Kategórie
Energia

Ako úsudok tvorí a prečo len láska lieči všetky veci

Keď čokoľvek súdite, dodávate mu energiu. Posudzovanie veci a vec sama sú jedna a tá istá vec. Je to tá istá energia. Toto je veľmi ťažké pochopiť tu na zemi, pretože mnohí stále myslia na veci, ktoré sa dejú MIMO NICH. Ale všetko je energia a vy si vytvárate svoju realitu na základe toho, čo energizujete svojimi myšlienkami a presvedčeniami.

Keď niekoho alebo niečo súdite alebo odsudzujete, uznávate to, čo posudzujete, ako realitu. Nielenže ho teda nabudíte, aby rástol, ale tá istá energia nakoniec rastie aj vo vás. To neznamená, že ak budete súdiť vraha, budete nevyhnutne zabíjať, ale vo vašom srdci vzrastie hnev a nenávisť, čo je rovnaká energia ako vražda. Dôsledky toho potom zažijete napríklad tým, že budete druhým ubližovať slovami, budete premýšľať o zlých myšlienkach, ocitnete sa v chaotických situáciách a vzťahoch atď. Spôsobujete smrť, aj keď nie fyzicky. Smrť môže byť emocionálna, fyzická a psychologická.

Ježiš vo svojom učení zdôraznil, že každý hriech (chyba) začína v srdci a vraždu prirovnal k nenávisti, žiadostivosť k cudzoložstvu atď. Skutky ako vražda posudzujeme ako horšie hriechy, ale každý hriech je rovnaký. Hriech je omyl; chyba v mysli. Je to ovocie falošných vzorcov myslenia a viery. Výsledok ilúzie oddelenosti.

Fyzický svet je odrazom duchovného sveta a práve duchovný svet (to, čo sa deje vo vedomí človeka), vytvára realitu. Preto by sme boli múdri, keby sme pochopili, ako sú veci spôsobené, aby sme sa prestali zaoberať následkami a začali riešiť hlavnú príčinu, ktorá je vždy vo vnútri.

ROZSUDOK JE DVOJSRANNÝ MEČ

Súd ako čokoľvek iné je dvojsečná zbraň. Ovplyvňuje to nielen vás, pretože žnete, čo zasejete, ale ovplyvňuje to aj druhého človeka, pretože sme JEDNO.

Ak napríklad súdite drogovo závislého vo vašej rodine a stále ho vo svojom srdci odsudzujete ako zlého, slabého a odporného človeka, v skutočnosti ho udržiavate zakoreneného v závislosti. Tým, že ich VIDÍTE ako túto osobu vo svojej mysli, ponecháte si ich ako túto osobu. Pripojíte sa k nim v ich slabosti a udržíte ich tam. Krištáľovým vetrom im vôbec nepomôžete tým, že ich budete súdiť a odsudzovať a určite si nepomôžete tým, že k sebe priťahujete návykovú energiu, ktorá sa prejaví vo vašom živote. Vaša závislosť sa môže prejaviť ako rovnaká závislosť alebo iné závislosti, ako je závislosť od závislého, dráma a negativita. Všetky závislosti sú rovnaké. Klasifikácie sú len pozemské. A ak necháte tento súd rásť vo svojom srdci, môže to v nasledujúcich životoch prerásť do násilných činov alebo dokonca do závislosti, za ktorú ste druhého odsúdili.

LEN LÁSKA LIEČI

Len láska lieči. Jediný spôsob, ako vyliečiť čokoľvek, akokoľvek hrozné sa to zdá, je pestovať v nás energiu božskej lásky. Láska nie je pasívne odmietnutie alebo popretie krivdy. Láska je vlastne vidieť PRAVDU o situácii alebo osobe. Pravda nikdy nie je na úrovni zdania. To, čo vidíme, sú vždy účinky ľudského myslenia, ktoré sú väčšinou falošné. Napríklad narkoman v hĺbke duše verí klamstvu o sebe, že sú bezmocní, nie dosť dobrí a potrebujú drogu, aby sa cítili dobre a naplnení. Nakoniec ich to však prevalcuje a nevedia prestať. A keď na seba hromadia vinu, hanbu a hnev, a potom to posilní posudzovanie, zahanbovanie a odsudzovanie iných ľudí, je ešte ťažšie sa od nich oslobodiť. Tak rastie všetko zlo; prostredníctvom trvalej energie.

VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU JE VAŠA ENERGIA

Na osobnej úrovni je našou zodpovednosťou sledovať, akú energiu vysielame do sveta. Môžeme sa rozhodnúť vidieť dokonalosť vo všetkých ľuďoch, aj keď ju sami nevidia. Takto ovplyvňujeme zmenu. Vidieť narkomana slobodného a celistvého a správať sa k nemu s láskou a rešpektom. To neznamená umožniť ich závislosť. Láska má vždy múdrosť a ak milujete úprimne, budete vedení k akémukoľvek činu, ktorým by ste mali pomôcť. Avšak, jednoducho milovať osobu a držať crystalwind.ca dokonalú víziu vo svojom srdci stačí na to, aby ste jej poslali svetlo uzdravenia. A keďže svetlo je silnejšie ako tma, pretože svetlo je skutočné a je pravdou, stačí jedna osoba, ktorá drží druhú v božskej dokonalosti v myšlienkach, slovách a skutkoch, aby odstránila vrstvy strachu, posudzovania a falošného myslenia.

VY STE SVETLO SVETA

Aplikujte to na všetky veci bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na vás, iných alebo svetové udalosti. Udržujte Božiu víziu týkajúcu sa všetkého. Vidieť a veriť v dokonalosť. To nie je popieranie, ale pravda. Ilúzie, ktoré sa objavujú na svetovej obrazovke, sú projekciou myšlienkových foriem z myslí jednotlivcov. Nemožno ich napraviť tým, že sa budeme zaoberať iba účinkami. Je to myseľ, ktorá potrebuje uzdravenie. Odraz v zrkadle nezmeníte rozbitím zrkadla. Môžete začať len na osobnej úrovni tým, že zmeníte alebo vyliečite svoju vlastnú myseľ tak, aby videla pravdu lásky. Keď ste vyliečení, môžete sa stať  SVETLOM  pre svet. Len tak v sebe ponesiete energickú prítomnosť, ktorá lieči aj bez slov. Všetko je energia.

Toto mal na mysli Ježiš, keď povedal : „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo súdom vyhlasujete, že budete súdení, a mierou, ktorú použijete, vám bude odmerané. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, ale brvno vo svojom vlastnom oku nevidíš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď máš v oku brvno? Pokrytec,  najprv si vyber brvno z vlastného oka a potom uvidíš, aby si vybral smietku z oka svojho brata “  Matúš 7:1-5

Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivým súdom. Ján 7:24

VAŠA LÁSKAVÁ VÍZIA LIEČI

Svetlom sveta sa stanete len vtedy, keď láska nahradí strach a súd. Je to preto, že len vtedy je vízia dokonalá. Len tak môžete vidieť jasne  a pomôcť ostatným vidieť jasne . Keď je vaša vízia zdokonalená božskou láskou, už nevidíte zlých a dobrých ľudí, ani dobré činy a zlé skutky. To je súdené podľa vzhľadu. Namiesto toho vidíte krištáľový vietor iba lásku alebo nedostatok lásky. A nedostatok lásky je plačom po láske. Osoba, ktorá robí to, čo súdite, je stratená a stratenej osobe sa pomáha tým, že jej ukážete cestu. V tomto zmysle je láska cestou, pretože je svetlom pravého vnímania.

Akonáhle sa človek správne vidí, neublíži sebe ani druhým. Ale kým nemôžu alebo nie sú pripravení správne vidieť, zodpovednosťou je milovať. Odpúšťajte sedemdesiatkrát sedemkrát. Odpustenie je láska v akcii. Držte dokonalú víziu všetkých vecí s trpezlivosťou, pretože láska nikdy nesklame.

Ako hovorí apoštol Pavol: „Nikomu nebuďte nič dlžní, iba aby ste sa navzájom milovali“ Rimanom 13:8

Aplikujte tieto isté veci na seba a nesúďte sa. buď k sebe láskavý a jemný, vždy si odpúšťaj. Nikdy neprekonáš to, čo odsudzuješ.

Sme jeden. Všetci sme jeden Boh. To je základ a božská pravda. Čo robíš druhému, robíš aj sebe. A toto je doslovné.

Choďte hodní povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou poníženosťou a miernosťou, zhovievavosťou, znášajte sa navzájom v láske a snažte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja. Je jedno telo a jeden Duch, ako ste boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania; jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Efezanom 4:1-6

**Od Mwendwa Mbaabu

** Zdroj

eraoflight.com

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.