po celom svete!

Vytváranie tejto novej hojnosti nových svetelných pilierov sa vytvára konštantné a nepreniknuteľné energetické pole pokoja, slobody, pravdy a lásky, ktoré sú neprekonateľné pre temné bytosti.

To znamená, že pravda sa tak bude presadzovať ešte účinnejšie vo všetkých sociálno-politických oblastiach a klamstvách sa budú robiť rýchlejšie, ako sa zrútia.

Okrem toho tieto stĺpy svetla spôsobia, že ľudia budú zásobovaní duchovnou energiou a božským svetlom zblízka.

Tieto svetelné stĺpy schopnosť okamžite neutralizovať škodlivé elektromagnetické žiarenie, ako aj znížiť bunkové poškodenie v telách ľudí spustiť mRNA IMPACT alebo – v niektorých prípadoch – ich úplne vyliečiť.

Tu je potrebný individuálny osud, najviac a orientácia ľudskej bytosti, a to znamená: Mimo Boha, kto som, neexistuje žiadny všeobecný like pre všetky ľudské bytosti!

Každá z nich má byť len za jedinečnú a jedinečnú duchovnú bytosť, ktorá zohľadnila skúsenosti ako ľudská bytosť – a toľko ľudí vstúpilo túto génovú terapiu z vlastnej slobodnej vôle.

Tí, ktorí si túto skúsenosť zvolili pre svoje prenatálne rozhodnutie, nemôžu byť zbavení skúseností s ňou spojených z dôvodu ich slobodnej vôle.

Mnohí ľudia si však tento zásah nikdy nevybrali a boli zaslepení, nútení a oklamaní – vedenie boli za svetlom a nemali slobodní. Týmto ľuďom je teraz daná milosť týchto svetelných stĺpov, pretože tieto stĺpy svetla menia vibrácie miesta, rovnako ako môžu pozdvihnúť vibrácie človeka späť do pôvodného stavu bytia.

Deje sa to vševediaco a vždy v súlade s dušou človeka. Nikto pre to nemusí nič robiť ani robiť. Nikto nemusí nútiť niekoho pozorného k svetelnému stĺpu – stáva sa to samo od seba, aby sa človek stal pozorným!

Energetická mriežka svetelných stĺpikov

Všetkých 144 svetelných stĺpikov, ktoré boli doteraz umiestnené v 9 kotvových úchytkách na energetických vedeniach Zeme, ktoré sú pripojené k svetelnému stĺpu, sa teraz inštalujú na zemi. To vytvára pevne tkanú energetickú sieť duchovnej energie na celom svete.

Táto mriežka lásky sa stavia nad beznádejnú sieť matrice vibrujúcej v strachu a rozpúšťa ju!

Takže táto matrica – tkanina, ktorá vytvára ilúziu, že ste oddelení od Boha – sa tiež rozpúšťa!

Ukotvenie svetelných stĺpov vo funkcii rodnom meste urýchľuje kolaps opačných sociálnych systémov.

Klamstvá – malé aj veľké – už nenájdu oporu. Pre ľudí, ktorí sú na to pripraviť, vzniká úplne nová kvalita sebapoznania a spoločného života.

Teraz upriameme našu pozornosť na prácu, ktorá je pred nami, a teraz nasmerujeme svetlo na ukotvenie kozmických svetelných stĺpov vo vnútri miest bydliska.

Ukotvenie svetelného stĺpika

Dva spôsoby existujú ako urobiť:

1.) Predstavte si presné miesto, kde by mal byť svetelný stĺp umiestnený na mieste, vo vašej komunite alebo vo vašej dedine – alebo

2) nechajte vás na vševediace božské svetlo a nechajte svetlo, aby dnes alebo v iný deň viedol na miesto, ktoré je preň určené.

Kotvenie začína a začína v starostlivosti všadeprítomného vedomia VENUŠE KUMARA:

Venuša Kumara: Objímam ťa svojou láskou. Som uprostred teba.

Podniknime kroky a prinesme na túto zem úroveň nového svetla, milosti a pokoja. Nech je svetlo, nech je pokoj a nech prúdi na zem nekonečná MILOSŤ Stvoriteľa, ktorý je dnes s nami.

Teraz zatvorte oči, kotvenie začína:

Vizualizujte si teraz miesto, kde má byť svetelný stĺpik ukotvený, alebo ponechajte vedenie na vševediaci svetelný stĺpik.

Dispozícia

Ukotvite takto:

Ja (uveďte tu svoje meno),na základe môjho božského vedomia vyhlasujem, že tento kozmický stĺp svetla bude zakotvený v (mene miesta).

Nariaďujem, aby tento nezničiteľný a vševediaci stĺp svetla nad zemou, na zemi a pod zemou naplnil všetko život svetlom a osvetlil všetko temnotu – pre dobro všetkého života na zemi a pre uzdravenie všetkých ľudí na tomto mieste av okolí.

Všetko, čo je vidieť na Zemi.

Skrze Božie svetlo a ja ho prinášam ľudu. Ďakujem za stvorenie, vzdávam vďaky Stvoriteľovi. SUREIJA OM ISTHAR OM

(koniec súdneho príkazu)

Teraz cíťte a vizualizujte stĺp svetla, ktorý siaha až po oblohe a prepichne zem, ktorá je spustená na toto miesto….

Teraz cíťte a predstavte si, ako svetlo tohto stĺpca svetla vychádza zo zemskej sféry a prúdov do zemskej sféry.

