Kategórie
knihy

Ďalšie knihy na predaj…

Nie som zberateľ kníh, vždy si ich rada prečítam a posuniem ďalej, či podarujem. Moja mama rada čítala a teraz má kvantum kníh, ktoré už ani do knižnice nechcú a nevie , čo s nimi. Preto mám radšej knihy v PDF verzii, ktoré mám uložené v PC, nezaberajú miesto a ani na ne nepadá prach. […]

Kategórie
Energia

Ákašické záznamy…

Zaujala ma kniha Akašické záznamy, tak som si ju objednala. Vždy ma udivovali ľudia, ktorý dokážu čítať v človeku ako v otvorenej knihe. Vedia aká ste bytosť, čo ste si naplánovali a aké energie v sebe nesiete. Ákášické záznamy sú akousi kronikou vesmíru; je v nich zaznamenané absolútne všetko, čo sa kedy stalo či ešte […]

Kategórie
Šamanské cesty

Cesta do minulosti duše…

Otvoriť cestu do vlastného vnútra je najvznešenejší z ľudských snáh. Nekonečno možno pochopiť len schopnosťou vyššou než rozum – tým, že vstúpime do stavu, odkiaľ konečne musí samo ustúpiť. James S. Perkins, Smrťou k znovuzrodeniu. Keď v treťom storočí grécky filozof Plotinos napísal tieto vety, vystihol vedome či nevedome základov princíp osobného skúmania stavu medzi […]

Kategórie
Duchovné Duša Energia

Akaša-kozmická pamäť…

Akaša, alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý, kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akašu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti, a kde prístup k týmto informáciám […]