Vychutnajte si túto brnenie energie a nechajte sa úplne absorbovať bielo-zlatým svetlom lásky….

Pauza…

Kotvenie je v plnom prúde a bude dokončené v priebehu nasledujúcich 3 hodín.

(Zostaňte v tichu, kým k tomu dôjde, zostaňte v tichu, ak, keď túto správu v čase, sa to už stalo).

Pauza…

Spôsob pôsobenia svetelných stĺpikov

Tieto svetelné stĺpy plnia – aby vám poskytovali prehľad o účinnosti a požehnaní, ktoré znamenajú tieto základné úlohy:

Svetelné zásobovanie všetkých ľudí v okruhu 1440 kilometrov duchovným svetlom z pôvodného zdroja všetkého bytia a pôsobí ako “transformačný stĺp” pre všetkých ľudí tejto zeme, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Avšak ktokoľvek je v prostredí 1440 kilometrov, je ním priamo dotknutý.

To ľuďom premýšľať o nových umožňuje a žiarivých myšlienok a prináša hojenie rán, ktoré utrpeli vo všetkých častiach ich bytia.

● Svetelné stĺpiky kotvia – Zem – ľudská bytosť. To oslobodzuje a umožňuje ľuďom spôsobiť vibráciám prebudenia.

Tieto svetlá pracujú na duchovnej aj fyzickej úrovni v tom, že ich svetlo špecificky pracuje vaše ľudské telo a robí ich zdravými.

Tieto svetelné piliere premieňajú negatívnu základnú energiu na pozitívnu energiu – strach sa stáva láskou!

Svetelné stĺpiky sa spájajú so všetkými svetelnými stĺpikmi, ktoré už boli umiestnené na Zemi. To vyvoláva a urýchľuje zmenu, pretože ľahká základná vibrácia miesta, a teda zeme, je obnovená a pretože srdcia ľudí sa môžu okamžite uzdraviť.

Tí takto, ktorí sa boja svetla, sú zbavení moci a sily a tí, ktorí prijímajú svetlo, dostávajú moc a silu.

● Tieto stĺpy svetla pôsobia ako strážcovia! Bytosti, ktoré sa nevzdávajú až do konca vlastnej transformácie a nechcú vystaviť pravde, zostávajú nedotknuté svetelnými stĺpmi.

● Inštaláciou svetelných stĺpikov sa zvyšujú tieto vibrácie jednotlivých a zahraničných prevzatí nízkovibračných energií a entít.

● Tieto svetelné stĺpy sú všetkovediace a pracujú podľa potreby ďaleko za polomerom 1440 kilometrov, pracujú nad Zemou a pod Zemou. Ich lúč je neobmedzený smerom nahor a neobmedzený smerom nadol a je aktivovaný vševedúco v danú hodinu pre dané udalosti alebo pre ľudskú bytosť.

● Niekoľko svetelných stĺpov môže byť tiež ukotvených na jednom mieste. To platí najmä v prípade, keď na tomto mieste žije niekoľko ľudí a číta a používa túto správu. Kozmické svetelné stĺpy pôsobia vševediaco, nepodceňujú ani nepreháňajú ľudí alebo skupiny ľudí.

● Odporúča sa, aby osoba nainštalovala v mieste svojho bydliska iba jeden svetelný stĺpik. Ak nájdete jeden svetelný stĺpik priamo k svetelnému stĺpu.

Existuje neustála vnútorná komunikácia. Viaceré svetelné stĺpiky môžu preťažiť váš systém.

Ak ste zvyknutí sa naozaj venovať vysokej energii, viete, o čom tu hovoríme.

● Svetelné stĺpy na menších miestach teraz zabezpečujú, že jednotlivci zažijú skvelé uzdravenia a že ľudia na mieste môžu vyššie základné vibrácie.

● Svetelné stĺpy inštalované po celom svete sú nezničiteľné a tvoria odrazový mostík pre celú planétu, aby povstala s ľudstvom.

Je to dar Božej milosti a dar, ktorý ste si pripravili pre seba! Lebo vám to môže byť udelené len preto, že ste uskutočnili vnútorný pokoj a ste ochotní milovať tých, ktorí vás odmietajú.

Som VENUS KUMARA – Logos loga tejto Zeme, lúčim sa v prítomnosti. Milujem ťa nekonečne, milovaná!

Všetko prichádza k vám!

Boh: Tak choďte teraz a robte svoje každodenné úlohy s radosťou as novou silou.

Hľadať svoje úlohy ani ich krátke. Život ťa hľadá a ja ťa nájdem!

Všetko k vám príde, keď ste pripravený.

Dnešný dar kotvenia tiež potreboval svoj čas, musel čakať a nemohol byť odovzdaný skôr. Takže dozriete kúsok po kúsku – a zrazu, jedného neočakávaného dňa, stane sa zázrak vašej transformácie.

A tak sa to deje teraz s planétou Zem, žijem matkou všetkého života, ktorá je pozdvihnutá do vysokej vibračnej dimenzie bytia s ľuďmi, ktorí sú na to pripravení. Vraciate sa k pôvodu všetkého života, ste zdokonaľovaní a zdokonaľovaní sami seba.

Tak mi otvorte svoje srdce a otvorte svoju dušu, pretože ja som pevná hviezda, okolo ktorej váš duch krúži po celé veky.

Je čas vrátiť sa domov, milovaná ľudská bytosť, je čas na objatie so mnou – ja som Boh.

**Kanál: Jahn J Kassl

** Preklad do angličtiny podľa EraofLight.com

** Zdroj:

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.